Brochure ‘Dementie, je staat er niet alleen voor!’

De brochure ‘Dementie. Je staat er niet alleen voor’ geeft eenvoudige en heldere informatie over de oorzaken, de vormen en de kenmerken van dementie. Ze gaat in op wat je zeker moet weten als mantelzorger, goede omgangsvormen en veel gestelde vragen. Tenslotte bevat ze achteraan een uitgebreide adressenlijst uit de provincie Antwerpen van allerlei informatiepunten, hulpverleningsinstanties en voorzieningen die mensen met dementie en hun omgeving ondersteunen, begeleiden en opvangen. De brochure is gratis te verkrijgen op het kantoor van ECD Tandem te Turnhout zolang de voorraad strekt. Ze is eveneens te downloaden via deze link.