OPD 2023

OverlegPlatform Dementie 2023

 

  • Op donderdagnamiddag 2 februari vond het eerste OPD 2023 plaats te Hoogstraten.

Als het gaat over “dementiezorg” hebben we het over beeldvorming, sensibiliseren en het geven van de nodige info en kennis aan alle betrokkenen. Dit is niet altijd makkelijk. Moeilijk bespreekbare casussen en beladen thema’s maken het zwaar om infomomenten te organiseren.

Tijdens dit OPD reikten we enkele methodieken en educatieve spelen aan die ervoor zorgen dat dementie op een toegankelijke manier bespreekbaar wordt. De verschillende methodieken zijn zowel gericht op bewoners, personeel als mantelzorgers. Ervaringen uit het werkveld werden gedeeld.

Deze namiddag gaf voor de aanwezigen inspiraties om op een nieuwe, creatieve of laagdrempelige manier vorming te geven voor personeel of mantelzorgers. Er waren een 20 tal aanwezigen. Voor de hand-outs, Klik hier

 

  • Op 15 juni (namiddag) ‘AAN TAFEL MET EEN WAFEL’ in het WZC Onze Lieve Vrouw te Beerse.

Tijdens deze namiddag werd er stil gestaan bij thema’s: familie, omgaan met weerstand, fixatie en mooie dementie-initiatieven.

Bij deze thema’s gingen we met elkaar in dialoog over de dingen uit het werkveld waar we fier op zijn of waar we tegenaan lopen.

Om een idee te geven over thema’s die in al zijn diversititeit aangehaald werden, werd er gesproken over fixatie, GPS -detectiesystemen, tentbedden,  bed-sense -app, de Levensboom, werkplekopdrachten, samenzangmomenten,…  Ieder bracht zijn ervaring, of hoe we met de bovengenoemde thema’s aan de slag gegaan wordt binnen de voorziening. Er werden tips gebundeld en uitgewisseld. Als slot van de namiddag mochten we kennis maken met het kleinschalig wonen in het WZC te Beerse.

 

  • 10 oktober 2023 Mantelzorgondersteuning

Op 10 oktober waren we te gast in Parel der Kempen te Westerlo. De focus tijdens het overlegplatform dementie lag op ‘Mantelzorgondersteuning’.
Alzheimerliga Vlaanderen lichtte de werking en krachten van familiegroepen toe.
Het inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten welk in maart 2022 in Mol van start ging, duidde eveneens het belang van ontmoeting van en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Aandacht hebben voor familie, vrienden of naasten van iemand met (een vermoeden van) dementie werd sterk benadrukt. Er heersen zovele vragen eens er een diagose gevallen is, het is bovendien een sterke meerwaarde om hen wegwijs te maken in het complexe zorglandschap. Kortom van onschatbare waarde om een informatie-en ontmoetingsplek aan te reiken, waar zowel mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen met de vele vragen die er opduiken doorheen het dementieproces.