OverlegPlatform Dementie (OPD)

Wat is een overlegplatform dementie (OPD)?

 

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving.
De meerwaarde van een OPD betaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit.

 

 

Wenst u een uitnodiging te ontvangen van de volgende OPD’s?
Laat het ons dan weten via tandem@dementie.be

Indien u zelf ook iets wil bijdragen op een volgend OPD, een thema wil aanbrengen, of een locatie ter beschikking wil stellen, mag u contact opnemen met ECD Tandem.