Scholenkoffer dementie – lager onderwijs

Scholenkoffer Dementie

Dankzij de opbrengsten van de Music For Life-actie ten voordele van het Expertisecentrum Dementie Tandem; hebben we een scholenkoffer dementie ontwikkeld.

  • Een wat?

Een scholenkoffer dementie is een methodiek met als voornaamste doelstelling om lagere schoolkinderen te informeren en sensibiliseren over dementie. Het vormen van een genuanceerd beeld over dementie begint namelijk bij onze kinderen.

  • Hoe draagt de scholenkoffer bij aan een genuanceerd beeld over dementie?

Aan de hand van verschillende materialen maken de kinderen kennis met het thema ‘dementie’. Deze materialen gaan van leesboeken tot videomateriaal, spelmateriaal, prenten- en werkboeken, getuigenissen en specifieke methodieken. Deze variëteit maakt het telkens mogelijk om in te spelen op de noden van de kinderen.

  • Waarom worden deze koffers ontwikkeld?

Vlaanderen telt vandaag zo’n 122.000 mensen met dementie. Hiervan woont ongeveer 70% thuis, al dan niet omringd door familie, vrienden en kennissen. Door de toenemende vergrijzing (en zo ook de aanwezigheid van dementie) worden vandaag heel wat kinderen geconfronteerd met de aandoening. Door de bespreekbaarheid te vergroten kan op eenvoudige wijze ingespeeld worden op de vragen die kinderen hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wie kan de koffer gebruiken?

De scholenkoffer is ontwikkeld voor leerkrachten, maar kan ook gebruikt worden door referentiepersonen dementie en andere hulpverleners.

  • Waar kan ik zo’n schollenkoffer vinden?

Een scholenkoffer is gratis uit te lenen bij het Expertisecentrum Dementie Tandem. Indien je graag een scholenkoffer (of bepaalde onderdelen ervan) in bezit hebt is dit ook mogelijk. De volledige koffer kost €627. Neem gerust contact op (tandem@dementie.be) indien je, na gebruik, interesse hebt in een specifieke methodiek. We bezorgen je dan een overzicht met de kostprijs per onderdeel.