Scholenkoffer dementie en verteltas- lager onderwijs

Scholenkoffer Dementie

Met de scholenkoffer dementie willen we lagere schoolkinderen informeren en sensibiliseren over dementie. Het vormen van een genuanceerd beeld over dementie begint namelijk bij onze kinderen!

  • Hoe draagt de scholenkoffer bij aan een genuanceerd beeld over dementie?

Aan de hand van verschillende materialen maken de kinderen kennis met het thema ‘dementie’. Deze materialen gaan van leesboeken tot videomateriaal, spelmateriaal, prenten- en werkboeken, getuigenissen en specifieke methodieken. Deze variëteit maakt het telkens mogelijk om in te spelen op de noden van de kinderen.

  • Waarom worden deze koffers ontwikkeld?

Vlaanderen telt vandaag zo’n 142.000 mensen met dementie. Hiervan woont ongeveer 70% thuis, al dan niet omringd door familie, vrienden en kennissen. Door de toenemende vergrijzing (en zo ook de aanwezigheid van dementie) worden vandaag heel wat kinderen geconfronteerd met de aandoening. Door de bespreekbaarheid te vergroten kan op eenvoudige wijze ingespeeld worden op de vragen die kinderen hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wie kan de koffer gebruiken?

De scholenkoffer is ontwikkeld voor leerkrachten, maar kan ook gebruikt worden door referentiepersonen dementie en andere hulpverleners.

  • Waar kan ik zo’n schollenkoffer vinden?

Een scholenkoffer is uit te lenen bij het Expertisecentrum Dementie Tandem.

prijs: 25 euro per maand (waarborg 50 euro)

Indien je graag een scholenkoffer (of bepaalde onderdelen ervan) in bezit hebt, is dit ook mogelijk. De volledige koffer kost +/- €640. Neem gerust contact op (tandem@dementie.be) indien je, na gebruik, interesse hebt in een specifieke methodiek. We bezorgen je dan een overzicht met de kostprijs per onderdeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Verteltas

een laagdrempelig pakket voor kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar

De verteltas dementie kwam tot stand n.a.v. de Werelddag Dementie die op 21 september 2017 plaatsvond in Roeselare. We ontdekten deze tas via ons ECD collega’s van Sophia en Foton.

Om het geheel wat aantrekkelijker te maken, werd er een figuurtje in het leven geroepen, nl. Joop De Zakdoekknoop. De bedoeling is dat Joop heel wat kinderen en leerkrachten inspireert om dementie bespreekbaar te maken op school én thuis. Joop De Zakdoekknoop is geïnspireerd op het logo van de geknoopte zakdoek. Dit logo werd voor het eerst gebruikt in 2010 tijdens acties van Foton voor een dementievriendelijk Brugge. Het geldt als solidariteitssymbool en werd door mensen met dementie zelf gekozen. Indien je het figuurtje Joop De Zakdoekknoop wenst te gebruiken, gelieve deze op te vragen via sophia@dementie.be.

In de kempen wordt doorgaans het vergeet-me-nietje gebruikt als symbool voor ‘dementievriendelijk’, maar we zijn uiteraard open om eveneens deze symboliek hier te (laten) gebruiken.

In de verteltas dementie zitten er denk- en doe-oefeningen, spelletjes en opdrachten, kookboekje uit grootmoeders keuken, herinneringsboekje,…

Meer info, zie op de  website van onze collega’s Foton en Sophia

Een verteltas is uit te lenen bij het Expertisecentrum Dementie Tandem.

prijs: 25 euro per maand (waarborg 50 euro)