Brochure: Omgaan met personen met frontotemporale dementie

Het merendeel van de mensen bij wie de diagnose frontotemporale dementie (FTD) wordt gesteld is tussen de 40 en 60 jaar en ze zijn vrijwel altijd jonger dan 70 jaar.

Gedragsveranderingen en cognitieve functiestoornissen zijn kenmerkend voor het ziektebeeld, waarbij geheugenstoornissen zeker in het begin minder op de voorgrond staan. Deze symptomen zijn een direct gevolg van een beschadiging in de frontaalkwab. De ziekte begint sluipend en de persoon gaat minder goed functioneren op het werk, krijgt problemen met het huishouden en in het sociaal contact. Aanvankelijk wordt dit vaak toegeschreven aan andere oorzaken (bijvoorbeeld een burn-out of stress).

Het begeleiden van personen met frontotemporale dementie vergt een bijzondere aanpak.

Lees verder in deze brochure :

brochure Omgaan met personen met frontotemporale dementie

De brochure kan eveneens besteld worden via tandem@dementie.be of 014 47 83 71

Prijs: 1 euro + verzendingskosten

 

Hieronder vindt u een brochure voor huisartsen over frontotemporale dementie:

Informatie voor de huisarts over frontotemporale dementie