OPD 2022

 •  OPD op dinsdag 29 maart 2022

Tijdens deze namiddag stonden we stil bij de schatten in de dementiezorg in de stille Kempen. (deel 2)
We nodigden een aantal sprekers uit die graag hun schat in dementiezorg kwamen voorstellen en zij lieten ons proeven van hun good practices.

Klik hier voor de handouts schatten in Dementiezorg van die namiddag, om deze te bekijken.

  • Kris Breugelmans, directeur van WZC Lindelo deelde ons hun piloottraject welk ze samen met ECD Vlaanderen uitzette in kader van het referentiekader kwaliteit van Leven Wonen en Zorg voor mensen met dementie.
   Hij schetste de successen en uitdagingen die ermee gepaard gingen…. en concludeerde dat het werk nooit af is.
  • Julie Neefs uit Gierle studeerde aan het RITCS en maakte als eindwerk een animatiefilmpje ‘Moeke’.
   Dit filmpje gaat over haar grootmoeder met dementie. Je kan dit filmpje op aanvraag bekijken via: Neefs, Julie – RITCS ONLINE Verder is Julie ook een sterk tekentalent en maakte ze prachtige schetsen van een aantal bewoners van het WZC te Lille. Deze portrettekeningen werden tentoongesteld in Lille en het WZC. Julie Neefs kan nog steeds gecontacteerd worden, voor zulke projecten. mail: julie_neefs ad hotmail.com
  • het COPONCHO – EHBDboekje is een schrijf-, denk- en doe-boekje ‘Eerste Hulp Bij Dementie’
   De mantelzorgvereniging Coponcho ontwikkelde een boekje waar personen met dementie en hun mantelzorger(s) interactief aan de slag kunnen gaan met diverse oefeningen en tips. Er wordt er ingegaan op vragen zoals: Welke rollen neem je op als mantelzorger? Hoe kijk je als mantelzorger naar de zorg voor een persoon met dementie? En op wie kan je rekenen als mantelzorger?  Er is ook aandacht voor de situatie van de persoon met dementie. Zo kan je via een checklist nagaan hoe de zorgvrager evolueert. De checklist peilt naar vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, veranderingen in persoonlijkheid en gedrag, realiteitszin en beoordelingsvermogen. De checklist is een handige tool die info verzamelt voor een gesprek met een arts of een andere professionele zorgverlener. Ten slotte vind je er ook tips en omgangstechnieken die helpen bij weerstand, communicatie, geheugen, routine, afwijkend gedrag en lichaamshygiëne. Last but not least, vind je heel veel hulplijnen waar je als personen met dementie en als mantelzorger terecht kan voor meer info, advies en ondersteuning.
   Verder heeft coponcho nog heel wat ander aanbod vanuit hun werking. Zie website Coponcho
  • Wendy Plessers gaf duiding over de werking van de Poetsdienst Mol (OCMW). De werking en focus van hun aanbod met dienstencheques in de thuissituatie verleent zich specifiek voor mensen met geheugenproblemen. Naast dit waardevol initiatief, gaf Wendy nog een korte toelichting over het inloophuis dementie te Mol. Bekijk hier voor meer informatie over dementiezorg MOL_Poetsdienst, klik hier voor de Brochure inloophuis
  • Een vijfde schat in dementiezorg ging over het buddyproject Samendrie. Dit is een buddywerking voor mensen met jongdementie dat vanuit CM georganiseerd worden. Veer meer informatie over dit aanbod, ga naar: Samendrie | CM

 

 • OPD op donderdag 20 oktober 2022, 13:30 tot 16:30

De 6 fundamenten uit het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie worden stilaan een vast ankerpunt en houvast in de dementiezorg. Tijdens dit OPD werd er stil gestaan om aspecten uit het referentiekader nog meer te kunnen verfijnen en te implementeren in het werkveld. Er werden enkele inspirerende voorbeelden toegelicht (organisaties die een traject aan gingen omtrent het referentiekader / Samen Mens). Verder was er ruimte om ideeën uit te wisselen over de successen en uitdagingen in de zorg, mekaar te inspireren en ideeën te genereren. Stilstaan bij ‘Zo gewoon waar mogelijk, maar uiteraard bijzonder waar nodig.’ gaf heel wat stof tot uitwisseling.

Lees hier de hand-outs

Wat is een OverlegPlatform Dementie?

Een OPD is een open en pluralistisch overlegforum voor verschillende zorgaanbieders, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving.
De meerwaarde van een OPD bestaat o.a. uit een vlottere samenwerking en informatiedoorstroming, ondersteuning en uitwisseling tussen de leden van het platform, een signaalfunctie naar de overheid. Ook het delen van expertise maakt hiervan deel uit

Heb je zelf een goodpractice in dementiezorg?

Iets waar je fier op bent binnen uw organisatie? Iets wat mensen met dementie en/of hun mantelzorgers ten goede komt?
Laat het ons weten.