Formulier niet-pluis-gevoel

FORMULIER NIET-PLUIS-GEVOEL

Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag of het gedrag van een naaste?
Of bent u hulpverlener en merkt u dat er iets niet pluis is met uw cliënt?
Hebt u het gevoel dat er meer aan de hand is dan normale ouderdomsvergeetachtigheid?
Ervaart u veranderingen in de persoonlijkheid, in het uitvoeren van complexe handelingen
of in sociale contacten in vergelijking met vroeger?

Dit formulier is een hulpmiddel om deze gedragsveranderingen te herkennen en in kaart te brengen.

Welke van onderstaande problemen ondervindt u bij uzelf, uw naaste of uw cliënt? Kruis de juiste vakjes aan. Stelt u nog andere klachten vast, schrijf ze dan op in de vakjes ‘opmerkingen’ bij elk onderdeel. Bij het invullen van de vragenlijst, vergelijkt u het huidig gedrag met dat van vroeger.

Vul het formulier zo goed mogelijk in en bespreek uw bezorgdheid met een vertrouwenspersoon of de huisarts. Als er op 2 of meer items positief wordt geantwoord, is een afspraak bij de huisarts aanbevolen. De informatie op het formulier kan leiden tot een tijdige diagnose. Mogelijke ondersteuning kan aangepast worden aan de noden van de betrokkene zodat die kwaliteitsvoller en langer thuis kan blijven.

Let op: Het formulier stelt zelf geen diagnose!

DOWNLOAD HIER het observatieformulier om te gebruiken bij een NIET-PLUIS-GEVOEL