Verdieping in dementie

Wil je deze thema-vormingen liever organiseren in je eigen organisatie? Dat kan!

informeer voor meer info bij tandem@dementie.be

of schrijf in:

April: Van onbegrip naar samenwerken

Mei: Aai de egel – onbegrepen gedrag

Juni: Doe je mee? – activiteitenkoffer

Oktober: Bikke Bikke Bik – maaltijdgebeuren VOLZET

November: In de maneschijn – nachtelijke onrust

December: De kracht van herinneringen ophalen