Basisvorming ‘Inzicht in dementie’ – 1 dag

 

Basisvorming ‘Inzicht in dementie’ – 1 dag (= 7 uur)

Doelstelling

Op deze dag verwerven medewerkers basisinzichten in dementie. Hoofddoelstelling is het gedrag van de persoon met dementie beter te begrijpen.

Concreet gaat het er om dat medewerkers:

 • symptomen van dementie bij bewoners kunnen herkennen, begrijpen dat deze een gevolg zijn van hersenschade en bijgevolg hun verwachtingen bijstellen;
 • parallel hiermee leren zien wat iemand met dementie wel nog kan;
 • het gesprek op interdisciplinair overleg kunnen volgen en informatie in het bewonersdossier begrijpen;
 • leren aanvoelen en inzien hoe een bewoner zijn dementieproces ervaart en hoe hij er probeert het hoofd aan te bieden;
 • basisinzicht verwerven in de factoren die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag, inclusief de eigen omgangsstijl, en dit bij een aantal bewoners concreet kunnen benoemen.

Doelgroep

Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie, dus ook voor logistiek personeel, keukenpersoneel, onthaal, klusjesdienst, onderhoudspersoneel, …

Programma (1 dag)

 • symptomen van dementie
 • oorzaken/vormen van dementie
 • misverstanden over dementie
 • wat iemand met dementie wel nog (lang) kan
 • beleving van en coping met dementie doorheen het proces
 • factoren in moeilijk hanteerbaar gedrag

De klemtoon ligt op kennisoverdracht, maar tijdens de dag wordt gewerkt aan integratie aan de hand van video-materiaal, casussen van deelnemers en uitwisseling van ervaringen.

Praktisch

Ben je als woonzorgcentrum vzw of privaat dan kan je via het Sociaal Fonds Ouderenzorg van FeBi vzw GRATIS een vorming/opleiding aanvragen gegeven door ECD TANDEM

Waar? In het eigen woonzorgcentrum voor minimum 10 tot maximum 16 deelnemers. Heb je zelf te weinig deelnemers, kan je steeds samenwerken met een ander woonzorgcentrum uit je buurt
Wanneer? Data af te spreken met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem (014/47.83.71 of tandem@dementie.be)
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op deze website