Dementievriendelijke gemeenten

Wat is een dementievriendelijke gemeente ?

Een samenleving waarin mensen ontspannen met elkaar omgaan en waarin er volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. Een ‘dementievriendelijke’ gemeente vertrekt vanuit de noden en de behoeften van zijn inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers. Er dient ingezet te worden op het omgaan met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit alsook van zijn/haar omgeving. Kunnen blijven participeren aan de samenleving staat voorop.

Waar richt het project zich op?

 1.Naar een andere beeldvorming

 2.Naar meer kennis

 3.Naar een betere integratie

 4.Naar meer ontmoetingen

 5.Naar betere contacten tussen generaties

 6.Naar meer welzijn

 7.Naar meer autonomie

 8.Naar lagere drempels

 9.Naar een veiligere samenleving

 10.Naar de mobilisatie van een hele gemeente

 Weg met het taboe!

 Inzicht biedt uitzicht

 Mensen met dementie tellen mee

 Samen

 Voor jong en oud

 Warme zorg

 Burgers zoals u en ik

 Iedereen welkom!

 Veilig thuis!

 Gemeentebreed

 

Wat is het doel van een dementievriendelijke gemeente ?

Een warme samenleving maken waar ook mensen met dementie en hun mantelzorgers hun plaats vinden/hebben.

Motieven om van uw gemeente of stad een dementievriendelijke omgeving te maken

1. Er rust een taboe op dementie en de beeldvorming is eenzijdig negatief.

2. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors toenemen. Een vriendelijke gemeente staat er garant voor dat mensen langer thuis kunnen blijven én dat hun levenskwaliteit bovendien toeneemt. Dit betekent ook dat we de kosten beheersbaar proberen te houden.

3. Mensen met dementie leven niet alleen. Als gemeenschap/gemeente dragen wij zorg.

 

Bron: Dementievriendelijke gemeente. Een inspirerende gids. KBS, 2011

De slotconferentie van het project ‘Dementievriendelijke gemeenten’

te Herentals op 24 september 2015 was een succes.

klik hier voor verslag

800x510_img_8572