Inspiratiekoffer “Betekenisvolle activiteiten en basale stimulatie”

Inspiratiekoffer ‘Betekenisvolle activiteiten en basale stimulatie’

Het aanbieden van zinvolle en betekenisvolle tijdsbesteding is een heel belangrijk onderdeel in de zorg voor iemand met dementie. Daarom wil het regionale Expertisecentrum Dementie Tandem een aantal voorbeelden bundelen in een inspiratiebox “Betekenisvolle activiteiten en basale stimulatie”. In de inspiratiekoffer zal je voorbeelden terugvinden die kunnen inspireren om het contact met de persoon met dementie zinvol in te vullen.

De box omvat fiches en enkele eenvoudige materialen, inspiraties & mogelijkheden om mensen met dementie te prikkelen, door activiteiten te doen waarin ze van waarde kunnen zijn voor zichzelf en/of voor anderen. Deze fiches dienen als inspiratie om activiteiten of korte momenten te ondernemen met mensen met dementie, individueel of in groep. De box geeft eveneens tips hoe een bezoek aan iemand met dementie op een betekenisvolle manier ingevuld kan worden.

Veel activiteiten zijn makkelijk aan te passen aan de mogelijkheden van de persoon met dementie. Het is belangrijk dat de activiteiten niet te zwaar, te moeilijk of juist te licht of te makkelijk zijn voor de persoon met dementie. Door te kijken en rekening te houden met datgene wat de persoon nog wel kan, zal dit helpen om zijn/haar (eigen)waarde optimaal te houden.

Specifiek gericht op personen in een vergevorderd proces van dementie, die niet meer in staat zijn tot verbale interactie, bevat de koffer ook materiaal dat het maken van contact kan faciliteren. Dit materiaal bevordert ‘basale stimulatie’: het behouden en uitlokken van waarneming, beweging en communicatie. Door middel van een aangepast aanbod van activiteiten en ervaringen kan het lichaam geactiveerd worden en kan de persoon met dementie geholpen worden om zich meer bewust te zijn van het eigen lichaam, en van de eigen persoon.

Om deze koffer uit te lenen, neem contact op via: tandem@dementie.be.

Het tarief voor een uitleentermijn van 2 weken bedraagt 25 euro. De koffer dient op het adres van ECD Tandem in Turnhout te worden opgehaald en teruggebracht. Bij het ophalen wordt er een waarborg van 50 euro gevraagd, die je terugkrijgt bij inlevering van de koffer in de originele staat.

De box bevat eenvoudige dingen.

                                  ‘Eenvoudige dingen kunnen groots voelen!’