Missie en doelstellingen

Missie vzw Tandem

Tandem verenigt expertise met betrekking tot dementie
Tandem ondersteunt alle betrokkenen in de omgeving van mensen met dementie om hun welbevinden te verhogen. Tandem is laagdrempelig en bereikbaar.
Tandem bevordert netwerking tussen organisaties die mensen met dementie en hun omgeving begeleiden.
Tandem maakt het brede publiek vertrouwd met dementie.
Tandem behartigt de belangen van mensen met dementie en hun omgeving bij de overheid .

 

Klik hier voor de FOLDER ECD TANDEM vzw

 

 

 

 

 

Doelstellingen regionaal expertisecentrum Tandem en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Het regionaal expertisecentrum dementie Tandem en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw willen

  1. op vraag, personen met dementie en hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Zij willen voor personen met dementie en hun omgeving mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren.
  2. deskundigheid rond dementie verhogen door deze te inventariseren en te verspreiden naar de zorgsector om de kwaliteit van de zorg- en de hulpverlening te optimaliseren. Finaal beogen we dat de zorgsector elke hulpvraag deskundig kan beantwoorden.
  3. actief op zoek gaan naar nationale en internationale deskundigen en hen informeren over de rol en overtuigen van het belang van onze functie in de zorgsector opdat zij op onze vraag hiaten in de expertise opvullen en we wederzijdse expertise kunnen delen.
  4. alle relevante beleidsmakers (ook internationaal) blijvend overtuigen van de impact van dementie op de samenleving en onze rol hierin opdat zij gepaste acties en maatregelen nemen die de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening optimaliseert.
  5. gelijkaardige organisaties en initiatieven in kaart brengen, communiceren over onze visie en werking en hen overtuigen dat samenwerking een wederzijdse meerwaarde inhoudt en leidt tot een meerwaarde in de hulp en zorg voor personen met dementie en hun omgeving.
  6. de bevolking informeren over het bestaan en de rol van de expertisecentra, over dementie en de betekenis ervan voor de betrokkenen en de samenleving opdat dementie gelinkt wordt met de expertisecentra en opdat de persoon met dementie en hun omgeving kan rekenen op een begripsvolle accepterende houding.