OPD 2015

2015

 

In 2015 vonden er in 2 OPD’s plaats. Hieronder vindt u de thematieken en verslaggeving van deze 2 bijeenkomsten.

  • OPD 26/03/2015

    thema’s: – SWOT-oefening krachten en noden in het zorglandschap voor mensen met dementie
    – het belang van een palliatieve benadering na de diagnose dementie

Tijdens het eerste OPD in maart waren 41 professionelen aanwezig. Er werd gebrainstormd en uitgewisseld over de sterktes, de noden, opportuniteiten en valkuilen vanuit de verschillende (werk)settings:  mantelzorgers, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen – geheugen-klinieken, overheid, transmurale zorg en WZC.

Enkele krachtlijnen en noden  die we uit deze analyse konden halen:

  • Er is duidelijk nood aan multidisciplinaire samenwerking en netwerking tussen de verschillende zorgactoren
  • Het is bevorderend door buiten de grenzen van de eigen sector te kijken
  • Blijvend inzetten op goede informatie-uitwisseling van personen met dementie
  • Blijvend delen van expertise en vorming

Het tweede deel van dit overlegplatform werd er door Guy Hannes van het palliatief Netwerk Turnhout een uitgebreide toelichting gegeven over het belang van de palliatieve benadering, na de diagnose dementie.

Presentatie OPD
Verslag OPD
Powerpoint Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT)

  • OPD 29/09/2015

thema’s: – overgang thuiszorg / WZC
– betere activiteiten voor mensen met dementie en mantelzorgers

Op het tweede overlegplatform dementie 29 september 2015 waren 31 deelnemers. Frank Amory, directeur WZC Laarsveld (Geel) gaf er een toelichting over de overgang van de thuiszorg naar het  WZC. Vervolgens was er ruimte om met de aanwezigen uit te wisselen over de sterktes, de aandachtpunten en knelpunten vanuit de eigen werkplek. Aansluitend werd de procedure van het multidisciplinair overleg (MDO) toegelicht.

Tijdens het 2de deel van de namiddag werd er uitgewisseld over  “meer en betere activiteiten voor mensen met dementie en mantelzorgers”.

Dit 2de overleg vond plaats op de nieuwe locatie van WZC St.Lucia te Turnhout, waar er als afsluiting van de namiddag het dagverzorgingscentrum ‘Gasthuis’ werd voorgesteld, met mogelijkheid tot een plaatsbezoek.

 

Presentatie OPD
Verslag OPD
Folder Dagverzorgingcentrum GASThuis