OPD 2017

2017

OPD – 14 november 2017

Voor mensen met dementie is het belangrijk om zo lang mogelijk onafhankelijk te kunnen zijn. Dit draagt immers bij tot hun zelfwaarde gevoel. Met gepaste, goed doordachte hulpmiddelen kunnen we hieraan tegemoet komen en hun kwaliteit van leven bevorderen. Tijdens het OPD behandelen we dan ook het thema “Hulpmiddelen voor mensen met dementie”, dit zowel voor in de thuiszorg als in de residentiële zorg.

Op de agenda staat:

  • Vanuit concrete situatieschetsen wordt er gezocht naar gepaste hulpmiddelen. Celeste Vermeulen, ergo adviseur bij Landelijke Thuiszorg, zal telkens vanuit haar ervaring de nodige toelichting geven.
  • Tijdens de pauze kan er kennis worden gemaakt met ‘versterkend ontbijt’
  • Hulpmiddelen in de praktijk

Breng een hulpmiddel mee waar men op het eigen werkveld positieve ervaringen mee heeft!

Indien uw organisatie dementie-specifiek een activiteit of onderwerp wil kenbaar maken, kan u dat vooraf melden via tandem@dementie.be

Praktische info:

Datum:                dinsdag 14 november 2017
Plaats:                 Lokaal Dienstencentrum TerHarte, Verlorenkost 22 te Westerlo
Parking:              Bistplein
Aan de verkeerslichten oversteken en langsheen de kinderopvang het wandelpad volgen tot in de straat Verlorenkost
Start:                    13.30 uur tot 16.00 uur
Deelname:          gratis

Inschrijving verplicht via selkempen@iok.be  met vermelding van uw naam, functie en organisatie.