GRATIS vorming via FE.BI

Opleidingen via het Sociaal Fonds Ouderenzorg (FeBi)

Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie?
Dan kan je via het Sociaal Fonds Ouderenzorg van Fe-Bi vzw gratis een vorming/opleiding aanvragen gegeven door medewerkers van de Expertisecentra Dementie.

Vanuit het Expertisecentrum Dementie verzorgen we voor het Sociaal Fonds Ouderenzorg twee opleidingen.

Basisvorming ‘Inzicht in dementie’ – 1 dag (= 7 uur)

Doelstelling

Op deze dag verwerven medewerkers basisinzichten in dementie. Hoofddoelstelling is het gedrag van de persoon met dementie beter te begrijpen.

Concreet gaat het er om dat medewerkers:

 • symptomen van dementie bij bewoners kunnen herkennen, begrijpen dat deze een gevolg zijn van hersenschade en bijgevolg hun verwachtingen bijstellen;
 • parallel hiermee leren zien wat iemand met dementie wel nog kan;
 • het gesprek op interdisciplinair overleg kunnen volgen en informatie in het bewonersdossier begrijpen;
 • leren aanvoelen en inzien hoe een bewoner zijn dementieproces ervaart en hoe hij er probeert het hoofd aan te bieden;
 • basisinzicht verwerven in de factoren die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag, inclusief de eigen omgangsstijl, en dit bij een aantal bewoners concreet kunnen benoemen.

Doelgroep

Alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie, dus ook voor logistiek personeel, keukenpersoneel, onthaal, klusjesdienst, onderhoudspersoneel, …

Programma (1 dag)

 • symptomen van dementie
 • oorzaken/vormen van dementie
 • misverstanden over dementie
 • wat iemand met dementie wel nog (lang) kan
 • beleving van en coping met dementie doorheen het proces
 • factoren in moeilijk hanteerbaar gedrag

De klemtoon ligt op kennisoverdracht, maar tijdens de dag wordt gewerkt aan integratie aan de hand van video-materiaal, casussen van deelnemers en uitwisseling van ervaringen.

Praktisch

Waar? In het eigen woonzorgcentrum voor minimum 10 tot maximum 16 deelnemers. Heb je zelf te weinig deelnemers, kan je steeds samenwerken met een ander woonzorgcentrum uit je buurt
Wanneer? Data af te spreken met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem (014/47.83.71 of tandem@dementie.be)
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op deze website

 

Training in omgang met personen met dementie – 3,5 dagen (= 24,5 uur)

Doelstelling

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequate omgang met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces. De deelnemer:

 • leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie;
 • wordt zich bewust van de invloed van de eigen omgang en omgangsstijl op de persoon met dementie;
 • wordt zich bewust van het belang van reflecteren op het eigen handelen en het verwoorden van ervaringen binnen het team.

Doelgroep

Alle medewerkers in zorg en begeleiding van personen met dementie die reeds beschikken over een basiskennis dementie

Programma (3,5 dagen)

 • basisinformatie (zoals in de onderdompeling), maar kort en in functie van omgang
 • vier fasen van dementie
 • begeleidingsmodellen bij dementie
 • geëigende omgangsvormen in de vier fasen
 • omgang met specifieke symptomen (geheugenproblemen, afasie, apraxie, agnosie, angst, …)

Didactiek: Doceren + gesprek, inleefoefeningen, rollenspelen, reflectie op eigen handelen in praktijk aan de hand van huiswerkopdrachten

Praktisch

Waar? In het eigen woonzorgcentrum voor minimum 10 tot maximum 16 deelnemers. Heb je zelf te weinig deelnemers, kan je steeds samenwerken met een ander woonzorgcentrum uit je buurt
Wanneer? Data af te spreken met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem (014/47.83.71 of tandem@dementie.be)
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op deze website.

 

‘Zorg en ethiek’ Inleefsessie Omgaan met dementie – 0.5 dag (=3 uur)

Doelstelling

 • zich in te leven in de leefwereld van een persoon met dementie
 • het leren kennen van enkele hulpmiddelen, het aanleren hoe deze te gebruiken en onderhouden,
 • inzichten en tips om hiermee met kennis van zaken om te gaan
 • oplossingen voor vaak opduikende communicatieproblemen
 • het beter en duidelijker communiceren en begeleiden van ouderen met dementie, waardoor het werk vlotter, veiliger en productiever verloopt

Doelgroep

Alle medewerkers

Algemeen dient u als woonzorgcentrum rekening te houden met de maximale diplomavereisten

Programma (0.5 dag)

 • omgaan met dementie

Praktisch

Waar? In het eigen woonzorgcentrum voor maximum 10 deelnemers. Heb je zelf te weinig deelnemers, kan je steeds samenwerken met een ander woonzorgcentrum uit je buurt
Wanneer? Contact opnemen met VZW MENTOR – Koen Amerlynck (056/23.72.80 of info@mentorvzw.be) of ECD Tandem 014/47.83.71 of tandem@dementie.be
Hoe inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op deze website

Contactgegevens

Regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem – tandem@dementie.be – 014 47 83 71
Voor vragen i.v.m inschrijvingen kan je terecht bij de medewerkers van het Sociaal Fonds Ouderenzorg.