Methodieken en educatieve spelen

Spelmateriaal

Wil jij je vorming, je praatcafé of infoavond op een meer speelse manier presenteren? Maak dan kennis met ons spelmateriaal dat speciaal werd ontwikkeld om bepaalde thema’s makkelijker en anders bespreekbaar te maken. Hieronder kan je een greep uit ons assortiment vinden.

1. Oog voor mantelzorg

 

 

 

 

 

 

Wat is het?

We willen  hulpverleners (met name uit de gezinszorg) stimuleren om het triadisch werken nog meer in de praktijk te brengen. Dit betekent  dat men leert naar een casus te kijken vanuit drie verschillende invalshoeken: de mantelzorger, de hulpvrager en de hulpverlener. Dit  helpt de deelnemers zich te verplaatsen in de leefwereld van de mantelzorger (en de cliënt).

Het vormingsmateriaal bestaat uit een reeks van 13 casussen (10 ambulante zorg, 3 residentiële zorg) waarin telkens het perspectief van cliënt, mantelzorger en hulpverlener aan bod komt. Er is ook een handleiding met toelichting op het triadisch werken en een uitgewerkt scenario voor de organisatie van een vormingssessie.

Hoe spelen?

Het spel kan aangeboden worden aan 3 tot 21 personen. De deelnemers worden verdeeld over de drie zijden van de piramide. Elke zijde speelt het spel vanuit zijn eigen invalshoek (zorgverlener, mantelzorger, cliënt). Aan de hand van casussen wordt er samen nagedacht over  oplossingen voor bestaande problemen in de praktijk.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €25. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht op ons adres : Prins Boudewijnlaan 9 bus 1, 2300 Turnhout.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 014/47 83 71

of via mail: tandem@dementie.be

2. Het ganzenbordspel

ganzenbordspel

(Thema: dementie en omgaan met rouw, draaglast-draagkracht, rolomkering, zelfzorg, hulp toelaten,…)

Dit ganzenbordspel is gebaseerd op het klassieke en gekende bordspel.

Wat is het?

Het spel bestaat uit een speelbord (plastieken zeil), een zachte dobbelsteen, 4 pionnen (plastieken eendjes van verschillende kleuren) en gelamineerde kaartjes met opdrachten. Alles zit verpakt in een grote plastieken opbergkoffer. De bijgevoegde handleiding geeft instructies hoe men het spel kan spelen.

Hoe spelen?

Het ganzenbordspel wordt best gespeeld in 3 of 4 gelijke groepjes van 3 tot 5 personen. Op die manier kan je met een groep van 9 tot 20 personen een dagdeel aan de slag over bovenstaande thema’s.  De doelgroep zijn mantelzorgers die zorgen voor een persoon met dementie. Een creatieve spelbegeleider kan de opdrachten herformuleren en ook toepassen naar medewerkers uit de zorgsector.

Doel van het spel?

De bedoeling van het spel is enerzijds in zo weinig mogelijk beurten (om ter snelst) de pion van de eigen ploeg  van het begin naar het einde van het spel te voeren om er te kunnen picknicken en relaxen. Anderzijds gebruiken we dit ganzenbordspel als een fijne methodiek om in groep met lotgenoten te praten over moeilijk bespreekbare of beladen thema’s zoals: diagnosestelling, afscheid nemen, opnieuw naar de toekomst kijken, zelfzorg, omgaan met rolomkering, zorg toelaten,… Deze methodiek leent zich perfect voor het gebruik ervan in familiegroepen, lotgenotencontacten en op praatcafés dementie.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €25. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht op ons adres : Prins Boudewijnlaan 9 bus 1, 2300 Turnhout.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 014/47 83 71

of via mail: tandem@dementie.be

3. Het Mens-erger-je-nietspel

500x236_mens erger je niet

(Thema: inzicht krijgen in het gedrag van personen met dementie, voorkomen van en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, …)

Deze spelmethodiek is gebaseerd op het gekende mens-erger-je-nietbordspel.

Wat is het?

Het spel bestaat uit een plastieken zeil (groot spelbord), een zachte dobbelsteen, 16 rubberen schijven (de pionnen), gelamineerde kaartjes met opdrachten en een overzichtstabel met alle gedragselementen, inclusief: hoe beter wel/niet te reageren.

Alles zit verpakt in een grote plastieken opbergkoffer. De bijgevoegde handleiding geeft instructies hoe men het spel kan spelen.

Hoe spelen?

Het mens-erger-je-nietspel wordt best gespeeld in 2 of 4 gelijke groepjes van 3 tot 5 personen. Op die manier kan je met een groep van 6 tot 20 personen een dagdeel aan de slag met “inzicht krijgen in het ontstaan van en omgaan met Moeilijk Hanteerbaar Gedrag”. Het is gewenst dat de spelers gelijkmatig langs het bord verdeeld zijn. Speelt men bijvoorbeeld met 3 groepjes spelers, dan wordt een groepje spelers niet direct door een ander groepje achtervolgd, waardoor die een oneerlijk voordeel heeft.

De doelgroep zijn mantelzorgers (partners en kinderen) die zorgen voor een persoon met dementie. Een creatieve spelbegeleider kan de opdrachten herformuleren en ook toepassen naar medewerkers uit de zorgsector.

Doel van het spel?

Mens-erger-je-niet als vormingsmethodiek

Uiteraard gebruiken wij dit mens-erger-je-nietspel als een fijne methodiek om in groep met lotgenoten te praten over hoe de verschillende gedragingen, die kenmerkend zijn bij personen met dementie, te herkennen. Bovendien wisselen we in groep tips uit over hoe je beter wel/niet omgaat met dit gedraag. Tenslotte krijgen de deelnemers inzichten in hoe het gedrag ontstaat of zelfs kan voorkomen worden.

Deze inzichten worden verkregen doordat op willekeurige vlakken op het speeldoek opdrachten liggen.  Een team wiens pion op zo’n vlak belandt, leest luidop de opdracht voor.  De deelnemers gaan in het eigen team deze opdracht bespreken.  De spelbegeleider gaat langs bij de verschillende teams en kan vragen stellen of op de achtergrond mee luisteren.  Van zodra het geroezemoes stil valt, worden de bevinden in grote groep gedeeld.  De spelbegeleider kan op het overzicht meer toelichting geven bij de opdracht door te vertellen hoe dit gedrag meestal ontstaat en door enkele tips mee te geven over hoe je beter wel/niet om gaat met dit gedrag.

Deze methodiek leent zich perfect voor het gebruik ervan in familiegroepen, lotgenotencontacten en op praatcafés dementie. Het thema “mens-erger-je-niet” is zeer herkenbaar bij de doelgroep deelnemers.  Ze zijn vaak volleerde ervaringsdeskundigen in het omgaan met frustraties. Vandaar “mens-erger-je-niet”.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €25. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht  op ons adres : Prins Boudewijnlaan 9 bus 1, 2300 Turnhout.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 014/47 83 71

of via mail: tandem@dementie.be

 

4. Fotoreeks Grijs-in-kleur

250x333_grijs in kleur

Wat is het?

Deze fotoreeks van Nele Delvoye (foto’s) met tekst van Paul Braem brengt ouderen in woord en beeld. Het is inleefspel met 47 foto’s, tekst op de achterzijde. De handleiding bevat inspirerende tips om de foto’s in vormingen te gebruiken of als start van een praatavond.

Je kan de fotoreeks hier bestellen

Uitlenen?

Deze fotoreeks kan ontleend worden gedurende 2 weken en is kosteloos. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht  op ons adres : Prins Boudewijnlaan 9 bus 1, 2300 Turnhout.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 014/47 83 71 of via mail: tandem@dementie.be

5. Praatspel met foto’s

Geef mensen met dementie een stem. Daarover gaat deze spelmethodiek. Kan met mensen met dementie gespeeld worden of met professionals.

Dit spel kan gratis gedownload worden of gratis ontleend worden bij Tandem. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht  op ons adres : Prins Boudewijnlaan 9 bus 1, 2300 Turnhout.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 014/47 83 71  of via mail: tandem@dementie.be

Praatspel voor mensen met dementie

Praatspel professionals

Praktische tips praatspel