Oog voor mantelzorg

1. Oog voor mantelzorg

 

 

 

 

 

 

Wat is het?

We willen  hulpverleners (met name uit de gezinszorg) stimuleren om het triadisch werken nog meer in de praktijk te brengen. Dit betekent  dat men leert naar een casus te kijken vanuit drie verschillende invalshoeken: de mantelzorger, de hulpvrager en de hulpverlener. Dit  helpt de deelnemers zich te verplaatsen in de leefwereld van de mantelzorger (en de cliënt).

Het vormingsmateriaal bestaat uit een reeks van 13 casussen (10 ambulante zorg, 3 residentiële zorg) waarin telkens het perspectief van cliënt, mantelzorger en hulpverlener aan bod komt. Er is ook een handleiding met toelichting op het triadisch werken en een uitgewerkt scenario voor de organisatie van een vormingssessie.

Hoe spelen?

Het spel kan aangeboden worden aan 3 tot 21 personen. De deelnemers worden verdeeld over de drie zijden van de piramide. Elke zijde speelt het spel vanuit zijn eigen invalshoek (zorgverlener, mantelzorger, cliënt). Aan de hand van casussen wordt er samen nagedacht over  oplossingen voor bestaande problemen in de praktijk.

Uitlenen?

Dit spel kan ontleend worden gedurende 2 weken en kost €25. We vragen een waarborg van €50, die je uiteraard terug krijgt als het spel onbeschadigd wordt teruggebracht op ons adres : Prins Boudewijnlaan 9 bus 1, 2300 Turnhout.

Ontlenen kan na telefonische vraag: tel. 014/47 83 71

of via mail: tandem@dementie.be