Wie zijn we?

800x363_tandem-vzw-rgb-72dpiECD Tandem is een regionaal expertisecentrum dementie.

Deze vzw werd opgericht in 2003 en is werkzaam in het arrondissement Turnhout.

ECD Tandem heeft de opdrachten: informatie- en adviesverstrekking, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, studiewerk, registratie en signaalfunctie.
De werking wordt sinds de erkenning gesuperviseerd en gefinancierd door de Vlaamse Overheid d.m.v. een convenant. ECD Tandem fungeert tevens als netwerk binnen en tussen de thuiszorg en residentiële zorg en dit zowel voor mantelzorgers als voor professionele hulpverleners. Daarnaast participeert ECD Tandem aan verschillende stuurgroepen en meerdere projecten of stuurt deze aan.

Het ECD Tandem is één van de drie partners van het Dementienetwerk Provincie Antwerpen (DPA). Dankzij een samenwerkingsverband met het ECD Orion en PGN (Lier/Mechelen) kunnen wij onze slagkracht verbreden en projecten realiseren over de hele provincie Antwerpen.

Voor wie zijn we er?

We zijn er voor iedereen die op één of andere manier, van ver of dichtbij, betrokken is bij dementie:

 • Professionele medewerkers uit de ambulante en residentiele zorg
 • Vrijwilligers in de zorg
 • Studenten in de zorg
 • De persoon met dementie en zijn omgeving

Wat doen we ?

Diensten verlenen aan zorgdragers (professionelen en niet-professionelen) voor mensen met dementie

 • Ondersteunen en faciliteren van specifieke initiatieven zoals infodagen, praatavonden, praatcafés dementie …
 • Vorming (op maat) en intervisie geven aan diverse doelgroepen
 • Samenwerken met allerlei zorgvoorzieningen en -organisaties
 • Meewerken aan innoverende projecten in de zorg
 • Verbindend werken door overlegplatformen dementie te organiseren

Dementie onder de aandacht brengen in de samenleving

 • Netwerk vormen met diverse actoren uit de welzijnssector
 • Nagaan, signaleren van knelpunten en opbouwende voorstellen formuleren naar lokaal en bovenlokaal beleid
 • Problemen en oplossingen bespreekbaar maken via projectwerking, beurzen, media, studiedagen.

Een luisterend oor bieden voor het verhaal van mensen met dementie en hun omgeving

 • Gericht doorverwijzen
 • Informatie verstrekken
 • Ondersteuning en advies geven