Nieuwsbrief 29 mei 2019

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Lancering ‘Hand in Hand’ – manifest voor Vlaanderen van mensen met dementie en hun naasten

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen lanceerden op 10 mei samen een krachtige oproep aan het toekomstige beleid: het manifest ‘Hand in Hand’, geschreven door mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ontstond het idee in oktober 2018 om een Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie op te richten, een primeur voor Vlaanderen! Deze werkgroep wil mensen met dementie en hun naasten een krachtige stem geven en de Vlaamse samenleving aanmoedigen om de autonomie van mensen met dementie en hun mantelzorgers te versterken.

Samen met de leden werden er duidelijke doelen en ambities geformuleerd: het pro-actiever inspelen op de media en opiniemakers, structurele betrokkenheid vragen van mensen met dementie bij projectontwikkeling, het verlenen van onderzoeks- en beleidsadvies en het waarderen van de expertise van mensen met dementie als uitgangspunt om het stigma rond dementie te helpen verminderen. Benieuwd naar het manifest? Je kan het hier downloaden. En er is meer! Samen met de leden van de werkgroep werd ook een audiovisueel statement opgenomen dat resulteerde in een drie minuten durend filmpje dat de noden en wensen van mensen met dementie kracht bij zet. Je kan hier de integrale versie bekijken.

Oproep: deel jouw goede praktijken over intergenerationeel samenwerken

In de zorgwedstrijd In4care ‘Zorgvinding 2018’ won een origineel intergenerationeel initiatief: ‘De Rusthuisklas’. Dat is een project in Vinkt waar jong en oud leren van en met elkaar. De zesdejaars van de lokale basisschool volgen daar al vijf jaar les in het woonzorgcentrum Sint-Franciscus dat vlak naast de school ligt. Zowel leerkrachten als leerlingen en de bewoners van het woonzorgcentrum worden er beter van. Om zowel de zorg- als de onderwijssector te inspireren en te informeren over de voordelen en de opportuniteiten van het samenbrengen van verschillende generaties, zal er in het najaar van 2019 een gids verschijnen. De gids wil via originele initiatieven inspiratie aanreiken en zowel scholen, kinderdagverblijven als ouderenvoorzieningen zin doen krijgen om aan de slag te gaan. Initiatiefnemers van deze inspiratiegids zijn het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Uitgeverij Politeia.

Ben je in jouw woonzorgcentrum, gemeente/stad of school bezig met de uitrol van een ‘generatie-overschrijdend concept’, laat dat dan voor 30 juni 2019 weten aan tine.mous@politeia.be en/of vul deze vragenlijst in. Dat laatste neemt hooguit een minuutje in beslag. Een jury zal nadien de meest inspirerende ideeën weerhouden om in de publicatie op te nemen. Deel je ervaring met anderen en overtuig en enthousiasmeer zo wie nog twijfelt. Vragen? Eén adres: tine.mous@politeia.be.

 

Fietsen voor dementievriendelijkheid – Jean fietst weer vanaf 13 juni: zet jij mee een leuke actie op poten?

Toen 15 jaar geleden bij zijn vrouw de diagnose jongdementie werd vastgesteld, vond Jean Aerts het heel onrechtvaardig dat er nog zo weinig bekend was over deze aandoening. Toen heeft hij zich voorgenomen om jongdementie onder de aandacht te brengen en te houden. Dat doet hij o.a. als vrijwilliger voor de Alzheimer Liga Vlaanderen en door getuigenissen te geven over de persoonlijke ervaring met jongdementie bij zijn vrouw Gerda die op haar 50ste de diagnose FTD (frontotemporale dementie) kreeg en op 62-jarige leeftijd is overleden.

Enkele jaren geleden organiseerde Jean een fietstocht voor het goede doel en dat wil hij dit jaar opnieuw doen met een unieke actie: ‘Fietsen voor dementievriendelijkheid’. Iedereen die wil, kan een steentje bijdragen of zelf een actie op poten zetten! De actie start op 13 juni en via onze website kom je meer te weten. Voor bijkomende info kan je contact opnemen met Jean via jean.aerts@hotmail.com of op 0479 40 93 94.

 

Het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg: waar staan we vandaag?

Sinds de lancering van het referentiekader dementie in oktober 2018 werd er verder aan de weg getimmerd. Er is een educatief pakket voor hogescholen, verschillende vormingen en studiedagen over het boek en sinds begin april zijn zes zorgvoorzieningen in Vlaanderen gestart als pilootproject. Zij worden gedurende één jaar met steun van de Vlaamse overheid en Cera begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Deze zes toekomstige ambassadeurs werken samen met ons aan nog meer persoonsgerichte, afgestemde zorg. En het enthousiasme is groot! Dat merkten we de afgelopen weken op het kick-offmoment (zie foto), tijdens de eerste plaatsbezoeken, op de lerende gemeenschap en doorheen alle contacten die we hierrond hebben. De teams bruisen van de ideeën.

Op dit moment brengen we met elke organisatie hun droom in kaart: waar willen zij over vijf jaar staan en waar kunnen wij hen in het eerste jaar bij ondersteunen? De neuzen in dezelfde richting krijgen, dat is de eerste stap. Daarna verkennen we de mogelijkheden: quick wins en groeikansen op lange termijn. Een belangrijke opdracht voor elke organisatie ligt in het bevragen en betrekken van alle medewerkers en van de familieleden en mensen met dementie zelf, zodat zij inspraak hebben in hoe het project vorm krijgt. Zo zorgen we voor een gedragenheid bij alle betrokkenen.

Heb jij of een collega zin om je te verdiepen in kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie? Sluit dan zeker aan op het minisymposium dat op 21 november plaatsvindt in Leuven. Het richt zich naar alle zorgprofessionals die mensen met dementie ondersteunen. Alle info vind je hier.

Aan de slag met FAZODEM en de FAZODEM-map

Apothekers sensibiliseren voor farmaceutische zorg bij dementie en daardoor hun kwaliteit van zorg en ondersteuning verhogen in relatie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers: dat is wat FAZODEM beoogt. Apothekers zijn immers een laagdrempelig aanspreekpunt waar je ook in alle discretie in gesprek kunt gaan over een ‘niet-pluis’-gevoel, over medicijnen bij dementie en over wat mensen verder nog bezighoudt wanneer ze met de aandoening te maken krijgen. In het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kreeg het FAZODEM-project enige tijd geleden vorm en momenteel is de uitrol in heel Vlaanderen bezig.

Het Vlaams ApothekersNetwerk en IPSA slaan de handen in elkaar en organiseren een reeks APINTO’s over deze map. APINTO’s zijn interactieve opleidingssessies voor apothekers. Deze sessies zijn gratis (inclusief map!), worden in heel Vlaanderen georganiseerd en zijn toegankelijk voor apothekers, assistent-apothekers en laatstejaars-studenten farmaceutische wetenschappen. Na een korte theoretische opfrissing gaan de deelnemers aan de sessies zelf aan de slag met de FAZODEM-map. Op het einde van de avond heeft deze geen geheimen meer! Wie niet kan deelnemen maar toch de map wenst te bestellen kan dit via deze website.

 

 

Preventie van dementie blijft ook internationaal een belangrijk thema

Op 14 mei 2019 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een richtlijn over het verlagen van het risico op dementie. Hun kernboodschap is dat een gezonde leefstijl het risico op dementie verlaagt. En ook zij zeggen dat wat goed is voor het hart, ook goed is voor de hersenen. Deze richtlijn bevestigt opnieuw de noodzaak van initiatieven zoals onze SaniMemorix-campagne van de afgelopen maanden.

 

Terugblik North Sea Dementia Group

Van 10 tot 12 april organiseerde Demenz Support Stuttgart de jaarlijkse conferentie van de North Sea Dementia Group in de Duitse stad Stuttgart. De groep brengt een aantal expertisecentra dementie in verschillende Europese landen bij elkaar, evenals andere instellingen die zich richten op praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling inzake dementiezorg. Sinds 2000 komt men jaarlijks bijeen in een van de deelnemende landen voor een intensieve tweedaagse informatie-uitwisseling. Op de voorgrond staat het wederzijds leren en persoonlijke ontmoeting. Grote nadruk wordt gelegd op het collegiale en minder formele karakter van de vergaderingen. In dit opzicht onderscheidt men zich duidelijk van de gebruikelijke gewoonte van expertconferenties.

Thematisch was het programma zoals altijd uitgebreid. Naast rigoureus wetenschappelijk werk hebben op kennis gebaseerde activiteiten die ook het brede publiek aanspreken al geruime tijd een belangrijke plaats ingenomen op de thematische agenda van de betrokken organisaties. Het evenement werd gesponsord door de Robert Bosch Foundation, wiens dementiegerelateerde financieringsactiviteiten werden gemeld tijdens de slotzitting in het Robert Bosch Ziekenhuis van Stuttgart. Naar jaarlijkse gewoonte maakten we een kort verslag van de meeting. Je kan het hier downloaden.

 

Tim Carpentier lanceert nieuwe infostands rond dementie

De afgelopen maanden brachten we in het kader van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ heel wat boeiende videogetuigenissen waarin mensen over hun persoonlijke ervaring met dementie spreken. Eén van de ambassadeurs, Tim Carpentier, is dag in dag uit in de weer om dementie bespreekbaar te maken en om zoveel mogelijk mensen op weg te zetten naar info op maat. Hij merkte dat er in verschillende apothekersfilialen een grote nood is om ook daar mensen op weg te helpen met hun vragen over dementie. Daarom startte hij met een infopakket over dementie, waar de apotheek een infostand mee kan opstellen. Via deze weg wil hij het taboe rond dementie verder doorbreken en op een laagdrempelige manier ook verder de missie van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ uitdragen. Heb je interesse om een infopakket aan te vragen? Je kan Tim contacteren via info@herinneringskoffer.be.

Start dementiecoaches regio Waasland

Vanaf nu kunnen personen, woonachtig in het Waasland, met een recente diagnose dementie (diagnose na januari 2018) en/of hun mantelzorger(s) beroep doen op een dementiecoach. Een dementiecoach is een gespecialiseerde hulpverlener die kan ingezet worden bij een dementieproces ter ondersteuning van de persoon met dementie en/of zijn/haar mantelzorger(s). De dementiecoach zal deze personen kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar hulp, fungeren als hun vertrouwenspersoon en hen wegwijs maken in het zorglandschap in de regio.

Om dit te verwezenlijken zal de dementiecoach een aantal consulten aan huis inplannen. Het eerste consult zal, mits toestemming, plaatsvinden samen met de huisarts. Daarnaast zal de coach ook telefonisch bereikbaar zijn voor vragen en bijkomende info. De focus ligt op het verstrekken van informatie in de beginfase na de diagnose. Op die manier wordt er getracht het draagvlak van de mantelzorger te verhogen opdat men samen met de persoon met dementie sterker staat bij het nemen van bepaalde keuzes, net omdat men voldoende geïnformeerd werd en weet waar men terecht kan.

Voor meer info of vragen over dit project kan je steeds contact opnemen via info@geintegreerdezorgwaasland.be en 0483 41 39 69 of een kijkje nemen op de website.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >