Fietsen voor dementievriendelijkheid – Jean fietst weer vanaf 13 juni!

Fietsen voor dementievriendelijkheid – Jean fietst weer vanaf 13 juni!

Zet een leuke actie op poten en contacteer Jean Aerts.

Toen 15 jaar geleden bij zijn vrouw de diagnose jongdementie werd vastgesteld, vond Jean Aerts het heel onrechtvaardig dat er nog zo weinig bekend was over deze aandoening. Toen heeft hij zich voorgenomen om jongdementie onder de aandacht te brengen en te houden. Dat doet hij o.a. als vrijwilliger voor de Alzheimer Liga Vlaanderen en door getuigenissen te geven over de persoonlijke ervaring met jongdementie bij zijn vrouw Gerda die op haar 50ste de diagnose FTD (frontotemporale dementie) kreeg en op 62-jarige leeftijd is overleden. Enkele jaren geleden organiseerde Jean een fietstocht voor het goede doel en dat wil hij dit jaar opnieuw doen met een unieke actie: ‘Fietsen voor Dementievriendelijkheid’.

Jean zal naar Vlaamse woonzorgcentra fietsen die mee de schouders willen zetten onder de actie. Bedoeling is dat zij een originele bewegingsactiviteit op poten zetten met zoveel mogelijk bewoners van het woonzorgcentrum, families, medewerkers, de lokale school, … en hiermee geld inzamelen om de actie van Jean te steunen. De opbrengst zal integraal gaan naar het goede doel en verdeeld worden over de Alzheimer Liga Vlaanderen (ondersteuning mantelzorgers), Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (professionele ondersteuning) en het Mady Browaeys Fonds (KU Leuven – onderzoekseenheid rond frontotemporale dementie). En Jean zou Jean niet zijn als hij niet bij elke activiteit zelf zou deelnemen en op een positieve manier uitleg zou geven over het thema dat hem zo nauw aan het hart ligt: een beter leven voor mensen met jongdementie en hun naasten!

Iedereen die wil, kan een steentje bijdragen of zelf een actie op touw zetten! De actie start exact binnen een week op 13 juni en je komt hier meer te weten. Voor bijkomende informatie kan je Jean contacteren via jean.aerts@hotmail.com of op 0479 409 394.