Nieuwsbrief 30 april 2021

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Werken aan een duurzaam dementiebeleid

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid werd op vraag van het kabinet van minister Beke gestart met de werkzaamheden voor de opbouw van een nieuw dementieplan. In maart en april werden daarom maar liefst zes focusgroepen georganiseerd. Van de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie tot mantelzorgers en zorgprofessionals en artsen: een goedgekozen selectie van iedereen die in Vlaanderen met dementie te maken heeft.

De focusgroepen verliepen digitaal en de evaluatie van het vorige plan was de leidraad. Meerdere kleurrijke woordenwolken zagen het licht en gaven de richting van de bespreking aan. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kreeg als partnerorganisatie van de Vlaamse overheid de opdracht om het geheel in goede banen te leiden in nauwe afstemming en in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen, de patiëntenorganisatie. We danken eenieder voor de constructieve bijdrage en we kijken nu al uit naar de volgende stappen en de lancering in het najaar.

Onderzoek naar dementiezorg, welke thema’s zijn belangrijk?

In 2015 publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen op basis van enkele focusgroepen een kennisagenda: welke vragen ziet de praktijk van dementiezorg graag beantwoord door onderzoek? Ondertussen staan we vijf jaar verder, zijn sommige vragen beantwoord en sommige niet, en zijn er nieuwe bij gekomen (alleen al door corona!). Samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen willen we daarom deze kennisagenda actualiseren. Een eerdere oproep daartoe moesten we door de tweede coronagolf uitstellen. Tot nu dus!

We zoeken zorgprofessionals in thuiszorg, ziekenhuis of woonzorgcentra die een bijdrage willen leveren aan deze update. Dat kan via een individueel beeldbelinterview of een focusgroep. Die zal online plaatsvinden op dinsdag 22 juni 2021, van 10 tot 12 uur. Interesse? Stuur een mail naar jan.steyaert@dementie.be.

Ben je mantelzorger en wil je deelnemen, dat kan in de onlinefocusgroep van donderdag 24 juni 2021, van 13.30 tot 15.30 uur. Graag aanmelden via mail naar krisje.tordoir@alzheimerligavlaanderen.be.

 

Internationaal project ‘Dementia in Cultural Mediation’ organiseert inspirerende focusgroep

Eén van de ambities van het internationale initiatief ‘Dementia in Cultural Mediation’ is bouwen aan betere kwaliteit van leven en inclusie voor mensen met dementie en hun naasten door kunst en cultuur. Daarvoor zal onder andere een gloednieuwe publicatie worden ontwikkeld om het gebruik van de projectresultaten te verduurzamen. Tijdens een inspirerende focusgroep die onder coördinatie van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen online plaatsvond op 27 april werden alvast heel wat interessante ideeën en inhoudelijke klemtonen uitgewisseld tussen de projectpartners uit Spanje, Nederland, Denemarken en België. Daarnaast mochten we ook enkele leden van de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ verwelkomen die als ervaringsdeskundigen absoluut een meerwaarde vormden.

De waardevolle output van de focusgroep zal mee de basis vormen om het opzet van de publicatie te verfijnen en inhoudelijk mee vorm te geven. De komende weken en maanden wordt het schrijfproces voortgezet. Via de Facebook-pagina en de Twitter-account van het ‘Dementia in Cultural Mediation’-project blijf je mee op de hoogte van het vervolgverhaal.

 

Beter voorkomen dan genezen

Dementie kan helaas nog altijd niet genezen of voorkomen worden via medicijnen. We kunnen wel het risico op dementie verkleinen door een hersengezonde leefstijl. In 2018 en 2019 voerden we campagne om deze link tussen leefstijl en risico op dementie bekender te maken. Over de resultaten publiceerden we nu een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Preventive Medicine. Je kan het integrale artikel hier lezen.

Voor de campagne wist 34.5% van de Vlamingen van 40 tot 75 jaar dat er een link was tussen leefstijl en risico op dementie. Na onze campagne was dat 44.8%. Een mooi resultaat, maar in de lente van 2019 (bij de eindmeting) legde dus nog meer dan de helft die link niet. Ondertussen is er verdere wetenschappelijke onderbouwing van die relatie tussen leefstijl en risico op dementie. Zo schreven onderzoekers afgelopen zomer in The Lancet dat wel 40% van de toekomstige dementie vermeden kan worden. Mooie uitdaging om daar werk van te maken!

 

Terugblik webinar ‘Zorgen voor iemand met dementie’

Op maandagavond 20 april volgden meer dan 900 mensen het gratis Cera-webinar ‘Zorgen voor iemand met dementie’. In dit webinar zoomden we in op de mantelzorgers. Welke emoties maken zij mee? Voor welke uitdagingen staan ze? Hoe kunnen ze liefdevol in verbinding blijven staan met de persoon voor wie ze zorgen? Hilde Delameillieure, coördinator van regionaal expertisecentrum dementie Foton, beantwoordde deze vragen en maakte het publiek wegwijs in een aantal initiatieven voor mantelzorgers: het praatcafé dementie, psycho-educatiepakket ‘Dementie en nU’, de familiegroepen van de Alzheimer Liga Vlaanderen, … Daarna was het de beurt aan Luc Appermont en Anouck de Bruijn, beiden mantelzorgers. Mediafiguur Luc Appermont zorgde jarenlang voor zijn beide ouders met dementie. Anoucks mama heeft al vijf jaar dementie op jonge leeftijd. Luc en Anouck vertelden hun verhaal en gaven de kijkers enkele praktische tips mee. Het hele webinar werd aan elkaar gepraat door Stéphanie De Smet van Cera.

Ben je op zoek naar de presentatie van Hilde? Naar een goed boek over mantelzorger zijn? Heb je dit webinar gemist? Geen probleem. Je vindt alle extra documenten en de link naar de opname hier terug.

Noteer ook alvast donderdag 27 mei (19.30-20.30 uur) in je agenda voor het volgende webinar ‘Als thuis wonen moeilijker wordt’.

 

 

De beeldvorming over woonzorgcentra moet beter

Nooit eerder dan het afgelopen jaar heeft de media zoveel aandacht gehad voor de woonzorgcentra. Dat is nieuw. Helaas is het niet nieuw dat vooral negatieve berichten de media halen en er zo een weinig genuanceerde beeldvorming ontstaat over het vele goede werk dat in de Vlaamse woonzorgcentra uitgevoerd wordt. Woonzorgcentra zouden die aandacht van de media kunnen benutten om een betere beeldvorming te organiseren.

Sociaal.Net publiceerde afgelopen week een interview met Baldwin Van Gorp, wiens werk onze campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ al zo’n tien jaar onderbouwt. Zijn denkkader kan ook perfect de basis zijn voor een campagne van de Vlaamse woonzorgcentra. Onze medewerker Jan Steyaert schreef voor Sociaal.Net een opiniebijdrage, met een duidelijke boodschap: de bal ligt op de stip, nu meer dan ooit. Wie trapt hem binnen?

 

ModeMuseum Antwerpen zoekt gidsen voor opleidingen op maat van mensen met dementie

MoMu – ModeMuseum Antwerpen heropent in september 2021 en is onder andere op zoek naar enthousiaste gidsen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en/of begeleiders.

Als gids van het ModeMuseum vorm je een belangrijke schakel tussen de bezoeker en het museum en draag je op verschillende manieren bij aan de werking om bezoekers een optimale beleving aan te bieden.

Zin om deel uit te maken van het MoMu-gidsenteam? Meer info kan je hier raadplegen.

Virtueel bezoek aan Nederlandse Odensehuizen

Op 20 april vergaderden alle partners van het Interreg2Zeeën-project MONUMENT een hele dag digitaal. De innoverende en bij het project betrokken Nederlandse Odensehuizen waren openhartig over hun werking. Aan de hand van interviews met de coördinator en twee bestuursleden van Odensehuis Walcheren kregen de projectpartners een inkijk in hun werking. De gesprekken waren inspirerend voor de andere partners in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op onze website kan je terecht voor een terugblik op een boeiende dag.

En wist je dat:
… MONUMENT een eigen nieuwsbrief heeft. Inschrijven kan via deze link.
… projectpartner Imec een nodenonderzoek bij mantelzorgers uitvoert om zorgtechnologie meer afgestemd te maken. Ben je mantelzorger, woon je samen met een persoon met dementie en heb je interesse om deel te nemen? Stuur een vrijblijvend bericht naar lynn.coorevits@imec.be.
… contactpersoon voor het MONUMENT-project bij het Expertisecentrum Leentje De Wachter is: leentje.dewachter@dementie.be.

Zomercursus ‘Ethiek in de Dementiezorg’

Van 6 tot 9 juli 2021 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 7de editie van de Cursus Ethiek in de Dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek. Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, vroege diagnose van dementie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT en ethisch overleg op team- en organisatieniveau.

Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels. De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen. De cursus wordt aangeboden in hybride (dus zowel on campus als online) format. Dit betekent dat de cursus live on campus plaatsvindt, maar dat participanten die omwille van COVID-19 niet live aanwezig kunnen zijn online aan de cursus kunnen participeren. Voor meer informatie kan je hier terecht of contact opnemen via mail: Chris.Gastmans@kuleuven.be.

Vormingen in de kijker

Mis onderstaande opleidingen niet en schrijf vandaag nog in!

> Donderdag 6 mei 2021: Verkeersdeelname en autorijden door personen met dementie (online)

Doelgroep: alle geïnteresseerde zorg- en hulpverleners, zowel in de thuiszorg als de residentiële zorg, die regelmatig te maken krijgen met vragen van professionele hulpverleners, cliënten en hun familie.
De vorming richt zich specifiek op referentiepersonen dementie die na hun opleiding bijkomende vragen hebben over autorijden en verkeersdeelname.

> Donderdag 27 mei 2021: Huisdieren in contact met mensen met dementie (online)

Doelgroep: professionele hulpverleners met interesse inzake het werken met dieren binnen de zorgverlening.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >