Nieuwsbrief ECD Sophia Maart 2022

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

 

 

Beste lezer, 

De maand maart is ondertussen al aangebroken en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe nieuwsbrief. Hierin kom je meer te weten over nieuwe projecten in de regio, het aanbod vanuit ECD Sophia en nieuws vanuit Vlaanderen.

We hopen je ook in 2022 te ontmoeten op onze vormingsmomenten, intervisies, OPD’s, e.d.

We kijken uit naar een mooie samenwerking!

 

Veel leesplezier!

Het Sophia team

Ilse Masselis, Kathleen Vandenbroucke en Stefanie Clement

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

 

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie – verdiepende reeks

Voor referentiepersonen dementie, die de basisreeks van de terugkomdagen reeds volgden, organiseren we opnieuw 2 heel interessante verdiepingsdagen m.n.

  • donderdag 19/05/22: “Als slapen een zorg wordt”. Nachtzorg bij mensen met dementie.
  • donderdag 17/11/22: Het syndroom van Wernicke-Korsakov.

Wil je meer weten of je inschrijven? Hier vind je meer informatie.

 

 

Opleiding tot maaltijdcoach dementie 2022

We organiseren deze opleiding i.s.m. ECD Paradox.

ECD Paradox wil de kennis, vaardigheden en attitude bij hulpverleners ten aanzien van kwaliteitsvolle maaltijdzorg bij personen met dementie verhogen en verdiepen. Er wordt daarvoor ingezet op maaltijdcoaches dementie.

De 3,5 daagse opleiding zorgt ervoor dat de toekomstige maaltijdcoach de nodige ondersteuning krijgt om zijn/haar taak op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Deze opleiding gaat door in Kortrijk op 03/05, 24/05, 16/06 en 12/09.

Meer informatie over programma, methodologie en locatie vind je hier.

 

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

De Gele Doos in Midden-West-Vlaanderen

Na Zuid-West-Vlaanderen is ook Midden-West-Vlaanderen gestart met de uitrol van de Gele Doos.

In de Gele Doos zit een fiche voor noodcontacten en medische gegevens. Daarnaast is er een vermissingsfiche voorzien voor personen met een vermissingsrisico. De zorgverlener vult de gegevens samen met de eigenaar van de doos in. De Gele Doos met de fiches wordt bewaard in de koelkastdeur. Wie een Gele Doos in de koelkast heeft, geeft dat aan door de bijhorende sticker op de binnenkant van de voordeur te kleven. Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie en verliezen geen tijd bij een noodinterventie.

De uitrol van deze Gele Doos in Midden-West-Vlaanderen kadert binnen een actie rond tools zorgcontinuïteit. Naast de Gele Doos worden nog andere tools uitgetest, m.n. het communicatieschrift, de noodkaart en het zorgteamkaartje. Deze actie is een realisatie van Empact en de eerstelijnszones Westhoek, Midden en RITS.

Meer informatie over de verschillende tools vind je hier.

 

Nieuw: praatcafé Luna te Wielsbeke

Op 22 maart gaat voor de eerste keer Praatcafé Luna door in Wielsbeke, een ontmoetingsmoment voor iedereen die van nabij of vanop afstand in contact komt met personen met dementie. De organisatoren willen zorgen voor ontmoeting, maar willen de aanwezigen ook een moment bieden om kennis te vergaren, de kans geven om samen te zoeken en begrepen te worden en een tankstation zijn waar men energie kan opdoen om de gedragen zorg verder te kunnen geven.

De opstart van het Praatcafé Luna is één van de initiatieven die de gemeente Wielsbeke organiseert om mensen met dementie en hun naasten te steunen. Als dementievriendelijke gemeente worden diverse evenementen en activiteiten georganiseerd voor alle doelgroepen in de samenleving.

Lees hier meer over Praatcafé Luna.

 

 

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Mensen met jongdementie krijgen leiding over Restaurant Misverstand

Binnenkort opent Dieter Coppens de deuren van Restaurant Misverstand, het eerste restaurant in België waarvan het voltallige team dementie op jonge leeftijd heeft. Samen met Dieter en chef Seppe Nobels zullen de medewerkers zowel de zaal als de keuken van het restaurant runnen. Vanuit de expertisecentra dementie zorgt Anouck De Bruijn (foto) voor begeleiding en ondersteuning van het hele team.

“Dankzij Restaurant Misverstand hopen we de medewerkers met dementie op jonge leeftijd opnieuw zelfvertrouwen te geven door hen maximaal te ondersteunen in taken die goed gaan. Daarnaast willen we ook de samenleving tonen dat er nog waardevolle jaren mogelijk zijn na een diagnose dementie, mits goede begeleiding en sociale contacten. Het is enorm belangrijk dat een persoon met jongdementie en zijn/haar naasten kunnen rekenen op begrip en steun vanuit de omgeving. Dit kunnen we alleen maar bereiken wanneer de omgeving goed op de hoogte is van wat dementie op jonge leeftijd inhoudt. Dankzij dit intiatief leren we wat er moeilijker gaat, maar vooral ook wat er wel nog kan. We laten de samenleving kennismaken met de sterktes en krachten van personen met jongdementie.”

Restaurant Misverstand is vanaf 16 maart iedere woensdag te zien om 20u35 op Eén en via VRT Nu.

 

Zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie

Kinderen die een ouder met dementie hebben, voelen zich vaak onzeker door de vele uitdagingen in het gezin. Ook de gezonde ouder is op zoek naar de balans tussen zorgen voor zichzelf, de partner met dementie en de kinderen. Daarom organiseren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen een zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie van 12 tot 15 augustus 2022 in Houthulst. We bieden het zomerkamp gratis aan dankzij giften aan beide initiatiefnemers.

Op dit kamp ontmoet je leeftijdsgenoten en ouders in een gelijkaardige situatie als die van jou. Je deelt ervaringen, doet nieuwe kennis op en  hebt samen plezier. De ontspannende activiteiten worden begeleid door ervaren zorgverleners. In informatiesessies en gesprekken kan je je eigen verhaal kwijt en kan je vragen stellen over dementie, voor jezelf zorgen, de ondersteuning van je kind(eren),…

Benieuwd of interesse om deel te nemen? Klik dan hier en bekijk zeker ook de terugblik op het zomerkamp dat afgelopen jaar plaatsvond en wat deelneemsters Eva en Maud ervan vonden. Voor meer informatie kan je terecht bij Jan Steyaert (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen): jan.steyaert@dementie.be.

 

Vijf CERA-webinars in 2022

Ook in 2022 organiseert CERA in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een reeks gratis webinars over dementie.

Op donderdag 24 februari ging het eerste webinar door rond ‘technologie en dementie: wat kunnen robots en sprekende lampen voor jou betekenen?’ Wil je hierover meer weten of wil je de opname herbekijken? Dat kan hier.

Graag verwijzen we ook door naar de website over hulpmiddelen bij dementie.

Het volgende webinar gaat door op 21 maart met als thema ‘Nachtelijke onrust bij dementie.’ Bekijk hier de uitnodiging en inschrijvingsmodaliteiten.

 

Hoe beslissingen nemen over jouw gezondheid als je niet (meer) helder kan denken?

Voor de meesten van ons is het vanzelfsprekend dat wij zelf en zelfstandig beslissingen kunnen nemen over onze eigen gezondheid. Maar voor sommige mensen, wiens beslissingsbekwaamheid beperkt is – bijvoorbeeld in het geval van geestelijke gezondheidsproblemen of dementie – is dit niet zo evident. Een rapport van  het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) herinnert ons eraan dat de beslissingsbekwaamheid zelden een zwart-witgegeven is, maar een fluctuerende realiteit naargelang van het tijdstip, de context en het soort beslissing die moet worden genomen.

De betrokkenen moeten zodanig worden ondersteund dat zij zo lang mogelijk zelf kunnen beslissen over hun gezondheid en zorg. Het kan soms lastig zijn voor zorgverleners om te beoordelen welke ondersteuning een patiënt nodig heeft en het is ook niet altijd duidelijk of een patiënt  bekwaam is om een medische beslissing te nemen. Daarom moeten zorgverleners hierin worden opgeleid. Ook spelen initiatieven die toelaten aan de patiënt om zijn/haar voorkeuren en wensen kenbaar te maken, hierin een grote rol. Meer informatie en het integrale rapport kan je terugvinden op de website van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

 

 

< boven > < venster sluiten >