Nieuwsbrief ECD Sophia Oktober 2021

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

 

 

Beste lezer, 

Om het najaar vol energie en inspiratie verder te zetten, hebben wij weer gezorgd voor een interessante nieuwsbrief! Je maakt kennis met onze nieuwe collega Stefanie Clement. Daarnaast vind je ook informatie rond activiteiten die plaatsvonden n.a.v. de werelddag dementie, inspirerende projecten uit de regio, nieuws uit Vlaanderen, en zoveel meer!

Veel leesplezier!

Het Sophia team

Ilse Masselis, Kathleen Vandenbroucke en Stefanie Clement

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

 

Nieuwe collega Stefanie Clement   

We stellen je graag onze nieuwe collega voor, Stefanie Clement. Stefanie is van opleiding bachelor in de orthopedagogie.

Ze gaat bij ECD Sophia aan de slag als dementie-expert, met de focus op vorming.

We schotelden haar 3 vragen voor om haar beter te leren kennen:

Je hebt reeds heel wat ervaring binnen het thema dementie? Kan je dit nader toelichten?

Stefanie: ‘Ik werkte 12 jaar als bachelor in de orthopedagogie in WZC Ons Zomerheem. Vanuit mijn opleiding zocht ik naar meer gepaste begeleidingsstijlen voor elke bewoner. Want iedereen is uniek en het omgaan met is dan ook voor iedere persoon anders. Mijn taken op de afdeling voor bewoners met dementie waren leefgroepwerking, begeleiding en nauwe samenwerking met de ergotherapeut. In 2007 volgde ik de opleiding tot referentiepersoon dementie en dit bood me de kans om mijn kennis over dementie te verruimen, het beleid van mijn werkplek kritisch te bekijken en mee te ondersteunen, collega’s te begeleiden en vooral mijn ondersteuning voor personen met dementie te versterken.’

Wat zijn belangrijke accenten die je wil leggen binnen de werking van ECD Sophia?

Stefanie: ‘Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen als aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners,… zodat ze de juiste informatie, ondersteuning, begeleiding en/of doorverwijzing krijgen. Als vormingswerker hoop ik dan weer om kennis over dementie en alle facetten mee uit te dragen en mensen te inspireren en te ondersteunen. Zonder hierbij de stem van de persoon met dementie zelf uit het oog te verliezen, alles vertrekt van hen uit.’

Veel werk aan de winkel en veelbelovend. Wat drijft je om dit te doen?

Stefanie: ‘ Ik wil mee aan de kar trekken om het taboe rond dementie te doorbreken, om de maatschappij de mens te laten zien i.p.v. de focus op dementie. We moeten vooral kijken naar de kracht en mogelijkheden van personen met dementie. Bij het geven van vormingen kan ik veel voldoening halen uit de dankbaarheid van deelnemers en de feedback over wat ze met de opgedane kennis gedaan hebben in de praktijk.’

 

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie – 2022

Ook in 2022 organiseren we in samenwerking met ECD Foton terugkomdagen voor referentiepersonen dementie. Zowel de basisreeks (4 dagen) als de verdiepingsdagen worden aangeboden. Tijdens deze dagen staan we in de voormiddag steeds stil bij een inhoudelijk gedeelte en in de namiddag komt intervisie aan bod.

Wil je meer weten of je inschrijven? Hier vind je meer informatie.

 

 

Nieuw in ons uitleenaanbod: ervaringsgerichte toolbox dementie

De ervaringsgerichte toolbox dementie is ontwikkeld om (toekomstige) zorgprofessionals en mantelzorgers de nodige kennis en inzichten te geven over het functioneren van een persoon met dementie in het dagelijkse leven. De aangeboden toolbox werkt ervaringsgericht. Hierbij staat de beleving en de ervaring van de deelnemers tijdens het leren centraal.

Lees meer

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

21 september – Werelddag dementie

In de week van 21 september, ‘Werelddag dementie’, werden op verschillende locaties acties georganiseerd. Hieronder zetten we enkele acties in de kijker:

Dementievriendelijk Kortrijk: ZieDieMens – PALMER

PALMER is een participatief kunstproject gerealiseerd door een samenwerking tussen Schouwburg Kortrijk, Expertisecentrum dementie Sophia en Brecht Dejonckheere dat te zien was in BK6 van 9 tot 30 september. Het idee om dementie in de kijker te zetten aan de hand van een gigantische lampenkap ontstond uit Brechts muzikaal project ‘Elder’. WZC De Pottelberg, WZC Sint-Jozef en Het Ventiel werden geselecteerd uit een open call van organisaties die zich inzetten voor mensen met dementie om de lampenkap een betekenisvolle invulling te geven. De installatie die samen met hen in elkaar werd gestoken is een boegbeeld voor ZieDieMens en Kortrijk als dementievriendelijke gemeente. Het brengt verbinding, artistieke vrijheid en de talenten van mensen in het straatbeeld. De naam van het project is een verwijzing naar de grootvader van Brecht, Palmer, die zelf dementie kreeg.

 

 

Samen het taboe doorbreken – Dementievriendelijk Zwevegem

Dominique Moreels: ‘Voor de werelddag dementie werd een button ontwikkeld met als afbeelding ‘de drie bomen en een hart’. Dit symbool gebruiken we bij iedere actie in kader van dementievriendelijk Zwevegem. In de week van 21 september werd de button gedragen door alle personeelsleden van de beide woonzorgcentra, de onthaalmedewerkers van het gemeentepunt en de bibliotheek. Ook ontvingen alle huisartsen en apothekers van Zwevegem deze button en werden zij aangemoedigd om deze te dragen. De leden van de ouderenadviesraad en verschillende handelaars droegen ook hun steentje bij. Iedere inwoner van Zwevegem die dit wenste kon een button ophalen in de bibliotheek of bij het onthaal van WZC of gemeentepunt. Ook de zoon van een personeelslid droeg de button op school en vertelde aan zijn klasgenoten waarom hij dit deed.’

 

 

Dementievriendelijk Kuurne maakt dementie bespreekbaar op Kuurne Kermis

Op 2 oktober stond de werkgroep dementievriendelijke gemeente met een infostand op de braderie van Kuurne kermis. Op die manier wilden ze het taboe rond dementie doorbreken.

Naast allerhande brochures over dementie, werd ook ‘de gele doos’ gepromoot. Deze bleek een zeer goede trigger te zijn om mensen naar de stand te krijgen. Het was de ideale gespreksopener om dan verder te kunnen vragen en het thema dementie ter sprake te brengen.

Het opzet van de actie, dementie in het straatbeeld brengen, is zeker volbracht.

 

 

Innoverende en inspirerende projecten uit de regio

We hadden graag het 20-jarig bestaan van ECD Sophia samen met jullie gevierd d.m.v. een feestsymposium. Omwille van Covid-19 en de toen geldende maatregelen, kon dit feestsymposium niet doorgaan.

Het symposium ging voor ons ook de uitgelezen kans zijn om onze dankbaarheid te uiten voor de vele samenwerkingen binnen uiteenlopende sectoren. Mede dankzij innovatieve projecten is er al veel gerealiseerd in onze regio. We deden dan ook een oproep naar innovatieve en inspirerende projecten. Uit de meer dan 20 inzendingen heeft een onafhankelijke jury 4 projecten geselecteerd. Zij gingen een belangrijke plaats innemen op ons symposium. Doordat het symposium niet kon doorgaan, willen we deze 4 projecten d.m.v. deze nieuwsbrief in de kijker zetten zodat ze inspirerend kunnen werken voor anderen.

Deze 4 projecten zijn: Het Ventiel vzw (buddywerking voor personen met jongdementie), Kerekewere (dementievriendelijke rondleiding Eperon d’or), Dieper graven in het geheugen (Erfgoedcellen TERF en Brugge) en D’oede doze (Mentor vzw).

Meer weten over deze projecten? Lees hier verder.

 

De Gele Doos uitgerold in Zuid-West-Vlaanderen

Sinds 6 september 2021 is de uitrol van de Gele Doos in Zuid-West-Vlaanderen officieel gestart. De Gele Doos is een gele brooddoos die mensen standaard in de koelkast bewaren. De betrokkene wordt gevraagd om essentiële medische gegevens en noodcontacten te bewaren in die Gele Doos, zodat die informatie snel en uniform beschikbaar is voor hulpverleners die bij een incident ter plaatse komen. Naast medische info en noodcontacten bevat de Gele Doos ook een vermissingsfiche die familie en hulpdiensten moeten ondersteunen bij vermissing.

Meer lezen.

 

Thuiszorgbeurs dementie 13/11/2021

Op 13/11/2021 organiseren het Praatcafé dementie Kortrijk, Expertisecentrum dementie Sophia en Stad Kortrijk de 2de editie van de thuiszorgbeurs dementie. Deze gaat door van 13u30 tot 18u in OC de Vonke te Heule.

Het gaat om een interactieve beurs met talrijke infostanden waarbij het bestaande dienstenaanbod in de thuissetting voor personen met dementie op een laagdrempelige manier (beter) kenbaar gemaakt wordt. Tijdens de beurs worden ook 2 voordrachten georganiseerd.

Meer lezen.

 

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Nieuw dementieplan Vlaanderen 2021-2025 uit de startblokken

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag een nieuw dementieplan klaar. Tot nog toe kregen vooral woonzorgcentra ondersteuning om mensen met dementie beter op te vangen. Nu wil de minister dit uitbreiden naar mensen met dementie die thuis wonen en hun zorgverleners. Aangezien 7 op de 10 mensen met dementie thuis wonen, is die extra ondersteuning zeker welkom.

De grote lijnen van het Dementieplan, waaraan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen mee kon bijdragen, werden door de minister ook toegelicht op het onlinesymposium ‘Schatten in Vlaamse Dementiezorg’ ter gelegenheid van de Wereld Alzheimerdag op 21 september. Je kan de toespraak van minister Beke en de bijdragen vanuit de verschillende expertisecentra dementie herbekijken op ons You Tube-kanaal.

 

Palliatieve zorg verbetert kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie en vermindert uitgaven

Palliatieve zorg maakt een duidelijk verschil in het leven van ouderen met dementie: wie palliatieve thuiszorg krijgt, krijgt meer gepaste zorg aan het levenseinde en minder ongepaste. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van dr. Rose Miranda, verbonden aan de onderzoeksgroep Zorg rond het levenseinde (VUB/UGent). Het onderzoek gaf ook aan dat palliatieve thuiszorg bij ouderen met dementie te weinig en te laat wordt opgestart. Bovendien bleek dat de totale zorguitgaven lager waren als men palliatieve zorg thuis ontvangt.

Thuiswonende ouderen met dementie die ondersteuning kregen van een palliatief thuiszorginitiatief (vb. een palliatieve thuisbegeleidingequipe) aan het einde van hun leven, kregen vaker zorg die men als gepast beschouwt. Zo kregen ze minder vaak mogelijks ongepaste of weinig zinvolle medicatie toegediend, werden ze minder naar het ziekenhuis overgebracht en ondergingen ze gemiddeld minder operaties in de laatste 14 dagen van hun leven. Bovendien was de kans om thuis te overlijden, wat voor een groot aantal mensen de voorkeur geniet, groter. Er is dus een duidelijk positief verband vastgesteld tussen palliatieve thuiszorg en gepastheid van zorg aan het levenseinde. Op de website van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kan je terecht voor meer informatie over het onderzoek.

Vormingsaanbod in de regio

Vormingsprogramma 2021-2022

Ondersteuning nodig op je weg naar kwalitatief hoogstaande dementiezorg? In ons vormingsaanbod vind je zeker inspiratie. De waaier aan vormingen die je in ons aanbod terugvindt, bieden je kapstokken in tal van thema’s. Je vindt er inspiratie, methodieken, concrete handvaten, … maar je ontmoet vooral ook lesgevers en collega’s uit andere organisaties met dezelfde passie voor goede zorg. De grote uitdaging is echter om wat je in onze vormingen leert telkens opnieuw te vertalen naar de unieke persoon met dementie waar je zorg voor draagt. Zo komen we tot afgestemde zorg waarbij de mens centraal staat. Soms vraagt dat wat lef, dromen, creativiteit en durven tegen de stroom in te zwemmen. Maar weet dat je met elke kleine stap uiteindelijk bergen kan verzetten in het leven van iemand met dementie!

> Bekijk hier alles in één oogopslag in het online overzicht.

Uitgelicht, opleidingen in onze regio:

  • Het syndroom van Wernicke-Korsakov: dementie of toch niet? – dinsdag 23/11/2021 te Brugge
  • Zinvolle activiteiten met jonge mensen met dementie – vrijdag 28/01/2022 te Kortrijk
  • Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij personen met dementie – dinsdag 15/02/2022 te Kortrijk.

 

 

< boven > < venster sluiten >