Nieuwsbrief ECD Sophia Januari 2020

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

2020 is ondertussen stevig opgestart. We wensen je van harte een goede gezondheid, gezelligheid, geluk en gedreven werk. 

Dit jaar bestaat ECD Sophia 20 jaar! Dit willen we graag samen met jou vieren. Hou hiervoor onze volgende nieuwsbrief in de gaten. 

Veel leesplezier!

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Warmste Week

Ook dit jaar zette de Warmste Week heel wat mensen in beweging voor een goed doel. Graag zetten wij volgende twee organisaties in de kijker die hun opbrengst aan ECD Sophia schonken, waarvoor dank! 

  • Solidariteitskoor uit Diksmuide ‘Wak maar proper’

Mevrouw Maria Desaever aan het woord: 

“We zijn een solidariteitskoor uit Diksmuide, genaamd ‘Wak maar proper’. Ons koor telt ongeveer 40 leden en enkele muzikanten. We zingen graag en doen dat steeds voor goede doelen. 

De leden komen van de kust, Brugge tot Roeselare en tot twee jaar terug ook Frans. Hij werd getroffen door dementie. Vandaar onze keuze voor het expertisecentrum dementie Sophia. 

Naar jaarlijkse gewoonte zingen met Kerst. We plaatsen er een doos voor vrijgevige mensen, en van het stadsbestuur kregen we een extraatje, ook  vanuit onze koorkast vulden we aan. Dit is van harte!”

  • BEZO, de vereniging van zelfstandige ondernemers uit Berveren-Leie

BEZO hield hun eindejaarsactie ten voordele van ECD Sophia. De lokale handelaars gaven bij iedere aankoop loten aan de koper. Een deel van de opbrengst van die loten, m.n. 500 euro, werd geschonken aan ECD Sophia. De cheque werd overhandigd tijdens de Warmste Week zelf in het evenementendorp in Kortrijk.

Pol Meerschman, lid van BEZO, vertelt: “De reden waarom BEZO het ECD als goed doel koos, is omdat er binnen onze organisatie enkele leden zijn die in hun directe omgeving te maken hebben/ hadden met dementie. Daarnaast wilden we met onze schenking onze appreciatie tonen aan degenen die zich dagdagelijks inzetten voor personen met dementie en hun omgeving.” 

 

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij dementie: website

Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen kunnen de kwaliteit van leven van personen met dementie en hun mantelzorgers vergroten, maar zijn nog onvoldoende gekend. Daarom organiseerden we reeds in 2019 een studiedag over dit thema.

Daarnaast werd er ook een website gemaakt.Op een overzichtelijke wijze wordt objectieve informatie over relevante hulpmiddelen gepresenteerd, kamer per kamer. De volgende jaren zullen we dit overzicht actueel houden. Ken je zelf een handig hulpmiddel dat je niet op onze website terugvindt? Mail ons op info@dementie.be en we voegen het – na evaluatie – toe. 

Neem zeker een kijkje op: www.hulpmiddelenbijdementie.be.  

Lees meer

 

Musi-Move koor Kortrijk

Muziekbeleving voor personen met dementie (die nog thuiswonend zijn), hun mantelzorger of buddy. We gaan van klassiek over pop tot rock en wie de tekst niet kent, zingt “doebidoebidoe”, beweegt of slaat de maat mee! Je hoeft niet mooi te kunnen zingen, het gaat om plezier, ontmoeten en de stem oefenen. Ook studenten en scholieren zijn zeker welkom! 
We komen samen iedere eerste donderdagnamiddag van de maand van 14.00 tot 15.30 in de “Meetinglounge” van Budalys, Dam 2B te Kortrijk.

Lees meer

 

Verteltas dementie – voorintekening herdruk

De verteltas bevat een gevarieerd aanbod van spelmateriaal, leesboeken en achtergrondinformatie rond het thema dementie. Ze kan gebruikt worden in de klas in het kader van een les en is afgestemd op leerlingen van het derde tot en met zesde leerjaar. De tas kan eveneens mee naar huis genomen worden om daar samen met ouders of grootouders rond te werken. De verteltas dementie kwam oorspronkelijk tot stand n.a.v. de Werelddag Dementie die op 21 september 2017 plaatsvond in Roeselare. Op basis van de gebruikservaring kozen de regionale expertisecentra dementie Sophia en Foton ervoor om deze tas te herwerken en ze in het voorjaar van 2019 breed aan scholen, bibliotheken, woonzorgcentra, … aan te bieden.

De verteltas werd goed onthaald en daarom wordt de verteltas in 2020 eenmalig opnieuw geproduceerd. Je hebt nu de kans om een verteltas aan te kopen via voorintekening. De prijs is 75 euro per verteltas.
Je zal de verteltas kunnen ophalen in het regionaal expertisecentrum dementie in jouw buurt. Gelieve in te schrijven voor 29 februari 2020 en dit door het invullen van dit formulier. Door het invullen van dit formulier, bevestig je jouw bestelling. De verteltas wordt voorzien in juni 2020.

Lees meer

 

Familiegroep Jongdementie – nieuw jaarprogramma 

“In de Familiegroep ontmoet ik mensen die hetzelfde meemaken. Met hen kan ik mijn bezorgdheden en frustraties delen, maar vooral ook oplossingen uitwisselen.”

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden.

Vijf keer per jaar komen partners en kinderen van personen met jongdementie samen. De groep wordt begeleid door een consulente van het expertisecentrum.
Het accent ligt nadrukkelijk op de ontmoeting met elkaar. In een goede en veilige sfeer kan men ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Lees meer

 

Thuiszorgbeurs Kortrijk

Op zaterdag 25 april 2020 vindt in Kortrijk een interactieve beurs plaats. Het bestaande zorgaanbod voor personen met dementie wordt in de kijker geplaatst. Zo wordt op een laagdrempelige manier het dienstenaanbod in de thuissetting kenbaar gemaakt. Mantelzorgers en personen met dementie kunnen er informatie verkrijgen rond zinvolle tijdsbesteding, zorg aan huis, diagnose en (medische) informatie, mogelijke ondersteuning en zorg oor mantelzorgers. 

De beurs wordt gecombineerd met twee voordrachten.

  • Er wordt door Prof. Dr. J. Vande Moortel stilgestaan bij de juridische aspecten zoals het aanstellen van een bewindvoerder, volmachten, rijgeschiktheid e.d..
  • Mevr. Ilse Vindevogel, dienst maatschappelijk werk CM Zuid-West-Vlaanderen, geeft een overzicht van de opvangmogelijkheden om de mantelzorger in de thuiszorg te ondersteunen. Indien een permanente opname zich opdringt, zijn er bovendien heel wat vragen rond de betaalbaarheid en mogelijke financiële tussenkomsten. 

Lees meer 

 

Specifieke opleiding vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie

De palliatieve netwerken West-Vlaanderen en de expertisecentra dementie Sophia en Foton bieden een 4 daagse opleiding aan voor professionelen die dagdagelijks werken met of voor personen met dementie en reeds over een basiskennis vroegtijdige zorgplanning beschikken. 

Tijdens deze opleiding komen o.m. volgende zaken aan bod: beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken om een VZP gesprek te voeren, communicatievaardigheden ontwikkelen en inoefenen rond het gesprek bij personen met dementie, de richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie leren hanteren en toepassen, stappen zetten om te komen tot een plan van aanpak in de eigen voorziening rond VZP bij personen met dementie, … 

Lees meer

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

Liefde in tijden van dementie

Negen mensen met jongdementie voeren samen met hun partners en buddy’s het toneelstuk ‘De Loteling’ op, een stuk dat ze zelf hebben geschreven. Ze spelen geen rol, ze spelen hun eigen leven, vertolken hun gevoelens, hun liefde en lijden, hun vreugde en verdriet. Jongdementie is onbekend en onbegrepen. ‘De Loteling’ brengt daar verandering in. Het stuk maakt inzicht in de ravage van de ziekte onontkoombaar en laat tegelijk mensen zien die tot minder en nog veel in staat zijn.

Leo De Bock – ex VRT – volgde repetities en opvoeringen en sprak met de acteurs. Het resultaat is de documentaire “Liefde in Tijden van Jongdementie”.

Op 11 maart 2020 wordt de film vertoond en dit om 14u30 en 20u00 in CC Het Spoor. Voor meer info: www.cchetspoor.be

 

Mother in de Budascoop

Op vrijdag 28 februari om 20u15  wordt de film ‘Mother’ eenmalig vertoond in de Budascoop te Kortrijk.

Over een uniek verzorgingstehuis in de Thaise stad Chiang Mai voor Europeanen met Alzheimer. De bewoners worden er door Thaise verzorgers intensief en liefdevol begeleid in de laatste fase van hun leven. 

Meer lezen

 

Vierde leerjaren krijgen les over dementie in Wevelgem

Wevelgem mag zich sinds 2018 een dementievriendelijke gemeente noemen. Eén van de acties in het werkjaar 2019 is het sensibiliseren van kinderen. De referentiepersonen dementie uit de vier woonzorgcentra van Wevelgem werkten een lespakket over dementie uit dat bestaat uit drie onderdelen, in samenwerking met regionaal expertisecentrum dementie Sophia. Doelgroep zijn de kinderen van het vierde leerjaar.
Op maandag 18 november 2019 beet Yessie Vanderhispallie, ergotherapeute in WZC Sint-Camillus in Wevelgem en tevens referentiepersoon dementie, de spits af. De klas van juf Katrien en juf Marion uit school ‘De Posthoorn’ in Wevelgem was als eerste klas aan de beurt. De leerlingen kregen – op een speelse manier – info over dementie en hoe met mensen met dementie om te gaan. Als leidraad gebruikte men de ‘Verteltas dementie’ met mascotte Joop de Zakdoekknoop, die werd uitgewerkt door het expertisecentrum dementie.
In het tweede deel van het lessenpakket blijft de verteltas enkele weken in de klas en kan de leerkracht het spelmateriaal gebruiken om het thema verder bespreekbaar te maken. Voor het derde leermoment komen de leerlingen op bezoek in het woonzorgcentrum, waar de kinderen hun verworven kennis kunnen toepassen en integreren in het dagelijkse leven. De andere scholen stappen later dit en volgend schooljaar in. 

Nieuws vanuit Vlaanderen

CASCADE zorgt voor primeur: toeristen met dementie kunnen op hotel in Kortrijk

Op 5, 6 en 7 december 2019 verbleven Paul Esthers (64) en Martine Marchal (56) als eerste gasten in de logies van Zorggroep H. Hart. Het Limburgse echtpaar verbleef er als toerist in een luxueus ingericht appartement van Budalys. Het gaat om een experiment dat Europese steun krijgt dankzij CASCADE Interreg 2 Zeeën. Deze toeristische faciliteiten staan los van het woonzorgcentrum en zijn erkend binnen het Vlaamse logiesdecreet. Toch konden Paul en Martine gebruik maken van alle diensten van de Zorggroep.

Het koppel getuigt: “De overheid legt steeds meer de nadruk op langer thuis wonen met dementie. Op zich is dat goed, maar dan is het toch ook wel eens fijn dat men van tussen zijn vier muren weg kan zijn op een plek die niet meteen aandoet als zorginstelling, maar als een toeristische trekpleister. Hier konden wij onszelf zijn en rekenen op zorg voor het geval dat Paul ondersteuning zou nodig hebben. Heel handig was dat het logies zich in het stadscentrum van Kortrijk bevindt, dicht bij alle winkels en musea.”

Tijdens hun verblijf genoten Paul en Martine van een dementievriendelijke rondleiding in het Texture-museum, namen ze deel aan de hippotherapie in Bissegem en het Musi Move-koor. Ze verkenden de stad Kortrijk op eigen tempo. Een nek- en schoudermassage in de wellness van Woon & Zorghotel H. Hart maakte de ervaring van vakantie en ontspanning compleet.
De kostprijs van een verblijf is afhankelijk van de grootte van de suite: 99 tot 129 euro per nacht inclusief directe toegang tot alle diensten van het zorghotel en deskundige ondersteuning. Wie interesse heeft om in de logies te verblijven, kan contact opnemen met de receptie via het nummer 056 321 000 of logies@h-hart.be. Vraag naar Enya Louagie. 

Vormingsaanbod in de regio

  • Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie: basisreeks en verdiepende reeks te Kortrijk: voor inschrijven klik hier
  • Verbinding leggen met families vanuit het geweldloze communicatiemodel en contextuele denkkader op 13/02/20 te Brugge
  • Zinvolle activiteiten bij mensen met jongdementie op 26/03/20 te Kortrijk
  • Onbegrepen gedrag bij frontotemporale dementie op 07/05/20 te Brugge

Voor meer info en inschrijven: klik hier

Vakliteratuur

Biogen zet door en brengt nieuw alzheimermedicijn op de markt

Het scheelde niet veel of Aducanumab werd toegevoegd aan de lange lijst met gefaalde alzheimermedicijnen. Biogen rapporteerde in maart namelijk dat de onderzoeksresultaten niet de verhoopte resultaten hadden opgeleverd. Echter, afgelopen oktober werd het nieuws de wereld ingestuurd dat Biogen goedkeuring zou vragen aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om Aducanumab op de markt te mogen brengen. Dit nadat resultaten van een tweede klinische test geanalyseerd werden. 

Beide klinische testen werden uitgevoerd op mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium. Het verschil tussen beide testen bevond zich in de duurtijd van de behandeling en de dosis die werd toegediend. Men had niet verwacht dat de resultaten van de tweede klinische test, gekenmerkt door een langere toedieningsperiode en een hogere dosis Aducanumab ten opzichte van de eerste test, zo sterk zouden verschillen van de eerste klinische test. In vergelijking met een controle groep die geen Aducanumab werd toegediend, werden duidelijke merkbare verschillen opgemerkt op het gebied van geheugenverlies en desoriëntatie.

Aducanumab wordt via een infuus in de elleboogplooi toegediend. In de hersenen bindt het zich aan de samengeklonterde amyloïde-eiwitten, één van de belangrijkste kenmerken van de ziekte van Alzheimer.

Begin 2020 zal Biogen aldus goedkeuring vragen aan de FDA om Aducanumab goed te keuren zodat dit op de markt kan gebracht worden. Een absolute mijlpaal in de geschiedenis van het alzheimeronderzoek daar dit het eerste medicijn zou zijn dat in een dergelijk vroeg stadium van de ziekte zou kunnen ingrijpen.

Bron: ‘Biogen plans to file for Alzheimer’s drug Aducanumab for approval’ – Business Insider, 22/10/2019; ‘Aducanumab heads to the FDA after Biogen analysis proves positive in Early Azlheimer Disease’ – Neurology live, 22/10/2019. Stichting Alzheimer Onderzoek, December 2019. 
< boven > < venster sluiten >