Voorstelling

Wat is brOes?
l. broes, v. (m), de van vele gaatjes voorziene trechter (bron: Van Dale). II. de beginletters br, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als werkterrein. III. de grote O in brOes, de geheugenproblematiek van de persoon met dementie.

Het Expertisecentrum Dementie brOes is ontstaan vanuit een specifieke nood in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De levensverwachting stijgt, de bevolking veroudert en daardoor behoren steeds meer mensen tot de leeftijdscategorie met een verhoogd risico op dementie. brOes brengt dementie onder de aandacht in de samenleving en wil de kwaliteit van het leven van personen met dementie en hun omgeving helpen behouden en verbeteren. In 2004 werd brOes erkend als één van de negen Regionale Expertisecentra Dementie naast het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Voor wie?
ECD brOes is er voor personen met dementie en zij die voor hen zorgen: de familie, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden uit de thuiszorg, de ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, geheugenklinieken, dienstencentra, vrijwilligers in de zorg. Ook studenten, beleidsmedewerkers, deskundigen en het ruime publiek kunnen bij ons terecht.

Wat heeft ECD brOes te bieden?
Het Expertisecentrum Dementie brOes is het Brussels platform waar kennis en praktijk rond dementie langs diverse kanalen wordt gebundeld.
Er wordt gezocht naar antwoorden op individuele noden van de persoon met dementie en zijn omgeving. In de praktijk betekent dit dat ECD brOes luistert naar de vragen van de persoon met dementie en/of zijn mantelzorger. Aan de hand van een gesprek worden de wensen, noden en behoeften in kaart gebracht.
Er wordt daarbij informatie gegeven over wat dementie is en de mogelijke evolutie ervan. Een persoonlijke benadering bij dit gesprek is belangrijk aangezien de beleving van dementie voor iedereen anders kan zijn. Bij brOes willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de situatie om zo te kunnen zoeken naar de meest geschikte hulp om de persoon met dementie en zijn mantelzorger te ondersteunen: bijvoorbeeld doorverwijzing voor diagnose, informatie over thuishulp, gezinszorg, poets- en oppashulp, advies over hulpmiddelen en financiële tegemoetkomingen, opvangmogelijkheden in de dagverzorgingscentra,…Afhankelijk van de situatie kunnen de mogelijkheden van opname dan of in een latere fasebesproken worden. De persoon met dementie en zijn mantelzorger zo goed mogelijk begeleiden in dit proces, vinden we eveneens een belangrijke opdracht. Daarbij hebben we aandacht voor de belasting van de mantelzorger(s).
De verwijzing van de mantelzorger(s) naar lotgenotencontact en praatgroepen is daarbij een mogelijkheid. De mantelzorger beseft hierdoor dat hij niet alleen staat in zijn situatie en kan zo zijn draagkracht verhogen.

Naast de opvang van de persoon met dementie en zijn familie, zijn veel activiteiten van brOes gericht op het voorlichten en bijscholen van hulpverleners. Het gaat niet alleen over informatie rond het dementieproces en de symptomen. Het is vaak ook gericht op het leren omgaan met en het verzorgen van personen met dementie.
ECD brOes voorziet vorming op maat van de aanvragende organisatie.. Daarnaast bestaat er ook een vast aanbod aan vormingen dat aangeboden wordt door zowel ECD brOes als ECD Vlaanderen.

brOes vindt samenwerking en netwerking met de partners uit het werkveld belangrijk. We ondersteunen Brusselse initiatieven die de zorg en aandacht voor personen met dementie ten goede komen.

brOes verspreidt informatie over dementie. Thematisch geklasseerde artikels en boeken kunnen in het documentatiecentrum geraadpleegd worden na afspraak. We ontwikkelden een dementiewijzer waarin je kan terugvinden voor welke (thuis)zorg je waar terecht kan in verband met dementie.