Nieuwsbrief 26 maart 2021

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Nieuwe projectoproep ‘Samen MENS’!

Met het project ‘Samen MENS’ wil de Vlaamse overheid het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie verder verspreiden en verankeren in woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties. Stel je nu kandidaat voor een coachingstraject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie.

Wie komt in aanmerking? De diensten voor gezinszorg, diensten voor oppashulp, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, centra voor herstelverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en de woonzorgcentra, inclusief de centra voor kortverblijf type 1.

Alle info en de link naar het platform van de Vlaamse overheid kan je hier vinden.

Het boek ‘Ik, jij, samen mens’ kan je bestellen via deze link.
Het boek ‘Op weg naar betere dementiezorg. Ik, jij, samen mens in de praktijk’ kan je bestellen via deze link.

Nieuwe e-learning beschikbaar – ‘Normalisatie: zo gewoon mogelijk’ 

Zo gewoon waar mogelijk, maar uiteraard bijzonder waar nodig. Mensen met dementie willen een zo normaal mogelijk leven, net als jij en ik. We noemen dit ‘normalisatie’. Dit is tevens één van de fundamenten van het referentiekader ‘Kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie’.

Vanaf vandaag is een nieuwe e-learning beschikbaar over dit thema. In deze onlinevorming maak je kennis met tal van domeinen waar het normalisatieprincipe toegepast wordt (bvb. interieur, dagbesteding, toerisme en cultuurbeleving, beroepskledij). Inspirerende voorbeelden en reflectieoefeningen helpen je om concreet aan de slag te kunnen gaan in de eigen werkcontext. De e-learning bestaat uit vier delen en krijg je aangeboden als een mix van tekst, beeldmateriaal en oefeningen waardoor je op een actieve manier kennis verwerft.

Doelgroep: zorgprofessionals thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuis
Kostprijs: 25 euro
Flexibel leren: Je kan het volgen en hervatten op de momenten die jou het beste uitkomen.

Is je interesse gewekt? Klik dan op deze link.
Bulkaankopen mogelijk met reductie (deelname vanaf 20 personen): contacteer ons via opleiding@dementie.be.

Foto © Leo De Bock

 

Vermissingsprotocol in de kijker bij webinar over langer thuis wonen met dementie

Opvallende aanwezige op het webinar van Cera op 15 maart was Katty Doms van de Cel Vermiste Personen. Ze gaf er toelichting bij het vermissingsprotocol dat enkele jaren geleden samen met gebruikers, mantelzorgers, de professionele actoren, de expertisecentra dementie en de politiediensten werd opgesteld. “Afgelopen jaar werden 785 vermissingen geregistreerd waarvan 78 mensen met dementie (10%). Toch een niet gering aantal en gelet op de stijgende groep ouderen blijft dit een aandachtspunt”, aldus Doms.

Als samenleving willen we zorg dragen voor elke burger en daarbij kan een snelle opsporing helpen. Tegelijk is dit een gedeelde verantwoordelijkheid van de mantelzorger en de politie. “Iemand die met dementie thuis woont kan hierbij helpen door in de koelkast een brooddoos te plaatsen met erin de ingevulde vermissingsfiche. Hierin staat niet enkel de fysieke beschrijving van de persoon, een recente foto, maar ook zijn aantrekkingspunten in het verleden, de contactgegevens van de mantelzorgers, huisarts, … Iedereen die toegang heeft tot de woning en de persoon met dementie omkadert, kan dan snel bij die informatie zodat er niet eerst een huiszoeking moet plaatsvinden of er gewacht moet worden totdat de mantelzorger zelf ter plekke komt. Het betekent een belangrijke tijdswinst voor de interventieploeg van de lokale politie.”

Verder werden tijdens het webinar concrete tips gegeven om het thuis langer vol te houden. Hierbij kwamen mogelijke hulpmiddelen die langer thuis wonen mogelijk maken ter sprake. Een uitgebreide terugblik en de link naar de opname van het webinar kan je terugvinden op onze website.

 

Oproep deelname enquête ‘Dementie in Vlaanderen’

Steeds meer mensen komen in hun leven met dementie in aanraking. Toch is er relatief weinig geweten over het beeld dat Vlamingen over die aandoening hebben. Om dat te weten te komen, verspreiden Silke Creten en prof. dr. Priscilla Heynderickx van de KU Leuven (campus Antwerpen) een enquête die naar kennis en meningen over dementie in Vlaanderen peilt. De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot nieuwe communicatiestrategieën, die uiteindelijk de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun zorgverleners kunnen verbeteren.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Je deelname is volledig anoniem en kan via deze link. Bij vragen over het onderzoek kan je contact opnemen met Silke Creten: silke.creten@kuleuven.be. Steun het onderzoek door de enquête met je vrienden en familie te delen. Alvast bedankt!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het MONUMENT-project

Vorig jaar ging het Europees Interreg2Zeeën-project MONUMENT van start. Het project wil onder meer de draagkracht van mantelzorgers van mensen met dementie verhogen en hun draaglast verminderen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is een van de projectpartners en via onze nieuwsbrieven las je al berichten over MONUMENT. Dit jaar lanceert het projectconsortium zelf een reeks van nieuwsbrieven.

Wil je op de hoogte blijven van het project en weten waarmee de projectpartners in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bezig zijn? Schrijf je dan in voor de MONUMENT-nieuwsbrief via deze link. Je kan een taalkeuze aanvinken waardoor je de Nederlandstalige nieuwsbrief ontvangt. Contactpersoon voor het MONUMENT-project bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is Leentje De Wachter: leentje.dewachter@dementie.be.

 

 

De paasklok in het hoger onderwijs

Als docent van een zorgopleiding in het hoger onderwijs wil je je studenten een persoonsgerichte visie op (dementie)zorg meegeven. Het referentiekader dementie met zijn zes fundamenten is hiertoe een handige leidraad. Om jullie te helpen om die leerstof op een toegankelijke manier te geven, ontwikkelden we enkele documenten en gratis educatieve pakketten:

– Een samenvatting van het referentiekader dementie
– Een basispresentatie over de visie uit het referentiekader dementie
– Een pakket met zes modules (e-learning/werkcolleges/werkplekopdrachten) voor HBO5- en bachelorstudenten
– Een pakket met zes modules (e-learning/werkcolleges/werkplekopdrachten) voor masterstudenten

Je kan al het materiaal raadplegen via deze link.

 

Een dementievriendelijke gemeenschap in coronatijd, hoe doe je dat?

Ook de werking van dementievriendelijke gemeenten en steden werd door de coronamaatregelen bemoeilijkt. Sommigen schortten de activiteiten op, anderen zochten creatief naar mogelijkheden om mensen van de doelgroep toch te bereiken in deze onzekere periode. Welke impact heeft Covid-19 op het leven van mensen met dementie en mantelzorgers? Hoe werk je in je netwerk samen en dat in deze tijd van strikte coronamaatregelen waar we afstand moeten houden en ontmoeting niet fysiek kan plaatsvinden? Wat mag en kan je wel doen en waar kan je nog het verschil maken? Op deze en andere actuele vragen werden antwoorden gegeven tijdens een geslaagde virtuele interregionale werkconferentie dementievriendelijke gemeenten.

Het webinar ‘Een dementievriendelijke gemeenschap in coronatijd. Hoe doe je dat?‘ dat op 2 maart plaatsvond nodigde niet alleen uit om samen terug te blikken en vooruit te kijken naar de toekomst. Het gaf ook een prominente plaats aan de stem van de ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en mensen met dementie zelf. Vanuit de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ bracht Jan Van Gils een beklijvende getuigenis naar aanleiding van het recent uitgebrachte sportmanifest van de werkgroep en zijn persoonlijke ervaringen tijdens de coronaperiode.

Op zoek naar meer informatie? Via deze link kan je de video bekijken die naar aanleiding van het sportmanifest werd uitgebracht. Op de website van regionaal expertisecentrum dementie Tandem kan je ook terecht voor de slides van de presentaties die werden gegeven tijdens het webinar.

Project ‘Dementia in Cultural Mediation’ bouwt verder aan verduurzaming

In het Dementia in Cultural Mediation-project (DCUM) worden momenteel verder stappen gezet binnen het derde werkpakket dat inzet op verspreiding en verduurzaming van het project. Eén van de centrale doelstellingen van dit internationale initiatief is bouwen aan betere kwaliteit van leven en inclusie voor mensen met dementie en hun naasten door kunst en cultuur. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk culturele actoren toegang hebben tot de DCUM-toolkit en het didactisch trainingsmateriaal die momenteel ontwikkeld worden.

Binnen het derde werkpakket van het DCUM-project worden goede praktijken en actuele informatie gedeeld via sociale media en zal daarnaast ook een gids met aanbevelingen worden ontwikkeld om de duurzaamheid en het gebruik van de DCUM-projectresultaten na de projectperiode te waarborgen. Om het werk aan deze publicatie te starten, zal het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen als hoofdcoördinator van dit werkpakket op 27 april een onlinefocusgroep organiseren om de opportuniteiten en barrières voor het ervaren van kunst en cultuur te bespreken. Op basis van de output van de focusgroep wordt het opzet van de publicatie verfijnd en wordt het schrijfproces de komende maanden voortgezet. Benieuwd naar het vervolgverhaal? Via de Facebook-pagina en de Twitter-account van het ‘Dementia in Cultural Mediation’-project blijf je mee op de hoogte!

Gratis webinars over dementie

Dit jaar organiseert Cera, samen met de expertisecentra dementie, vijf gratis webinars over dementie. Voor wie? Iedereen die op zoek is naar laagdrempelige informatie. Dat kunnen dus zowel mantelzorgers, vrijwilligers als professionele zorgverleners zijn. Op het eerste Cera-webinar van dit jaar, ‘Langer thuis met dementie’ dat op 15 maart plaatsvond, bereikten we maar liefst 1.200 mensen! De nood is dus hoog.

Wat staat nog op het programma? ‘Zorgen voor jezelf als mantelzorgers’ (met Luc Appermont en Anouck de Bruijn als mantelzorgers) en ‘Wat als thuis wonen niet meer haalbaar is?’.
Noteer alvast 20 april en 27 mei in je agenda, telkens van 19.30 tot 20.30 uur. Alle informatie vind je hier. Verspreid je dit aanbod ook naar mensen voor wie het interessant kan zijn?

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >