Vermissingsprotocol in de kijker bij webinar over langer thuis wonen met dementie

Vermissingsprotocol in de kijker bij webinar over langer thuis wonen met dementie

Opvallende aanwezige op het webinar van Cera op 15 maart was Katty Doms van de Cel Vermiste Personen. Ze gaf er toelichting bij het vermissingsprotocol dat enkele jaren geleden samen met gebruikers, mantelzorgers, de professionele actoren, de expertisecentra dementie en de politiediensten werd opgesteld. “Afgelopen jaar werden 785 vermissingen geregistreerd waarvan 78 mensen met dementie (10%). Toch een niet gering aantal en gelet op de stijgende groep ouderen blijft dit een aandachtspunt”, aldus Doms. In 2022 waren dat er 96, waarvan 90 personen levend zijn teruggevonden, 6 helaas overleden.

Als samenleving willen we zorg dragen voor elke burger en daarbij kan een snelle opsporing helpen. Tegelijk is dit een gedeelde verantwoordelijkheid van de mantelzorger en de politie. “Iemand die met dementie thuis woont kan hierbij helpen door in de koelkast een brooddoos te plaatsen met erin de ingevulde vermissingsfiche. Hierin staat niet enkel de fysieke beschrijving van de persoon, een recente foto, maar ook zijn aantrekkingspunten in het verleden, de contactgegevens van de mantelzorgers, huisarts, … Iedereen die toegang heeft tot de woning en de persoon met dementie omkadert, kan dan snel bij die informatie zodat er niet eerst een huiszoeking moet plaatsvinden of er gewacht moet worden totdat de mantelzorger zelf ter plekke komt. Het betekent een belangrijke tijdswinst voor de interventieploeg van de lokale politie.” Ook apps zoals Glympse of Google Maps die de positie van iemand kunnen tracken, mits diens akkoord, zijn nuttige instrumenten.

Verder werden tijdens het webinar concrete tips gegeven om het thuis langer vol te houden. Hierbij kwamen mogelijke hulpmiddelen die langer thuis wonen mogelijk maken ter sprake. Een ergotherapeut (zelfstandig of via de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds) kan hierbij een meerwaarde betekenen. De website www.hulpmiddelenbijdementie.be leidt toe naar een bruikbaar overzicht.

Je kan het stroomdiagram bij vermissing van iemand met dementie in de thuissituatie hier downloaden.

Bij vermissing van een persoon met dementie in een woonzorgcentrum vind je hier de procedure.

Je kan de opname van het webinar hier bekijken.

Het webinar ‘Langer thuis met dementie’ is een initiatief van Cera in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.