Nieuwsbrief 30 juni 2020

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Project ‘Dementia in Cultural Mediation’ houdt succesvolle webinarreeks

In het ‘Dementia in Cultural Mediation‘-project (DCUM) ontwikkelen vier landen (Nederland, België, Denemarken en Spanje) samen een multisensoriële toolbox over kunst en dementie voor culturele mediatoren, professionele zorgverleners, mantelzorgers en mensen met dementie. Na een energieke start in november 2019 in de Deense stad Odense moesten we het project dit voorjaar noodgedwongen online verderzetten. In plaats van een live-uitwisseling van inspirerende praktijken uit de kunst- en erfgoedsector, organiseerden we drie webinars waarin in totaal elf organisaties aan het woord kwamen: van poetry slam, contactkoren, dementievriendelijke gidsbeurten tot multisensoriële storytelling, literatuurworkshops en kunstateliers in zorgvoorzieningen. In het DCUM-project zullen deze voorbeelden verwerkt worden tot videopresentaties en een handleiding per tool.

Op het eindresultaat is het nog wachten tot voorjaar 2022, maar via de facebookpagina van het project kan je nu al enkele inspirerende filmpjes en links vinden.

‘In het Wiel van het Ventiel’ brengt jongdementie onder de aandacht

Tot vorig jaar werd in Kortrijk de Peugeot Classic georganiseerd, een klassieker voor de wielertoeristen. In het tweede weekend van juli zakten daarbij tussen de 2.000 en 3.000 renners af naar Zuid-West-Vlaanderen om van daaruit te fietsen richting Vlaamse Ardennen of richting Damme. Vanaf dit jaar wordt de organisatie overgedragen aan het Ventiel Cycling Team, een groep enthousiaste fietsfanaten, die deel uitmaken van de buddywerking jongdementie van Het Ventiel.

Dit jaar zette het bestuur van het Ventiel Cycling Team alles in het werk om in navolging van de Peugeot Classic een heus fietsproject op poten te zetten met vertrek en aankomst op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Door het coronavirus staat het ‘normale’ evenement gepland op zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021. Naast veel fietstochten zal er een uitgebreide infomarkt rond geestelijke gezondheid en jongdementie zijn. Als alternatief voor het fietsevenement laat de organisatie de fietsers vanaf deze zomer alvast proeven van een heuse ‘Ventielroute’. Benieuwd? Via deze link kom je meer te weten.

Meer weten over jongdementie? Op de website www.jongdementie.info bundelen we alle actuele informatie.

 

Lancering handleiding virtueel praatcafé dementie

Regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN ontwikkelde samen met ’t moNUment, het inloophuis dementie in Mechelen, een handleiding voor een virtueel praatcafé dementie. Deze handleiding kwam tot stand tijdens de coronacrisis. Praatcafés konden immers geen livebijeenkomsten meer organiseren en moesten noodgedwongen hun planning annuleren of aanpassen. Een alternatief in de vorm van een ‘virtueel evenement’ zag het levenslicht.

Al snel kwamen de initiatiefnemers tot de conclusie dat een virtueel praatcafé een extra aanvulling betekent bij de huidige programmatie. Het geeft ook aan mantelzorgers die zich om één of andere reden niet kunnen verplaatsen de kans om deel te nemen. Bovendien creëren dezelfde organisatoren een nieuw forum om dementie bespreekbaar te maken. Een open kans die voor het grijpen ligt nu we vertrouwd raken met videobellen. De handleiding is een waardevolle aanvulling bij het draaiboek praatcafé dementie. De digitale publicatie die je hier kan raadplegen loodst je doorheen de aanpak en specifieke aandachtspunten.

 

Dementie, mijn verhaal

Heel wat mensen met dementie hebben goede en slechte ervaringen betreffende hun dementie die ze willen delen met lotgenoten. Die onderlinge uitwisseling kan erg verrijkend zijn. Na het initiatief ‘Hand in Hand‘, manifest van mensen met dementie, heeft de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie‘ daarom een nieuw initiatief genomen met als titel ‘Dementie, mijn verhaal’. Personen met dementie schrijven hun eigen verhaal, in eigen woorden, met misschien hier en daar een foutje.

Antonio La Paglia deelde voor de website van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens‘ recent zijn persoonlijke ervaringen over zijn leven met jongdementie in tijden van corona. Recht uit het hart, zonder opsmuk. Je kan de getuigenis van Antonio lezen via deze link. Heb je zelf interesse om als persoon met dementie jouw verhaal met ons te delen? Twijfel dan zeker niet en stuur jouw korte of langere teksten door naar communicatie@alzheimerliga.be en olivier.constant@dementie.be.

Farmaceutische zorg bij personen met dementie: terugblik op een geslaagd webinar

De voorbije drie jaar werkten het Vlaams Apothekers Netwerk en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen aan het FAZODEM-project: farmaceutische zorg voor personen met dementie. Tijdens dit project werden tools en opleidingen ontwikkeld om apothekers te ondersteunen in de begeleiding van personen met dementie. Tijdens een livewebinar presenteerden Hilde Deneyer (directeur Vlaams Apothekers Netwerk), Fien Van Sint Jan (projectmedewerker) en Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) samen met apotheker Ilse Smets de resultaten van deze samenwerking. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding kwam toelichten hoe hij naar de resultaten van FAZODEM kijkt.

Het FAZODEM-project van VAN en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen kreeg ondersteuning van de Vlaamse overheid. In hun beleidsaanbevelingen vragen beide organisaties onder meer om een nieuw dementieplan waarin het engagement naar verdere ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie door de apotheker wordt opgenomen. “Willen we een dementie-inclusieve samenleving worden, dan moeten we blijven inzetten op laagdrempeligheid. Zo’n plan doet recht aan de behoefte van de mantelzorger aan professionele ondersteuning op maat”, aldus Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Meer weten? Op onze website blikken we uitgebreid terug en je kan er ook het webinar herbekijken.

 

 

Hoe vangen we het toekomstig tekort aan mantelzorgers op?

In de zomer van 2016 kwam toenmalig Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen met een beleidsplan mantelzorg. Zo’n beleidsplan is nog steeds een primeur. Weinig landen doen ons dat na. Maar ondertussen zijn we natuurlijk wel vijf jaar verder, is het beleidsplan deels vertaald naar concrete maatregelen en kregen we als samenleving de coronacrisis over ons heen.

Tijd voor een beleidsplan mantelzorg 2.0, want de overheid wil meer inzetten op informele zorg en rekent daarvoor op mantelzorgers. Alleen heeft ze de demografische evolutie tegen. Het aantal mantelzorgers neemt af. Hoe gaan we dit opvangen? Dat kan door het verkennen van minder traditionele vormen van mantelzorg en te zorgen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen formele en informele zorg. Gedeelde zorg is de uitdaging. Kunnen zorgzame buurten en persoonsvolgende financiering ons helpen? Collega Jan Steyaert (wetenschappelijk medewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) keek met andere onderzoekers enkele decennia vooruit. Je kan het artikel via deze link lezen.

 

Praktische gids helpt tijdig regelen voor een rustige oude dag, ook bij dementie

De levensfase na 60 of 65 jaar – voor velen met meer vrije tijd – leidt tot nieuwe mogelijkheden en verwachtingen maar ook tot vragen. Kan je blijven wonen waar je woont? Wil je bijklussen of vrijwilligerswerk doen? Hoe wil je behandeld worden als je gezondheid sputtert? Wat doe je met je nalatenschap? Wat als je zelf bepaalde beslissingen niet meer kan nemen, zoals bijvoorbeeld bij dementie?

Wacht je af, dan kan je voor voldongen feiten komen te staan en moet je misschien genoegen nemen met oplossingen die niet echt passen. Met de praktische gids ‘Alles weten over ouder worden’ geven de Koning Boudewijnstichting en Federatie van het Notariaat tips over alles van wonen en gezondheid tot pensioenrechten en de bescherming van je vermogen, over grootouder zijn, scheiden op latere leeftijd of schenken en nalaten. Over hoe je betrokken blijft bij je buurt en gemeenschap en zinvol bezig blijft, ook in je latere leven. De gids geeft praktisch advies en nuttige adressen en stimuleert de reflex om op voorhand maatregelen te nemen. Meer informatie raadplegen en de publicatie downloaden kan via onze website.

Vormingen in de kijker en nieuwe data uitgestelde opleidingen

> 21/9/2020: Symposium ‘Op weg naar betere dementiezorg’

> 9/10/2020 in plaats van 7/5/2020: Mond- en tandzorg bij personen met dementie, meer dan poetsen alleen

> 29/10/2020 in plaats van 26/3/2020: Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie

> 26/1/2021 in plaats van 28/5/2020: Minisymposium ‘ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

> De gewijzigde data van de inhaaldagen voor de referentiepersonen dementie kan je hier raadplegen.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >