Nieuwsbrief 31 januari 2020

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Save the date: 21 september 2020 – Slotsymposium ‘Op weg naar betere dementiezorg’

Na de publicatie van het referentiekader dementie lanceerden we, samen met de Vlaamse overheid en Cera, een oproep voor pilootprojecten. Uit de 91 ingestuurde dossiers koos een jury zes laureaten (twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgprojecten), die elk een jaar intensieve coaching kregen. Wat hebben zij op een jaar tijd verwezenlijkt? Waar zijn ze op gebotst? Welke plannen liggen er nog voor de toekomst? Hoe kan ook jouw organisatie met het referentiekader dementie aan de slag? Auteur Nicci Gerrard (bekend van het thrillersduo Nicci French) komt ons vertellen over haar vader met dementie en ook minister Beke heeft alvast present getekend voor de nodige beleidsinzichten. Meer namen volgen.

Noteer 21 september 2020 (Werelddag Dementie) in je agenda voor het grote slotsymposium ‘Op weg naar betere dementiezorg’ in het KBC-gebouw in Brussel!

Gluren bij de buren

Op 9 en 10 januari trokken we met 35 personen, waaronder ook de zes pilootprojecten bij het referentiekader dementie, op tweedaags werkveldbezoek. De groep bestond uit mensen uit de thuiszorg, de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en het beleid.

We hielden halt bij verschillende Vlaamse en Nederlandse voorbeelden van goede dementiezorg: het Odensehuis, OpMaat, De Bijster, het Alzheimercentrum van de VU, Hoogeloon, casemanagement, Huis Perrekes, … Het verslag van deze tweedaagse vind je hier.

Door het grote succes beslisten we om ook volgend jaar een tweedaags werkveldbezoek te organiseren. Noteer alvast 14 en 15 januari 2021 in de agenda. Het precieze programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgen.

 

Reminder oproep deelname enquête intergenerationele samenwerking tussen zorg en onderwijs

De leefwereld van kinderen en ouderen lijkt soms ver uit elkaar te liggen, toch is dit niet altijd het geval. Er zijn verschillende raakvlakken die generaties kunnen verbinden, denk bijvoorbeeld aan samen sporten, samen koken, creatief aan de slag gaan of gewoon een babbeltje slaan. Dat is precies waar intergenerationeel werken zich op focust en waarrond zes studenten Toegepaste Psychologie uit Antwerpen met ondersteuning van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen aan de slag gaan. Zij onderzoeken waarom intergenerationele projecten in Vlaanderen nog niet zo frequent plaatsvinden, maar ook wat zorgverleners en leerkrachten nodig hebben om zulke projecten wel te faciliteren.

Voor dit onderzoek gaan ze op zoek naar de motivationele factoren van leerkrachten en zorgverleners rond intergenerationeel werken. Ben jij een medewerker binnen de zorgsector? Vul dan gerust de vragenlijst in die je terugvindt via deze link. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal een 10-tal minuten en je kan nog tot 10 februari de vragenlijst invullen. Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

 

Richtlijn diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk

Het tweede Vlaams Dementieplan beval aan dat er een richtlijn zou komen voor de diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk. Met grote nauwgezetheid werd de procedure voor het ontwikkelen van richtlijnen gevolgd. De intense samenwerking tussen het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, die samen de begeleiding op zich namen van vier studenten via hun masterthesis en nadien als huisartsen in opleiding via hun manamathesis, resulteerde in een richtlijn die gevalideerd werd door CEBAM, het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine in België. Overigens was ook in de beginperiode Domus Medica betrokken waarvoor onze dank.

Wij hopen dat dit werk een bijdrage kan leveren aan kwaliteitsvolle zorg voor personen met cognitief verlies en dementie en hun familieleden en mantelzorgers. Later dit jaar lanceren we nog een nieuwe website waar de aanbevelingen van de richtlijn in detail worden uitgewerkt. Klik hier voor onze webpagina over de CEBAM-gevalideerde richtlijn.

 

Dementie in Europees en wereldwijd verband: leren van elkaar 

Beleidsmakers en besluitvormers komen twee keer per jaar samen om interessante onderzoeksresultaten met elkaar te delen en dit onder de vleugels van Alzheimer Europe. Op 10 en 11 december 2019 vond een bijeenkomst plaats in de schaduw van de Europese Commissie. Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) is er reeds bij van bij het begin van deze meetings van ‘gouvernementele experten’ en legt de meerwaarde uit van dergelijke ontmoetingen.

“Het is vooral hartverwarmend om te zien hoe de verschillende Europese landen samen naar oplossingen zoeken op de diverse terreinen binnen de dementieproblematiek: van primaire preventie tot zorg aan het levenseinde. Neem nu Griekenland. Ondanks de crisis is men er toch mooi in geslaagd om overal in het land ontmoetingsplekken voor ondersteuning te voorzien en is dementie erkend als handicap, echter zonder financiële boni voor de inwoners. Tegelijk is het belangrijk vast te stellen dat men ook op sociaal en gezondheidsvlak zoekt hoe goede zorg vorm kan krijgen. Ons referentiekader dementie is daarbij erg inspirerend.”

Op onze website kan je terecht voor meer info over actuele ontwikkelingen in het dementiebeleid in Europees en wereldwijd verband.

 

 

Twee nieuwe publicaties willen helpen om dementie uit te leggen aan kinderen

Hoe kan je jonge kleinkinderen uitleggen waarom oma af en toe heel vanzelfsprekende dingen vergeet of waarom opa niet meer op hun naam kan komen? Twee recent gepubliceerde kinderboeken helpen daarbij. Zo is er ‘Het huis in je hoofd’, een kinderboek van Susan Willems die aan haar eigen kinderen van 6, 8 en 10 moest uitleggen wat er met oma gebeurde. Daarnaast verscheen vorig jaar ook ‘Chaos in de bovenkamer’, een informatief boekje voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar. Ook dit boek is erg grafisch vormgegeven, maar inderdaad voor wat oudere kinderen. Het bevat meer informatie en zet vooral de lezers aan tot actie, nadenken en reflectie via allerlei opdrachten.

Meer weten? Op onze website kan je terecht voor een recensie van beide publicaties.

 

Praten over dementie: een hulpmiddel om gesprekken over dementie te voeren met mensen met een verstandelijke beperking

Gesprekken over dementie zijn nooit gemakkelijk. Iedereen, ook mensen met een beperking, heeft recht op kennis van hun diagnose. Dat is niet alleen een kwestie van mensenrechten, maar ook onderdeel van het ontwikkelen van een passende en geïndividualiseerde post-diagnostische ondersteuning. Momenteel zijn er beperkte richtlijnen voor het praten over dementie met een persoon met een beperking. Er is typisch een angst voor wat zal worden begrepen, onzekerheid over de te gebruiken woorden en bezorgdheid over hoe om te gaan met de reactie.

‘Jenny’s dagboek’ is een gratis te downloaden boekje en een set ansichtkaarten ter ondersteuning van gesprekken over dementie met mensen met een verstandelijke beperking. Interesse? Je komt op onze website meer te weten over deze interessante nieuwe publicatie.

 

Vorming in de kijker

Mis onderstaande opleiding niet en schrijf vandaag nog in:

> 6/2/2020: Als Amor de draad kwijtraakt… Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie

Op zoek naar bijkomende inspiratie op weg naar kwalitatief hoogstaande dementiezorg? Bekijk dan zeker ook ons uitgebreide vormingsaanbod.

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >