Dementie in Europees en wereldwijd verband: leren van elkaar 

Dementie in Europees en wereldwijd verband: leren van elkaar 

Beleidsmakers en besluitvormers komen twee keer per jaar samen om interessante onderzoeksresultaten met elkaar te delen en dit onder de vleugels van Alzheimer Europe. Op 10 en 11 december vond een bijeenkomst plaats in de schaduw van de Europese Commissie. Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) is er reeds bij van bij het begin van deze meetings van ‘gouvernementele experten’ en duidt de meerwaarde van dergelijke ontmoetingen: “Het is vooral hartverwarmend om te zien hoe de verschillende Europese landen samen naar oplossingen zoeken op de diverse terreinen binnen de dementieproblematiek: van primaire preventie tot zorg aan het levenseinde. Neem nu Griekenland. Ondanks de crisis is men er toch mooi in geslaagd om overal in het land ontmoetingsplekken voor ondersteuning te voorzien en is dementie erkend als handicap, echter zonder financiële boni voor de inwoners. Tegelijk is het belangrijk vast te stellen dat men ook op sociaal en gezondheidsvlak zoekt hoe goede zorg vorm kan krijgen. Ons referentiekader dementie is daarbij erg inspirerend.”

Prof. Lieve Van den Block kwam tijdens de meeting als expert ook het Europese PACE-project toelichten en ze kondigde voor maart 2020 een gratis online cursus aan over palliatieve zorg bij ouderen, bestemd voor medewerkers in woonzorgcentra.

Global Dementia Observatory van start: oproep
Meest in het oog springend was de aankondiging van de vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Men start er met een ‘GDO Knowledge Exchange’-platform dat als doel heeft goede praktijken te delen ter ondersteuning van de implementatie van het wereldwijde actieplan dementie van de WHO dat loopt van 2017 tot 2025. Dat plan beoogt de houding van landen ten aanzien van de aandoening te verbeteren.

Bronnen kunnen van alles zijn: beleidsdocumenten, richtlijnen, praktijkvoorbeelden, trainingshulpmiddelen of samengestelde rapporten. Alle middelen kunnen worden ingezonden door gebruikers van het platform en worden in kaart gebracht tegen de zeven actiegebieden van het wereldwijde actieplan voor dementie en andere tags om geavanceerde filtering mogelijk te maken. Een uitgebreid proces van peer review zorgt ervoor dat ingezonden middelen voldoen aan ontwikkelde criteria voor kwaliteit en goede praktijken. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen hebben we reeds enkele van onze activiteiten in het systeem ingebracht. Wie verder in Vlaanderen dergelijke informatie en goede praktijken wil opladen, kan dat doen via deze link. Niet alleen warm aanbevolen aan hogescholen en universiteiten, maar aan iedereen die mee de Vlaamse expertise wil ontsluiten.