Vormingsnieuwsbrief 2021-2022

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.be

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter, Pinterest, Facebook en YouTube.

Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Vormingsaanbod najaar 2021-voorjaar 2022 vanaf nu beschikbaar!

Met veel genoegen stellen wij ons vormingsaanbod voor 2021-2022 aan jou voor. De expertisecentra dementie zijn er, ondanks enkele afgelastingen, in geslaagd om het afgelopen coronajaar kwaliteitsvolle vormingen en opleidingen te blijven aanbieden. De digitale media hebben ons hierbij stevig geholpen. Het digitaal leren wordt vanaf nu een vast onderdeel van ons opleidingsaanbod.

Tegelijk bieden we opnieuw een brede waaier aan praktijkgerichte vormingen op locatie aan. Ze helpen je met het zoeken naar houvast. Je krijgt en vindt er inspiratie, methodieken en concrete handvaten, maar je ontmoet er vooral ook lesgevers en collega’s uit andere organisaties met dezelfde passie voor goede dementiezorg. Een prikkelende combinatie van inspireren en leren. Het werd de titel van onze vormingsbrochure.

Nieuwsgierig geworden? Neem de tijd en snuister door ons aanbod.

 

Ambassadeur voor mensen met dementie in jouw organisatie

Referentiepersonen dementie zijn professionele hulpverleners die zich engageren om in de eigen werksetting de kwaliteit van zorg voor en ondersteuning van mensen met dementie en hun omgeving te bevorderen. In Torhout, Gent, Mechelen, Hasselt, Leuven of Sint-Joost-ten-Node kan je in januari 2022 starten met deze intensieve 11-daagse opleiding. De vraag is groot, meld je dus tijdig aan. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je van ons je persoonlijke inschrijvingslink.

De zes locaties voor de opleiding tot referentiepersoon dementie in 2022 zijn:

Torhout – voor professionals werkzaam in West-Vlaanderen
Gent – voor professionals werkzaam in Oost-Vlaanderen
Mechelen – voor professionals werkzaam in Antwerpen
Hasselt – voor professionals werkzaam in Limburg
Leuven – voor professionals werkzaam in Vlaams-Brabant
Sint-Joost-ten-Node – voor professionals werkzaam in Brussel

 

Kortdurende opleidingen

– Leergang kleinschalig genormaliseerd wonen (4 dagen + 2 dagen stage)

– Dementia Care Mapping: het instrument om de kwaliteit van zorg te meten: basisopleiding zodat je kan ‘mappen’ in de eigen organisatie (4 dagen)

– Aan de slag met het referentiekader dementie in jouw organisatie (3 halve dagen)

– Psycho-educatie geven aan mantelzorgers: opleiding tot coach ‘Dementie en nu (1 dag)

– Train de trainer opleidingspakket zorgvrijwilligers en aanvullende thuiszorg (halve dag)

 

Vormingsdagen en studiedagen

De vergeten dementie. Een begrijpelijk zicht op Lewy Body dementie (NIEUW)

– Maakt dementie onbekwaam? Over de juridische aspecten van dementie (NIEUW)

– Dementie en lerend vermogen (Brussel) (NIEUW)

– Dementie en lerend vermogen (Aalst) (NIEUW)

– Het syndroom van Wernicke-Korsakov: dementie of toch niet? (NIEUW)

– Creatief omgaan met agitatie en agressie bij personen met dementie

– Symposium en boekvoorstelling ‘Dementie op jonge leeftijd: leven in het nu, denken aan later’ (ÉÉNMALIG!)

– Omgaan met dementie in het ziekenhuis

– Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie

– Methodisch (leren) begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie (NIEUW)

– Dementie en verstandelijke beperking

– Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen bij personen met dementie (NIEUW)

– Mantelzorgers als partner in de zorg voor mensen met (jong)dementie (NIEUW)

– Basale contactmogelijkheden voor mensen met (ver)gevorderde dementie

– Dementievriendelijke woonomgeving

– Dementie en psychiatrische aandoeningen

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt het pakket ‘Dementie en een verstandelijke beperking’ aan. Deze opleiding wordt op maat voorzien en vindt plaats bij jou in de organisatie (in service). Meer informatie kan je hier vinden.

Wens je een offerte-aanvraag, stuur dan een mail met je specifieke wensen naar info@dementie.be.

 

 

Workshops

Vorming geven over dementie

– Ethische dilemma’s in de zorg voor personen met dementie

– Verkeersdeelname en autorijden door personen met dementie 

 

Digitaal

Twee keer organiseren we een webinar van twee uur waarin je een inleiding krijgt in het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Dit wordt tastbaar gemaakt aan de hand van duidelijke praktijkvoorbeelden. Inschrijven voor dit gratis webinar kan via deze link.

We ontwikkelden een aantal e-learningmodules die individueel of voor een groep ter beschikking staan:

De expertisecentra dementie breiden het aanbod nog uit. Doorheen het jaar worden regelmatig nieuwe e-learningmodules gepubliceerd.

Dementievriendelijke woonomgeving

Mensen met dementie zijn meer dan wie ook afhankelijk van de kwaliteit van de materiële en sociale omgeving. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van een architecturaal consult.

Zowel bij nieuwbouw/structurele verbouwing als bij renovatie/meubilering/aankleding is het mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen. Op deze manier wordt bijgedragen aan kwaliteitsvolle dementiezorg.

Meer info? Bekijk snel de folder ‘Consults dementievriendelijke woonomgeving’ via deze link!

Sociaal Fonds Ouderenzorg

Het Sociaal Fonds Ouderenzorg financiert en organiseert opleidingen voor risicogroepen werkzaam in privé-voorzieningen. Ben je als woonzorgcentrum (vzw of privaat) op zoek naar een opleiding over dementie? Dan kan je via het Sociaal Fonds gratis een opleiding gegeven door medewerkers van de expertisecentra dementie aanvragen:

– een basisvorming (1 dag), voor alle medewerkers uit woonzorgcentra die in contact komen met bewoners met dementie
– een specifieke vorming (3,5 dagen) bedoeld voor basismedewerkers in zorg en ondersteuning van personen met dementie
– een 2-daagse vorming ‘persoonsgerichte zorg’

Meer info? Klik snel op deze link!

Train de trainer – Dementiekundige basiszorg in de diensten voor gezinszorg en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

In het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ staat een sterke dementiekundige basiszorg centraal. De erkende opleiding tot dementiekundige zorgverlener wil zowel verzorgenden als bachelors binnen de diensten voor gezinszorg en maatschappelijk werk van de ziekenfondsen opleiden tot dementiekundige basiszorgverleners. Dit zijn zorgverleners die niet alleen op een goede manier werken met en bij personen met dementie en hun omgeving, maar daar ook in worden geschoold via dementiespecifieke vorming en intervisie of supervisie.

Wil je een train de trainer volgen? Of wil je deze opleiding aanbieden aan je medewerkers en heb je zelf geen trainer ter beschikking? Voor bijkomende informatie over deze train de trainer kan je via e-mail contact opnemen: leentje.dewachter@dementie.be.

Ondersteuning via het Vlaams Documentatiecentrum Dementie

Op zoek naar betrouwbare informatie en artikels rond actuele thema’s? Dan kan je terecht bij het documentatiecentrum dementie.

Je kan de catalogus online bekijken via deze link. Je vindt er ook informatie over raadpleging ter plaatse (Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent) en uitleenmogelijkheden (Brugge, Brussel en Gent).

 

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >