Nieuwsbrief ECD Sophia Januari 2019

Expertisecentrum dementie Sophia

Budastraat 20, 8500 Kortrijk

056/ 32 10 75

sophia@dementie.be

www.dementie.be/sophia

IMG_0263

 

Beste lezer, 

De eerste nieuwsbrief van 2019. Wij wensen jou voor dit nieuwe jaar veel mooie momenten samen toe! Wij zullen ons alvast verder inzetten om zo nog een stap dichter te komen bij een dementievriendelijke samenleving en goede zorg voor personen met dementie en hun omgeving. 

We wensen je veel leesplezier!

Het Sophia team

Charlotte Cool, Ilse Masselis en Kathleen Vandenbroucke

INHOUD

Aanbod ECD Sophia

Regionale activiteiten

Nieuws vanuit Vlaanderen

Vormingsaanbod in de regio

Vakliteratuur

Aanbod ECD Sophia

Wens je:

de werking van het ECD Sophia aan jouw organisatie voor te stellen?

jouw medewerkers een vorming aan te bieden?

ondersteuning bij het opstarten van een project?

folders van onze werking te bestellen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

       

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie 2019 

Ook in 2019 organiseren we terugkomdagen voor referentiepersonen dementie, zowel de basisreeks (4 dagen) als de verdiepingsdagen worden aangeboden. Tijdens deze dagen staan we in de voormiddag steeds stil bij een inhoudelijk gedeelte en in de namiddag komt intervisie aan bod.

Vlug inschrijven is de boodschap, want de 1ste verdiepingsdag is reeds volzet! 

Lees meer

 

Het brein in reset: symposium dementie op 15/03/19

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een referentiekader uit over kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Het werk inspireert thuiszorgvoorzieningen, woonzorgcentra en ziekenhuizen in hun huidige en toekomstige trajecten naar meer persoonsgerichte en afgestemde zorg en ondersteuning. 

Howest stelt tijdens de Week van de Zorg in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen het referentiekader voor. Er worden inspirerende praktijken aangeboden i.s.m. expertisecentra dementie Sophia en Foton.

Lees meer

 

Save the date: symposium rond hulpmiddelen bij personen met dementie op 19/11/19

Neem alvast je agenda erbij en stip dinsdag 19 november aan! In het Notenhof te AZ Groeninge in Kortrijk organiseren we in samenwerking met een aantal partners een symposium rond hulpmiddelen bij personen met dementie.

Meer info in onze volgende nieuwsbrief! 

Lees meer over omgevingszorg en hulpmiddelen. 

 

Regionale activiteiten

Jouw activiteit op de kalender van www.dementie.be? Dat kan! Klik hier.

Voordracht ‘Nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent dementie: vroegtijdige detectie en behandeling’ op 21/05/19

De Familiegroepen van de Alzheimer Liga West-Vlaanderen organiseren op dinsdag 21 mei van 13u30 tot 16u30 een voordracht gebracht door dr. Yannick Vermeiren. 

Iedereen die graag op de hoogte wil blijven van de meest actuele, medische en wetenschappelijke inzichten over dementie kan deelnemen aan deze theoretische vorming.

Mantelzorgers, familieleden of vrijwilligers van de Alzheimer Liga Vlaanderen kunnen gratis deelnemen aan de voordracht. Professionele hulpverleners betalen een bijdrage van 15 euro. 

Inschrijven verplicht! Lees meer

 

Dementievriendelijke gemeente Kuurne – Quiz voor jongeren

De werkgroep dementievriendelijke gemeente Kuurne (Sociaal Huis, WZC Heilige Familie, WZC Carpentier, CM, Logo, Groep Ubuntu, Huisartsen en het expertisecentrum dementie Sophia) beslisten om ook in 2018 verder in te zetten op beeldvorming over dementie en dit met als doelgroep jongeren tussen 18 en 21 jaar. Er schreven zich 3 jeugdbewegingen in om deel te nemen aan dit project.

Er werd een opleiding georganiseerd zodat jongeren leerden begrijpen wat dementie precies is en hoe je kan omgaan met mensen met dementie. 

Tijdens het afgelopen jaar organiseerden de jeugdbewegingen een activiteit voor mensen met dementie. Zo ging de Chiro op bezoek bij het WZC Heilige Familie voor een zang- en dansnamiddag. De KSA bouwde een nestkastje met de bewoners van WZC Carpentier en organiseerde een namiddag volksspelen voor personen met dementie die nog thuis wonen. 

Het jaar werd in stijl afgesloten met een interactieve quiz over dementie. Op het einde van de avond werd de winnaar bekend gemaakt van de ‘meest dementievriendelijke jeugdbeweging’ van Kuurne. Proficiat aan Chiro Sint-Michiel! 

 

‘Ik zal je altijd horen’ – Avelgem

De Stem van ons Geheugen selecteerde 4 uiteenlopende pilootprojecten, waaronder het WZC Sint Vincentius uit Avelgem, rond het zingen met thuiswonende mensen met dementie! Van januari 2019 tot december 2020 zullen deze pilootprojecten via individuele coaching, gezamenlijke intervisiemomenten en expertenoverleg de basis leggen voor een innovatieve aanpak in heel Vlaanderen. De doelstelling is om op een creatieve manier het isolement te doorbreken en maatschappelijke meerwaarde te creëren. 

WZC Sint Vincentius zal samen met WZH Ter Meersch, de gemeente Avelgem alsook andere partners die wensen aan te sluiten, het project uitwerken. De invulling ervan is veelzijdig. Er kan gestart worden met een totaal nieuw koor vertrekkende vanuit mantelzorgers en personen met dementie in de thuissituatie, een nieuw koor oprichten dat aansluit bij een bestaande koorwerking, een intergenerationeel koor waarbij mensen met dementie aansluiten bij een bestaand kinder-jongeren- of volwassenkoor, … De mogelijkheden zijn eindeloos. Wordt vervolgd! 

Lees meer

 

Nieuws vanuit Vlaanderen

Campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ schiet opnieuw uit de startblokken! 

Op 7 januari ging de vernieuwde website van de Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ online. 
Op de website kan je naast de nieuwe videogetuigenissen ook cartoons en foto’s vinden die de emancipatorische boodschap visueel vertalen, je vindt er tips rond respectvolle communicatie en veel meer. Het bevorderen van inclusieve steden en gemeenten die mensen blijven betrekken en valideren staat centraal. “Ondersteun ons in wat we nog kunnen en neem niet alles uit handen. Duw ons niet in een hoekje, maar laat ons volwaardig mens zijn”, vat Paul Goossens, één van de leden van de nieuwe Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie, treffend samen.
Benieuwd naar wat de campagne nog meer in petto heeft? Lees hier het persbericht of bekijk de trailer.

 

Projectoproep ‘deMENS in de zorg’

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie. Het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’ wil de blauwdruk worden voor goede dementiezorg voor de hele zorgsector. De Vlaamse overheid en Cera zetten hier graag mee de schouders onder. Werk je in een zorgvoorziening in de thuiszorg, in de residentiële zorg of in een ziekenhuis en is je organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen? Dien dan ten laatste op vrijdag 8 februari 2019 je aanvraag in en word één van de zes pilootprojecten in Vlaanderen.

 

Europees project CASCADE bouwt aan toeristisch aanbod op maat van mensen met dementie en mantelzorgers

Samen met de CASCADE-projectpartners is het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ervan overtuigd dat personen met dementie alle kansen moeten krijgen om het leven ten volle te leven zoals ze dat willen. Eén van de aspecten daarvan is op vakantie gaan of deelnemen aan een toeristische activiteit. Samen genieten, samen contact maken, ontspannen en de stress van het dagelijkse leven verlichten. “Ik wil momenteel vooral open lucht, de natuur! Dat doet me goed”, bevestigde een lid van de Vlaamse werkgroep voor mensen die leven met dementie tijdens hun tweede bijeenkomst in december.
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is partner in het Europese Interreg 2 Zeeën-project CASCADE waarin nieuwe vormen van vakantie voor personen die leven met dementie worden ontwikkeld. Twee Vlaamse woonzorgcentra, WZH Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg en Zorggroep H. Hart in Kortrijk, zijn vanuit het CASCADE-project de pioniers. Op 17 december 2018 lanceerde EDV via de website het aanbod van Ten Kerselaere en H. Hart. Daarnaast willen ze via de website dementie.be informatie over toeristische verblijven en daguitstappen in het 2 Zeeën-gebied voor personen die leven met dementie toegankelijk maken. Informatie over het aanbod bleef tot hiertoe erg versnipperd. Met deze webpagina geven ze een overzicht. Dit overzicht is niet af en zal regelmatig worden geactualiseerd. Heb je zelf een goede reiservaring gehad of een goede tip? Laat het gerust weten aan leentje.dewachter@dementie.be.

 

Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale dementie

In februari start een Vlaamse lotgenotengroep Frontotemporale dementie. Familieleden en mantelzorgers van personen met FTD komen samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorg met lotgenoten.

Lees meer

Vormingsaanbod in de regio

 

Via www.dementie.be kan je het volledig vormingsaanbod voor het voorjaar 2019 inkijken en inschrijven!

Voor West-Vlaanderen staan volgende vormingsthema’s op de agenda: 

  • Ethische dilemma’s op 04/02/19 te Kortrijk
  • De schat van je leven op 07/02/19 te Brugge

 

Vakliteratuur

In onze rubriek ‘Vakliteratuur’ staan we stil bij het thema ‘beeldvorming rond dementie’, dit naar aanleiding van de hernieuwde campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens.’

Om de beeldvorming rond dementie te veranderen, is het belangrijk om weten hoe die beelden tot stand komen. Communicatie-wetenschappers Baldwin Van Gorp en Tom Vercruysse hebben dat uitgebreid onderzocht. Hun onderzoek toont aan hoe mensen anders kunnen gaan denken over dementie, op een meer genuanceerde manier.

Om deze kennis zo ruim mogelijk te verspreiden, is alle hulp welkom. Recent vonden de inzichten rond genuanceerde beeldvorming van dementie ook internationaal weerklank via een publicatie in het gerenommeerde tijdschrijft Social Science & Medicine. Je kan het artikel hier downloaden.

De Koning Boudewijnstichting heeft deze studie vertaald naar een communicatieadvies: 15 concrete tips om in de eigen communicatie over dementie een genuanceerde beeldvorming te hanteren.

Bron: www.onthoumens.be

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik op onderstaande link. Of wil je je graag uitschrijven voor alle verdere correspondentie (vb. mails omtrent initiatieven zoals vormingen, lezingen, OPD’s, …)? Dan kan dat door een mail te sturen naar sophia@dementie.be

< boven > < venster sluiten >