Expertendag Dementie: 'Nothing about us, without us'

“Nothing about us, without us”. Het is de slogan die personen met dementie een stem gaf en die het debat rond participatie in de samenleving aanzwengelde. Een oproep om hun autonomie te respecteren, in de breedste zin van het woord. Ook mensen met dementie hebben verwachtingen en wensen, over het heden en over de toekomst. Ze willen graag blijven beslissen over hun eigen leven, ook wanneer dementie hun cognitieve vermogen aantast. Naarmate het dementieproces vordert, neemt echter ook de kwetsbaarheid toe en is het onze plicht om te beschermen en geborgenheid te bieden. De juiste hoeveelheid geborgenheid geeft mensen een gevoel van veiligheid en tevredenheid. Te weinig geborgenheid kan leiden tot angst, depressieve gevoelens, stress en agitatie.

Het komt er dus op neer om de juiste balans te vinden tussen autonomie en geborgenheid. Hoe kan je maximaal ruimte creëren voor iemands wensen en verwachtingen en tegelijkertijd rekening houden met diens kwetsbaarheid?

Aan de hand van theoretische toelichtingen en praktische inzichten biedt deze studiedag een onderdompeling in het thema autonomie in geborgenheid van mensen met dementie.
Inzichten in het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie, ethiek in de dagelijkse zorg, bewind en autonomie, vroegtijdige zorgplanning, dementiespecifieke hulpmiddelen, fixatiearme zorg en zoveel meer komen aan bod.
Limburgse organisaties met expertise ter zake stellen bovendien hun dienstverlening voor tijdens de ‘kennismarkt’.

24/11/22, Genk.

Lees hier alle info en schrijf in.

 • Locatie
  • UCLL Campus LiZa Genk
  • Schiepse Bos 5
  • 3600 Genk
 • Initiatief
  • Limburgs Netwerk Dementie
 • Contact
Jouw activiteit op deze kalender? Dat kan! Vul via deze link alle gegevens in en, na goedkeuring, plaatsen we deze graag online.

Je toegevoegde activiteit verschijnt tegelijk op dementie.be, alzheimerliga.be, jongdementie.info, onthoumens.be, dementieennu.info.