Nieuwsbrief 30 augustus 2019

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Brain Adventure Team verzet weer bergen 

In 2015 organiseerden Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke en Jurn Verschraegen een expeditie met drie koppels waarvan de man jongdementie had. De effecten van die tocht op de deelnemers waren enorm en het boekje ‘De beklimming van de berg Alzheimer’ verhaalt aan de hand van een dvd de tochtervaringen en deze van de deelnemers met dementie. Dat er een vervolg zat aan te komen stond in de sterren geschreven. Via het ‘Brain Adventure Team’ kunnen avonturiers in contact komen met mensen met (jong)dementie en samen op mini-expeditie te gaan.

Deze keer zullen vier mensen met jongdementie en hun partner en/of buddy deelnemen aan een trektocht in de Valle Maira, een afgelegen streek in de Italiaanse Alpen. Het doel is dat we via de deelnemers zelf een reisgids realiseren die ook anderen in staat moet stellen om de tocht te lopen. De expeditie vindt plaats van 1 tot 8 september en deelnemers Bart (52), Jo (53), Roland (62) en Paul (63) kijken er alvast naar uit. Wil je de tocht mee volgen via de blog of de reisgids sponsoren? Dat kan! Op de website en de Facebook-pagina kan je terecht voor alle actuele info.

Vormingsprogramma 2019-2020 is beschikbaar!

Ondersteuning nodig op je weg naar kwalitatief hoogstaande dementiezorg? In ons vormingsaanbod vind je zeker inspiratie. De waaier aan vormingen die je in ons aanbod terugvindt, bieden je kapstokken in tal van thema’s. Je vindt er inspiratie, methodieken, concrete handvaten, … maar je ontmoet vooral ook lesgevers en collega’s uit andere organisaties met dezelfde passie voor goede zorg. De grote uitdaging is echter om wat je in onze vormingen leert telkens opnieuw te vertalen naar de unieke persoon met dementie waar je zorg voor draagt. Zo komen we tot afgestemde zorg waarbij de mens centraal staat. Soms vraagt dat wat lef, dromen, creativiteit en durven tegen de stroom in te zwemmen. Maar weet dat je met elke kleine stap uiteindelijk bergen kan verzetten in het leven van iemand met dementie!

Benieuwd naar ons aanbod? Je komt hier alles te weten over het nieuwe vormingsprogramma.

 

Vlaams ereteken voor Jurn Verschraegen

Op 11 juli kregen 16 verdienstelijke Vlamingen een ereteken van de Vlaamse Gemeenschap: een onderscheidingsteken en een oorkonde. Het was de vijfde keer dat Vlaanderen eretekens uitreikte. Een ereteken is een onderscheiding voor Vlamingen die bijzonder verdienstelijk geweest zijn en door hun uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. Ook Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) werd op de Vlaamse feestdag gehuldigd.

Minister Jo Vandeurzen die tijdens de plenaire zitting in het Errerahuis in Brussel zijn laudatio uitsprak, situeerde hem als de drijvende kracht achter het dementieplan Vlaanderen en recent nog het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. “Hij doet dit steeds met een groot respect voor de menselijke waardigheid en integriteit van de persoon met dementie, met daarbij veel aandacht voor de specifieke vragen, noden en verwachtingen van de mantelzorgers. Zijn enthousiasmerend streven naar een goede dementiezorg vindt weerklank in binnen- en buitenland. De focus op wat nog mogelijk is, is zijn uitgangspunt. Jurn Verschraegen geeft mensen met dementie een stem, ook in tal van beleidsaanbevelingen. Het minste wat je van hem kan zeggen is dat hij de architect is geweest van de vermaatschappelijking van de dementiezorg in Vlaanderen”, aldus de minister.

Jurn Verschraegen draagt zijn ereteken op aan het team van de expertisecentra dementie en aan iedereen bij wie dementie het pad kruist: de persoon met dementie zelf, mantelzorgers van mensen met dementie, vrijwilligers, professionele hulpverleners en verder aan eenieder die vorm geeft aan een dementievriendelijk Vlaanderen.

 

Vlaamse campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ schopt het tot in Amerika!

Op uitnodiging van ‘The National Academies of Science, Engineering & Medicine’ presenteerde Olivier Constant (communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) op 14 augustus in Washington de missie van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Tijdens een gesmaakte bijdrage vertelde Olivier meer over de impact van stigma op de levenskwaliteit van mensen met dementie, de ambities van de expertisecentra dementie om te bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen en de eerste realisaties van de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’.

Met de conferentie in Washington werd de basis gelegd voor een prioriteitenlijst met thema’s waar het toekomstige onderzoek rond dementie zich in Amerika op zal toespitsen. Tijdens het evenement vielen er ook boeiende bijdragen te noteren rond de thema’s preventie, innoverende zorgmodellen, psychosociale ondersteuning en actuele epidemiologische ontwikkelingen. Daarnaast was er ook een geanimeerd panelgesprek met mensen met dementie en mantelzorgers. Je kan de presentatie van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ hier terug bekijken of via deze website alle presentaties herbekijken.

Sociaal actief zijn verlaagt je risico op dementie

Twee net gepubliceerde onderzoeken bevestigen dat een sociaal actief leven leiden, het risico op dementie verlaagt. In een eerste studie werden ruim 10.000 Britten bijna 30 jaar lang gevolgd. Ze kregen elke vijf jaar een vragenlijst naar onder meer hun sociale contacten. Wie sociaal actiever was, bleek zoveel jaar later minder dementie te krijgen. In de tweede studie werden 4.171 mensen van 50 jaar en ouder gevolgd. Ook hier bleek dat minder sociaal actief zijn, gerelateerd is aan hoger risico op dementie.

Deze onderzoeken versterken de noodzaak om, naast goede zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers en de zoektocht naar medicijnen, werk te maken van een gezonde en actieve leefstijl zodat het risico op dementie daalt. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen proberen we alvast om de Vlaming bewust te maken van de relatie tussen gezonde leefstijl (inclusief actief sociaal leven) en het risico op dementie.

 

 

Uitnodiging 11e ‘Interregionale Werkconferentie Dementievriendelijke Gemeenten’

In heel wat Antwerpse (VL) en Noord-Brabantse Gemeenten (NL) wordt er hard gewerkt om lokale gemeenschappen dementievriendelijker te maken. Om de kartrekkers en geïnteresseerden van deze beweging verder te inspireren en om ook elders in Vlaanderen en Nederland de initiatieven op weg naar een inclusieve samenleving te ondersteunen, wordt op 7 november in de Kempense gemeente Kasterlee de 11e ‘Interregionale Werkconferentie Dementievriendelijke Gemeenten’ georganiseerd.

Deze keer staat meer dan ooit de stem van mensen met dementie en mantelzorgers centraal. Wat is belangrijk voor hen? Wat kunnen we van hen leren? Hoe kunnen we hen betrekken bij de uitbouw van een dementievriendelijke gemeenschap? Het volledige conferentieprogramma raadplegen en inschrijven kan via deze link.

 

Last call: wedstrijd educatief pakket referentiekader dementie

Beste docenten,

Hopelijk hebben jullie genoten van een deugddoende vakantie. Vlieg je er dit academiejaar samen met ons in? We ontwikkelden een educatief pakket over persoonsgerichte zorg, opgebouwd vanuit het referentiekader dementie, voor studenten uit een bachelor- en HBO5-opleiding. Verweef je dit pakket tijdens het academiejaar 2019-2020 in het curriculum, dan maak je kans op 2.500 euro.

Interesse? Registreer je project in september via deze link.
Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via herlinde.dely@dementie.be.

 

Stand van zaken: pilootprojecten bij het referentiekader dementie

Van april 2019 tot april 2020 werken zes zorgvoorzieningen samen met ons aan nog betere persoonsgerichte zorg voor hun patiënten, bewoners en cliënten met dementie. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid en Cera worden zij een jaar lang begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en worden zo ambassadeur van het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg dat we vorig jaar publiceerden. Via een brainstormmethodiek selecteerden ze elk enkele thema’s om een jaar lang aan te werken: de anamnese, de inrichting, het verspreiden van persoonsgerichte info binnen het team, de opstart van een werkgroep dementie, het ondersteunen van de mantelzorgers, …

Elke organisatie stelde een veranderteam samen, dat bestaat uit 4 tot 20 medewerkers met een verschillend profiel. Een keer per maand komen ze samen om de geselecteerde thema’s verder uit te werken. Ze bevragen en inspireren hun collega’s op de werkvloer en denken na over de manier waarop ze ook de mantelzorgers en mensen met dementie hierin kunnen betrekken. Vooral dit laatste blijkt een grote uitdaging voor de pilootprojecten. Wanneer gaat ‘informeren’ en ‘raadplegen’ over in echte cocreatie: het samen uitwerken van een idee met mensen die leven met dementie? Je komt er meer over te weten op onze website.

Uitnodiging symposium ‘Dementie kent geen kleur’

Leven met dementie en met een migratieachtergrond, hoe is het en hoe kunnen we helpen? Regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN heeft niet de hele wereld rondgereisd maar zoekt de antwoorden veel dichter bij huis. Ze gaan in gesprek met mensen met een migratie-achtergrond die persoonlijk of professioneel met dementie geconfronteerd worden. Hoe kijken zij naar dementie en wat vinden zij dat er nodig is om de zorg voor personen met een migratieachtergrond met dementie te ondersteunen?

Regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN nodigt je van harte uit op het symposium ‘Dementie kent geen kleur’ dat op 20 september 2019 plaatsvindt in het auditorium van het ziekenhuis Sint-Vincentius in Antwerpen. We verwelkomen die dag heel wat sprekers die hun deskundigheid en ervaringen met ons willen delen. Via deze link kan je het volledige programma raadplegen en inschrijven.

Deelnemers aan het symposium houden er niet alleen een rijke ervaring aan over maar krijgen ook het dossier en de getuigenissenfilm mee naar huis. Snel inschrijven is de boodschap!

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw zoekt nieuw luistertalent

Wil je graag aan de telefoon luisteren naar mensen die over hun ervaringen met dementie praten?
Kan je je inleven in de moeilijkheden die anderen ervaren?
Ondervind je dat mensen in je omgeving graag met je praten?
Wil je je gespreksvaardigheden vergroten?
Ben je iemand die voeling heeft met dementie?

Dan is vrijwilligerswerk bij de Alzheimer Phone National, de gratis luister- en infolijn, iets voor jou. Alzheimer Liga Vlaanderen zoekt vrijwilligers die van thuis uit oproepen willen beantwoorden. Ze bieden een degelijke basisvorming ‘telefonisch onthaal’ en ‘sociale kaart dementie’ en bijkomende intervisie door een coach. Interesse? Neem dan contact op met Laura Weyns (educatief stafmedewerker Alzheimer Liga Vlaanderen): educatie@alzheimerliga.be, 0495 21 41 19.

Terugblik zevende bijeenkomst ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie

Op maandag 19 augustus hield de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ haar zevende bijeenkomst in Oostende met een goed gevulde agenda. Ze legden de laatste hand aan het drukwerk van hun eerste manifest dat vanaf de Werelddag Dementie op 21 september beschikbaar zal zijn en bespraken de planning voor het najaar, waarin er heel wat getuigenissen op stapel staan van de werkgroepleden in Vlaanderen en Nederland. Zo zullen ze onder andere hun persoonlijke verhaal brengen op de Alzheimer Europe-conferentie in Den Haag en tijdens de 11e ‘Interregionale Werkconferentie Dementievriendelijke Gemeenten’.

Daarnaast zal de werkgroep  in de nabije toekomst verder aan de slag gaan rond het thema ‘inclusie van mensen met dementie en hun naasten in (sport)verenigingen’. Een boeiend en broodnodig thema dat iedereen nauw aan het hart ligt en een verdere concrete vertaling is van de ambities van de werkgroep. Wordt vervolgd!

Expositie ‘Nooit Gezien!’ kijkt door de ogen van mensen met dementie

In het kunstproject ‘Nooit Gezien!’ werken buurtbewoners van Maasmechelen en kunstenaar Evy Raes samen rond het thema dementie. Hoe kijken deze personen naar de wereld? Hoe ervaren zij de realiteit? En welk effect heeft een bezoek in de kerk? Verschillende bewoners van de woonzorgcentra De Maasmeander en Heyvis fotografeerden de kerk. Deze beelden bewerkten ze nadien tot hun unieke blik op deze ervaring. Op deze manier leiden de foto’s de ontmoetingen tussen de kerk, de bewoners en de kunstenares. De werken gaan namelijk ook in dialoog met de creatie van Evy Raes.

Tijdens de jarenlange samenwerkingen met verschillende personen met dementie ontstond een artistieke vertaling van hun visuele waarneming. Dit varieert van een verstoorde ervaring in 3D/2D, het geven van andere betekenissen en een grote focus op details. Het proces van verbindingen loopt als een rode draad doorheen dit sociaal-artistiek project in Maasmechelen. Als een gewoon gesprek niet meer lukt, dan is het de kunst om andere manieren van communicatie te vinden met de wereld en de mensen om zich heen.

Het kunstproject ‘Nooit Gezien!’ valt te bezichtigen in de maand september. Meer info kan je vinden via deze link.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >