Doel

In 2012 werd het ‘Limburgs netwerk dementie’ opgestart

Dat vanuit de (toenmalige) vaststellingen dat:

· de Provincie Limburg slechts 1 Expertisecentrum Dementie heeft, dat onmogelijk de hele provincie kan dekken,
· het Vlaams dementieplan 2010-2014 van Minister Jo Vandeurzen actiepunten vastlegde, die moesten geconcretiseerd worden in alle provincies en dus ook in Limburg,
· de vergrijzing in Limburg dubbel zo hard zou toeslaan

Het partnerschap (Expertisecentrum Dementie Contact, Provincie Limburg, Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg vzw, UCLL (toenmalige Katholieke Hogeschool Limburg)) stelde als voornaamste doelstelling vast: het delen van kennis en goede praktijkervaringen tussen de belangrijke Limburgse actoren in de ondersteuning van de zorg voor personen met dementie en hun omgeving.

Het Limburgs Netwerk Dementie werd als project financieel ondersteund door Limburg Sterk Merk (LSM) tussen medio 2012 en medio 2015.

In die periode werden heel wat acties ondernomen: de dementieLinken werden opgestart, jaarlijks werd een “expertendag” georganiseerd, resultaten van onderzoeken in Limburgse woonzorgcentra werden neergeschreven in papers, methodieken zoals bijvoorbeeld ‘reflectietool: Samen de mens zien’ en reminiscentieboxen werden ontwikkeld, vormingen/workshops werden georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u verder op deze website.

Na afloop van de projectperiode (medio 2015) werd de stuurgroep van het Limburgs Netwerk Dementie uitgebreid met partners als Hogeschool PXL, LUCA School of Arts, In4Care en UHasselt. Dit netwerk blijft haar activiteiten, waaronder de organisatie van de dementieLinken en jaarlijkse “expertendagen”, continueren.