Intersectoraal casusoverleg (dementie en/of psychiatrie) op meerdere Limburgse locaties

Regionaal intersectoraal anoniem casusoverleg Limburg

In 2015 en 2016 werden, tijdens de Limburgse ‘dementieLinken’ (zogenaamde overlegplatforms dementie) goede praktijken, hiaten en opportuniteiten in de Limburgse zorg voor personen met dementie geïnventariseerd. Eén van de vaststellingen was dat steeds meer mensen met dementie én een psychiatrische problematiek opgenomen worden in de woonzorgcentra en de zorgverleners vaak een gebrek aan kennis en ondersteuning ervaren om deze bewoners zorg op maat te bieden.

Na een toelichting over het ‘Regionaal Overleg Ouderen Maasland – Intervisie’ tijdens de daaropvolgende dementieLinken werd duidelijk dat Limburgse hulpverleners vragende partij waren om dergelijk anoniem casusoverleg ook op andere locaties in Limburg op starten. Door het engagement van het Ouderenteam Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (groep LITP), Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Dienst voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Maaseik en Zorggroep Zin Tongeren, die de coördinatie op zich nemen, worden heden op meerdere Limburgse locaties op regelmatige tijdstippen casussen m.b.t. dementie en/of psychiatrische problematiek anoniem besproken. Niet alleen zorgverleners uit de residentiële sector, die de nood aan ondersteuning oorspronkelijk aangaven, nemen deel. Ook hulpverleners uit ondermeer thuiszorg, dagzorg, mutualiteiten en ziekenhuizen participeren.  Men engageert zich om deel uit te maken van de groep of meldt zich ad hoc met een eigen casus aan. De eerste evaluatie (periode tot eind 2017) toonde enkel positieve resultaten: de deelnemers ervoeren ondersteuning op vlak  van netwerking, samenwerking, casusbespreking, kennisoverdracht en faciliteren van continuïteit in de zorg.

 

Hieronder vind je het overzicht met data 2020:

 

Regionaal casusoverleg

Naam (volledig)

Regio

Data 2020

 

Info en contact

Room-I Maasmechelen Regionaal Overleg Ouderen Maasland-Intervisie Regio Maasmechelen eerste donderdag van de maand (14u-15u30) s.scheepers@groeplitp.be
Room-I Maaseik Regionaal Overleg Ouderen Maasland-Intervisie Regio Maaseik laatste dinsdag van de maand (13u30-15u) Miek.Vandebergh@dagg-cgg.be

 

ICO-West Intervisie en Casusoverleg Ouderen-regio West Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder 31/1, 11-13u

18/02, 14-16u

27/3, 11-13u

28/4, 14-16u

29/5, 11-13u

23/6, 14-16u

a.verschraegen@GroepLITP.be

 

ROOZ Hasselt Regionaal Overleg Ouderenzorg Hasselt Regio Hasselt De deelnemers van ROOZ Hasselt mogen momenteel aansluiten bij ROOZ Sint-Truiden roozcontact@gmail.com

 

ROOZ Sint-Truiden Regionaal Overleg Ouderenzorg Sint-Truiden Regio Sint-Truiden 30/1, 13-15u

27/2, 13-15u

26/3, 13-15u

30/4, 13-15u

28/5, 13-15u

25/6, 13-15u

24/9, 13-15u

29/10, 13-15u

26/11, 13-15u

roozcontact@gmail.com

 

OPTI-maal Tongeren Ouderen Platform Tongeren Intervisie – maal Regio Tongeren 10/2, 13-15u

20/4, 13-15u

15/6, 13-15u

7/9, 13-15u

16/11, 13-15u

ouderenteam@zorggroepzin.be
Room- I Lommel Regionaal Ouderen Overleg Moment Lommel Regio Lommel Gaat voorlopig niet door Miek.Vandebergh@dagg-cgg.be

 

Heb je interesse om deel te nemen aan het casusoverleg in jouw regio of heb je vragen? Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke via het mailadres in de laatste kolom!