Intersectoraal casusoverleg (dementie en/of psychiatrie) op meerdere Limburgse locaties

Regionaal intersectoraal anoniem casusoverleg Limburg

In 2015 en 2016 werden, tijdens de Limburgse ‘dementieLinken’ (zogenaamde overlegplatforms dementie) goede praktijken, hiaten en opportuniteiten in de Limburgse zorg voor personen met dementie geïnventariseerd. Eén van de vaststellingen was dat steeds meer mensen met dementie én een psychiatrische problematiek opgenomen worden in de woonzorgcentra en de zorgverleners vaak een gebrek aan kennis en ondersteuning ervaren om deze bewoners zorg op maat te bieden.

Na een toelichting over het ‘Regionaal Overleg Ouderen Maasland – Intervisie’ tijdens de daaropvolgende dementieLinken werd duidelijk dat Limburgse hulpverleners vragende partij waren om dergelijk anoniem casusoverleg ook op andere locaties in Limburg op starten. Door het engagement van het Ouderenteam Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (groep LITP), Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Dienst voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Maaseik en Zorggroep Zin Tongeren, die de coördinatie op zich nemen, worden heden op meerdere Limburgse locaties op regelmatige tijdstippen casussen m.b.t. dementie en/of psychiatrische problematiek anoniem besproken. Niet alleen zorgverleners uit de residentiële sector, die de nood aan ondersteuning oorspronkelijk aangaven, nemen deel. Ook hulpverleners uit ondermeer thuiszorg, dagzorg, mutualiteiten en ziekenhuizen participeren.  Men engageert zich om deel uit te maken van de groep of meldt zich ad hoc met een eigen casus aan.

 

Hieronder vind je het overzicht met data 2023.

 

Regionaal casusoverleg

Naam (volledig)

Regio

Data 2022

 

Info en contact

Room-I Maasmechelen Regionaal Overleg Ouderen Maasland-Intervisie Regio Maasmechelen  

19/1, 16/2, 23/3, 20/4, 25/5, 22/6, 24/8, 21/9, 19/10,

23/11/23, telkens om 14u

 

p.vanhemel@kohesi.be

jana.vankan@maasmechelen.be

Room-I Maaseik Regionaal Overleg Ouderen Maasland-Intervisie Regio Maaseik
 • 26 januari 2023, 13u30
 • 30 maart 2023, 13u30
 • 25 mei 2023, 13u30
 • 22 juni 2023, 13u30
 • 28 september 2023, 13u30
 • 30 november 2023, 13u30
elly.nowak@dagg-cgg.be

 

ICO-West  

Intervisie en Casusoverleg Ouderen-regio West

Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder Iedere laatste dinsdagnamiddag van de maand van 14u-16u

31/01, 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 en 27/06/2023

afwisselend fysiek (CM kantoren te Houthalen-Helchteren) – online

 

a.verschraegen@kohesi.be

 

ROOZ Hasselt Regionaal Overleg Ouderenzorg Hasselt Regio Hasselt  

De deelnemers van ROOZ Hasselt mogen momenteel aansluiten bij ROOZ Sint-Truiden

roozcontact@gmail.com

 

ROOZ Sint-Truiden Regionaal Overleg Ouderenzorg Sint-Truiden Regio Sint-Truiden  

Nieuwe data 2023 worden weldra bekendgemaakt

 

roozcontact@gmail.com

 

OPTI-maal Tongeren Ouderen Platform Tongeren Intervisie – maal Regio Tongeren Halfjaarlijks netwerkmoment mbt een vooraf bepaald thema in de ouderenzorg.

Data en thema’s 2023 worden weldra bekendgemaakt.

 

ouderenteam@zorggroepzin.be
ZOO-M Genk Zorginhoudelijk Overleg Ouderen – Menos Regio Genk Elke 4e dinsdag van de maand, telkens van 12u30 tot 14u30

 • Dinsdag 24 januari 2023
 • Dinsdag 28 februari 2023
 • Dinsdag 28 maart 2023
 • Dinsdag 25 april 2023
 • Dinsdag 23 mei 2023
 • Dinsdag 27 juni 2023
 • Dinsdag 26 september 2023
 • Dinsdag 24 oktober 2023
 • Dinsdag 28 november 2023
Via het contactformulier

van www.menosgenk.be

bezorg je naam, functie en

organisatie van de aanmelder, korte schets van de situatie.

Of via 089 65 57 16

Heb je interesse om deel te nemen aan het casusoverleg in jouw regio of heb je vragen? Neem contact op met de plaatselijke verantwoordelijke via het mailadres in de laatste kolom!