Dementie! Wat nu?

Ziekenhuis Oost-Limburg organiseert, in samenwerking met vzw Menos, een groepsprogramma voor patiënten met een beginnende dementie en hun mantelzorger(s). Dit programma bestaat uit 2 delen van 4 sessies. Elke sessie duurt 2 uur en is specifiek gericht naar mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. De sessies gaan door in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG/litp), Welzijnscampus 23/b21 te Genk.

De sessies voor patiënten en mantelzorger(s) worden gelijktijdig georganiseerd in aparte groepen. Deze bijeenkomsten geven deelnemers de kans om praktijkgeoriënteerde ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. De themagesprekken voor patiënten zullen voorafgegaan worden door psychomotorische en meditatie-oefeningen die het gewaarworden van het lichaam stimuleren en de concentratie verbeteren.

Deelname is gratis. Meer informatie en inschrijven: klik hier.