Nieuwsbrief 30 oktober 2020

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Vlaamse werkgroep van mensen met dementie lanceert ‘sportmanifest’ om sociaal actief te kunnen blijven

Bewegen is belangrijk voor onze gezondheid en om sociaal actief te blijven. Voor iemand met dementie is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom stelde de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie een ‘sportmanifest’ op. Mensen met dementie en hun mantelzorgers formuleerden zeven concrete tips rond sporten en activiteiten op maat van mensen met dementie en hun naasten, een primeur in Vlaanderen! Je kan het manifest hier downloaden of gratis (excl. verzendkosten) bestellen via onze e-shop.

Via deze link kan je onze gloednieuwe video bekijken om het manifest onder de aandacht te brengen. Daarmee hebben we een duidelijke boodschap: laat mensen met dementie en hun naasten zolang mogelijk sociaal actief blijven en genieten van wat ze graag doen.

De ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Als mama of papa jongdementie heeft

“Ik denk dat ik toch anders opgroei dan de andere kinderen van mijn leeftijd.” Het is een uitspraak die we vaak horen van kinderen met een mama of papa met dementie. Want dementie treft het volledige gezin, ook de kinderen die er wonen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen slaan daarom de handen in elkaar om deze kinderen en jongeren beter te ondersteunen. Dit doen we onder andere door hen een stem te geven in een reeks filmpjes die we de komende weken zullen delen. De jongste is 10, de oudste 26. Maar allemaal hebben ze dezelfde boodschap: je staat er niet alleen voor!

Voor de opnames trokken we een dagje met de kinderen naar zee en daarvan kan je hier een voorsmaakje bekijken. Storm Odette kreeg hen niet klein. Deze kinderen zijn dan ook wel grotere stormen en tegenwind gewoon. Vanaf maandag 2 november posten we zeven weken na elkaar een getuigenis van een jongere met een mama of papa met dementie. Hou dus zeker onze sociale media in de gaten via Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube.

 

Iksteunmijngoededoel.be ziet het levenslicht

Omdat goede doelen dit jaar door de coronacrisis bijzonder zwaar getroffen zijn en omdat de ‘Warmste Week’ geen geld inzamelt voor de talrijke vzw’s, slaan de goede doelen nu de handen in elkaar. Via de website ‘Ik steun mijn goede doel’ kunnen burgers, scholen, gemeenten, bedrijven, kortom iedereen inzamelacties registreren of geld doneren aan de diverse goede doelen in Vlaanderen.

Ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen staat vermeld bij die goede doelen en zou het fijn vinden mocht de burger de weg vinden om ons te ondersteunen. We rekenen op onze trouwe supporters en tonen je graag wat we het afgelopen (corona)jaar gerealiseerd hebben. Volgend jaar organiseren we opnieuw een vakantiekamp voor kinderen van mensen met jongdementie en dat willen we gratis aanbieden. Dit jaar maakten we een reportage met deze kinderen en jongeren, in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen

 

Onderzoek naar dementiezorg, welke thema’s zijn belangrijk?

In 2015 publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met de Alzheimer Liga Vlaanderen op basis van enkele focusgroepen een kennisagenda: welke vragen ziet de praktijk van dementiezorg graag beantwoord door onderzoek? Ondertussen staan we vijf jaar verder, zijn sommige vragen beantwoord en sommige niet, en zijn er nieuwe bij gekomen (alleen al door corona!). Samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen willen we daarom deze kennisagenda actualiseren.

We zoeken zorgprofessionals in thuiszorg, ziekenhuis of woonzorgcentra die een bijdrage willen leveren aan deze update. Dat kan via een beeldbel-interview of een (digitale) focusgroep. Interesse? Stuur een mail naar jan.steyaert@dementie.be.

E-learning ‘Autonomie in geborgenheid’ opnieuw beschikbaar 

Het digitale startschot waarover we in onze vorige nieuwsbrief spraken, bleek een schot in de roos. Een groep van referentiepersonen dementie doorliep de e-learning ‘Autonomie in geborgenheid vanuit ethisch perspectief’. De reacties waren zeer positief. “Ik vind deze manier van leren echt de moeite waard”, zei één van de deelnemers. “Laat maar komen die e-learnings!” Daarom stellen we de e-learning hier definitief online ter beschikking.

De e-learning is een drieledig leerprogramma met een totale duur van 90 minuten. Het kan gevolgd en hervat worden op momenten die jou het beste uitkomen. Deze e-learning richt zich in de eerste plaats naar referentiepersonen dementie maar is ook relevant voor al wie zich wil verdiepen in de thematiek ‘autonomie in geborgenheid’ vanuit ethisch perspectief. De doelstelling van het leerprogramma is het versterken van zorgverleners in het herkennen en bespreekbaar maken van ethische kwesties in hun werksetting omtrent autonomie en geborgenheid. De deelnameprijs bedraagt 25 euro. Na afloop kan je een deelnameattest en een samenvatting met kerninzichten downloaden.

 

 

Expertisecentra dementie bieden gratis opleiding aan over dementie voor tijdelijk werklozen uit horeca of eventsector

In de zorgsector dreigt een groot tekort aan medewerkers nu de tweede golf van het coronavirus op volle kracht woedt. De VDAB gaat daarom op zoek naar tijdelijk werklozen uit bijvoorbeeld de horeca of eventsector om in de bres te springen. De voorbije maanden gingen reeds heel wat mensen uit andere sectoren op vrijwillige basis in de zorg aan de slag, bijvoorbeeld in woonzorgcentra. Naar schatting de helft van de bewoners van woonzorgcentra heeft dementie. De kans is dus bijzonder groot dat deze tijdelijke medewerkers met bewoners met dementie in contact zullen komen.

Deze nieuwe mensen, ‘zorgondersteuners’ in de breedste zin van het woord, staan voor grote uitdagingen: het is een nieuwe wereld die mogelijks enkel bekend is van familiebezoeken of van wat er in de media over geschreven wordt. Daar waar mensen met dementie wonen (in de woonzorgcentra of in de thuiszorg) lijkt het toch op zijn minst belangrijk om inzicht te hebben in wat dementie is en hoe je met dementie omgaat. Tegelijk is omgaan met zwaar zieke bewoners een grote uitdaging die je niet op 1-2-3 in de vingers hebt. De doelgroep personen met dementie vraagt nu meer dan ooit warme, persoonsgerichte zorg. “We moeten vooral vermijden dat dementiezorg zelf op de intensieve zorg belandt”, zeggen de initiatiefnemers. Daarom kan je op onze website terecht voor drie gratis e-learnings.

 

Handboek ‘Dementie: van begrijpen naar begeleiden’ viert tiende verjaardag

Straks, bij de start van 2021, bestaat ons handboek ‘Dementie: van begrijpen naar begeleiden’ al tien jaar! De publicatie speelt in op de nood aan informatie en begeleiding van iedereen die geconfronteerd wordt met dementie. Via de abonnementsformule ontvang je tweemaal per jaar nieuwe bijdragen met de meest actuele inzichten, methodieken, casussen en de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving. Bij deze publicatie hoort ook een website waarop je aanvullende informatie kunt raadplegen. Zo schaven de expertisecentra dementie ook na de opleiding tot referentiepersoon dementie steeds je kennis en vaardigheden bij.

Om de tiende verjaardag te vieren, bieden we een eenmalige actie aan. Als je nu een abonnement neemt, kan je het volledig bijgewerkte handboek verkrijgen aan 59 euro in plaats van 79 euro. De nieuwe kaften zullen worden geleverd in januari 2021. Bestellen kan tot uiterlijk 15 november via deze link. 

Cera-tentoonstelling ‘Ik, jij, samen MENS’ 

Het referentiekader dementie (‘Ik, jij, samen MENS’) bevat tientallen schitterende zwart-wit-foto’s van de hand van Leo De Bock. Wanneer deze echter in kleur tot leven komen, krijg je een volledig andere beleving. Tot eind december loopt in het Cera-gebouw in Leuven de tentoonstelling ‘Ik, jij, samen MENS’, met tientallen prachtige foto’s in kleur. Op die manier zet Cera in op genuanceerde beeldvorming.

Helaas gooide corona roet in het eten en moest het Ceragebouw vorige week de deuren sluiten. Maar niet getreurd: de volledige tentoonstelling kan je nu ook digitaal bekijken, samen met een aantal filmpjes waarop de fotograaf, een mantelzorger en persoon met dementie, medewerkers van Cera en van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vertellen wat hun favoriete foto is. Je vindt de volledige tentoonstelling hier digitaal terug. 

Tip! Cera organiseert op 16 november 2020 een gratis webinar met prof. Mathieu Vandenbulcke over wat er gebeurt in het hoofd van mensen met dementie. Ook Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) schuift op veilige afstand mee aan aan de digitale tafel. Inschrijven kan via deze link. 

Nieuw ‘World Alzheimer Report’ focust op architectuur in relatie tot dementie

Het ‘World Alzheimer Report 2020’ van Alzheimer’s Disease International schetst een globaal perspectief van dementievriendelijk ontwerpen vanuit een interculturele benadering. Het rapport weerspiegelt regionale en economische verschillen en houdt rekening met een stedelijke en een landelijke omgeving. Het rapport benadrukt de rol van innovatie, ondernemerschap en het belang van esthetiek. Bovendien wordt er een vergelijking gemaakt met de vooruitgang die gemaakt werd inzake toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. Volgens ADI loopt dementiezorg daarop 30 jaar achter en is er een inhaalbeweging nodig.

Men roept ook op om dementievriendelijk ontwerpen op te nemen in de dementieplannen en het zelfs te erkennen als niet-farmacologische interventie die kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie. In het Vlaamse dementieplan is daar trouwens aandacht voor. Het rapport beslaat twee delen, waaronder 84 casestudy’s, en behandelt het ontwerp in woonomgevingen, dagverzorgings- en woonzorgcentra, ziekenhuizen en openbare gebouwen en ruimtes. Meer info en het integrale rapport kan je raadplegen op onze website.

Kopzorgen Verdienen Zorg 

Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Hulp op maat is er amper. Al te vaak dragen ouderen hun zorgen daardoor alleen. Of ze nemen een pilletje om het leed te verzachten. “Kopzorgen verdienen zorg, op elke leeftijd”, vindt de Vlaamse Ouderenraad. De organisatie lanceert daarom op www.kopzorgen.be een opvallende campagne om psychische problemen bij ouderen bespreekbaar te maken.

Niet alleen heerst er nog een enorm taboe, ook schiet het beleid tekort en is de psychologische hulpverlening voor ouderen onvoldoende uitgebouwd. Bovendien gaan we als samenleving vaak heel anders om met ingrijpende veranderingen op latere leeftijd dan bij jongere generaties. De campagne loopt een jaar en belicht verschillende aspecten van het psychisch welzijn. Op de campagnewebsite ontdek je heel wat boeiende interviews en moedige getuigenissen.

Palliatieve zorg is veel meer dan alleen maar zorg

Wist je dat naar schatting 100.000 Belgen per jaar nood hebben aan palliatieve zorg? Een groot deel van deze mensen vindt de weg echter niet naar deze vorm van zorgverlening. Nochtans verbetert palliatieve zorg de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten aanzienlijk, zeker wanneer ze tijdig wordt ingeschakeld. Daarom lanceerden de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de nationale sensibiliseringscampagne ‘Zorg en zoveel meer’.

Met deze campagne willen de drie federaties een positieve boodschap over palliatieve zorg verspreiden en vooroordelen en onduidelijkheden de wereld uithelpen. Via affiches, radiospots en een website met nuttige info en getuigenissen willen ze in de kijker zetten wat palliatieve zorg allemaal te bieden heeft. Op de website www.zorgenzoveelmeer.be kan je terecht voor meer informatie.

De ErfgoedWijzer: wegwijs in kunst en cultuur voor mensen met dementie

Het is al langer bekend dat cultuur, kunst en cultureel erfgoed belangrijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Dat is ook zo voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Uit studies blijkt dat activiteiten met cultureel erfgoed positieve gevoelens oproepen, de aandacht en stemming verbeteren, alsook de band met de familie.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkt, samen met partners uit Spanje, Nederland, België en Denemarken, binnen het project ‘Dementia in Cultural Mediation’ (DCUM) aan een toolbox vol inspirerende methodieken die met kunst en cultuur te maken hebben. Benieuwd naar dit nieuwe initiatief? Volg dan zeker de Facebook-pagina of neem een kijkje op onze gloednieuwe Twitteraccount!

De culturele erfgoedsector in Vlaanderen biedt al een vrij ruim aanbod voor mensen met dementie en hun omgeving (zowel voor professionele als informele zorgverleners). Toch vinden veel mensen de weg hier nog niet naartoe. Daarom bundelde Faro alle initiatieven in de nieuwe ErfgoedWijzer die je hier kan raadplegen. Je vindt er aangepaste rondleidingen in musea, herinneringskoffers die je kan ontlenen of tentoonstellingen die je kan opstellen in woonzorgcentra of dienstencentra.

Belgian Dementia Day 2020: ‘Ethical aspects in Dementia’

De Belgian Dementia Council, waar ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel van uitmaakt, organiseert op zaterdag 21 november zijn Dementia Day waarin ethische aspecten bij dementie op de voorgrond staan. Naast inzichten rond de zorgvolmacht en wilsbekwaamheid komen ook zorgethische reflecties aan bod en de ethische aspecten bij presymptomatische diagnostiek en de rol van biomarkers. De Alzheimer Liga Vlaanderen formuleert op de studiedag haar standpunt rond levenseindebeslissingen bij dementie.

Het volledige programma kan je hier terugvinden. Inschrijven kan voor 10 november 2020 via email naar directiesecretariaat.neurologie@uzgent.be.

Vorming in de kijker

Mis onderstaande opleiding niet en schrijf vandaag nog in:

> Opleiding tot referentiepersoon dementie 2021

Opgelet: de opleidingen tot referentiepersoon in Dendermonde, Geel en Kortrijk zijn al volzet.

Op zoek naar bijkomende inspiratie op weg naar kwalitatief hoogstaande dementiezorg? Bekijk dan zeker ook ons uitgebreide vormingsaanbod.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >