Expertisecentra dementie bieden gratis opleiding aan over dementie voor tijdelijk werklozen uit horeca of eventsector

Expertisecentra dementie bieden gratis opleiding aan over dementie voor tijdelijk werklozen uit horeca of eventsector

In de zorgsector dreigt een groot tekort aan medewerkers nu de tweede golf van het coronavirus op volle kracht woedt. De VDAB gaat daarom op zoek naar tijdelijk werklozen uit bijvoorbeeld de horeca of eventsector om in de bres te springen. De voorbije maanden gingen reeds heel wat mensen uit andere sectoren op vrijwillige basis in de zorg aan de slag, bijvoorbeeld in woonzorgcentra. Naar schatting de helft van de bewoners van woonzorgcentra heeft dementie. De kans is dus bijzonder groot dat deze tijdelijke medewerkers met bewoners met dementie in contact zullen komen. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wil daarom al meteen inspelen op de informatienood over dementie bij deze groep.

Deze nieuwe mensen, ‘zorgondersteuners’ in de breedste zin van het woord, staan voor grote uitdagingen: het is een nieuwe wereld die mogelijks enkel bekend is van familiebezoeken of van wat er in de media over geschreven wordt. Daar waar mensen met dementie wonen (in de woonzorgcentra of in de thuiszorg) lijkt het toch op zijn minst belangrijk om inzicht te hebben in wat dementie is en hoe je met dementie omgaat. Tegelijk is omgaan met zwaar zieke bewoners een grote uitdaging die je niet op 1-2-3 in de vingers hebt. De doelgroep personen met dementie vraagt nu meer dan ooit warme, persoonsgerichte zorg. ‘We moeten vooral vermijden dat dementiezorg zelf op de intensieve zorg belandt’, zeggen de initiatiefnemers.

Drie korte e-learnings staan, bij wijze van kennismaking met het thema, daarom gratis ter beschikking.

Deel 1: Wat is dementie? (30 min.)
Inhoud: kenmerken van dementie, de meest voorkomende vormen, verschil met ouderdomsvergeetachtigheid, beleving van dementie, …

Deel 2 : Omgaan met dementie? (20 min.)
Inhoud: taalveranderingen bij dementie, communicatietips, …

Deel 3: Het coronavirus en dementie (20 min.)
Inhoud: de impact van je mondmasker en beschermingskledij op de persoon met dementie, tips voor omgang en communicatie, …

De opleidingen kwamen mede tot stand door Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat financiële middelen ter beschikking stelt van organisaties die onze woonzorgcentra helpen om een concreet antwoord te bieden op de vele uitdagingen waarmee zij door de COVID-19-crisis worden geconfronteerd.