Nieuw World Alzheimer Report focust op architectuur in relatie tot dementie

Nieuw World Alzheimer Report focust op architectuur in relatie tot dementie

Het World Alzheimer Report 2020 van Alzheimer’s Disease International schetst een globaal perspectief van dementievriendelijk ontwerpen vanuit een interculturele benadering. Het rapport weerspiegelt regionale en economische verschillen en houdt rekening met een stedelijke en een landelijke omgeving. Het rapport benadrukt de rol van innovatie, ondernemerschap en het belang van esthetiek. Bovendien wordt er een vergelijking gemaakt met de vooruitgang die gemaakt werd inzake toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. Volgens ADI loopt dementiezorg daar 30 jaar achter en is er een inhaalbeweging nodig.

Men roept ook op om dementievriendelijk ontwerpen op te nemen in de dementieplannen en het zelfs te erkennen als niet-farmacologische interventie die kan bijdragen aan het welbevinden van mensen met dementie. In het Vlaamse dementieplan is daar trouwens aandacht voor (Vlaanderen staat vermeld op p. 107 in deel 1 van het rapport). Het rapport beslaat twee delen, waaronder 84 casestudy’s, en behandelt het ontwerp in woonomgevingen, dagverzorgings- en woonzorgcentra, ziekenhuizen en openbare gebouwen en ruimtes. Het rapport maakt een sterk statement dat ontwerpen voor mensen maar liefst 30 jaar achterloopt op de zorg voor mensen met een beperking. Men vraagt een inhaalbeweging. Tenslotte wordt stilgestaan bij de impact van de covid-19-pandemie op de huidige en toekomstige architectuur.

Met het boek Architectonica inventariseerden we voor de Vlaamse zorgactoren de wetenschappelijke inzichten inzake inrichting en ontwerp voor een dementievriendelijke architectuur. Via gericht advies naar voorzieningen toe worden alvast stappen vooruit gezet ten gunste van de mensen die er (gaan) wonen.

Het webinar van ADI kan je hier bekijken.
Links naar de rapporten: deel 1  en deel 2

Toegevoegde foto: Plejecenter Sønderhaven, Ballerup, DK