Belgian Dementia Day 2020: ‘Ethical aspects in Dementia’

Belgian Dementia Day 2020: ‘Ethical aspects in Dementia’

De Belgian Dementia Council, waar ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen deel van uitmaakt, organiseert op zaterdag 21 november zijn Dementia Day waarin ethische aspecten bij dementie op de voorgrond staan. Naast inzichten rond de zorgvolmacht en wilsbekwaamheid komen ook zorgethische reflecties aan bod en de ethische aspecten bij presymptomatische diagnostiek en de rol van biomarkers. De Alzheimer Liga Vlaanderen formuleert op de studiedag haar standpunt rond levenseindebeslissingen bij dementie.

Het volledige programma kan je hier terugvinden.
Inschrijven kan voor 10 november 2020 via email naar directiesecretariaat.neurologie@uzgent.be.