Ouderenteams Geestelijke Gezondheid

Ouderenteam CGG Kohesi

Het CGG-ouderenteam ondersteunt bij problemen als depressie, angst, rouw, psycho-organische stoornissen (zoals beroerte, dementie). Het CGG-ouderenteam biedt ook vorming aan en geeft advies bij vragen naar omgang met ouderen, het bevorderen van de levenskwaliteit en het vergroten of behouden van de eigen draagkracht.

Ben je ouder dan 60? En heb je psychiatrische, psychologische of psycho-sociale problemen?

Ben je familie of een mantelzorger van een zorgbehoevende oudere?

Werk je met ouderen in de thuiszorg of in een woonzorgcentrum?

Ervaar je individuele, relationele, familiale moeilijkheden die samengaan met het ouder worden?

Dan kan je bij het CGG terecht.

Bekijk de flyers voor meer informatie:

 

Ouderenteam zorGGroep Zin

Het ouderenteam van zorGGroep Zin biedt psychologische en psychosociale ondersteuning aan ouderen boven de 60 jaar die te maken krijgen met psychische moeilijkheden zoals depressieve stemming, angstklachten, geheugen- en concentratieproblemen, beginnende dementie, problematische rouwverwerking of ernstige moeilijkheden in familiale relaties. Ouderen kunnen er ook terecht voor nazorg na een opname in de psychiatrie.

Ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op het ouderenteam indien zij vragen hebben over een oudere met psychische problemen of indien zij zelf nood hebben aan ondersteuning in de zorg voor een oudere met psychische problemen.

Verder biedt het ouderenteam advies, ondersteuning en vorming op maat aan zorgverleners die in de ouderenzorg werken, zowel in de thuiszorg als in een woonzorgcentrum.

Het ouderenteam van zorGGroep Zin is actief in Zuid-Limburg, meer bepaald in de gemeenten Tongeren, Riemst, Bilzen, Hoeselt, Kortessem, Wellen, Borgloon, Heers, Gingelom en Voeren.

Bekijk de folders voor meer informatie:
folder voor ouderen en mantelzorgers
folder voor zorgverleners

 

Ouderenteam DAGG (Maaseik, Lommel)

Het ouderenteam van het DAGG is er voor mensen vanaf 60 jaar met psycho-sociale, psychologische en/of psychiatrische problemen zoals angsten, depressieve stemming, problematische rouwverwerking, beginnende dementie, gedachten rond zelfdoding, …

Het aanbod is geldig voor de ouderen zelf, maar ook voor de familie en diens omgeving.

Betrokken hulpverleners in de thuiszorg en woon- en zorgcentra kunnen eveneens terecht bij het ouderenteam voor behandeling, advies en vormingen (op maat).

Meer informatie is te lezen in deze flyer.