Nieuwsbrief 8 januari 2021

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8
2018 Antwerpen
www.dementie.vlaanderen

t 03 609 56 14

regionale expertisecentra dementie in Antwerpen*, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven*, Turnhout

* met antennepunten in Mechelen en Heikruis

Volg ons via LinkedIn, Twitter en Pinterest of word lid van onze Facebook-groep.


Elke dinsdagavond vanaf 20 uur

CHAT!

 www.omgaanmetdementie.be

Dementie en nu
psycho-educatie voor mantelzorgers

www.jongdementie.info

Doneren met fiscaal attest vanaf 40 euro

Op ons kan je blijven rekenen, ook in 2021!

We blikken terug op een vreemd 2020 dat ons even uit evenwicht bracht, net als zoveel anderen die betrokken zijn in de zorg en ondersteuning van mensen met een zorgnood en dementie. Zelfs één van onze teamleden werd door het coronavirus ernstig op de proef gesteld.

2020 was …

een jaar waarin we goed startten en de woonzorgactoren meenamen op een studiereis door Vlaanderen en Nederland om goede praktijken te bestuderen.
een jaar waarin we de CEBAM-gevalideerde richtlijn voor diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk een leven gaven.
een jaar waarin we – toen we nog dicht bij elkaar mochten staan en er ontmoeting mogelijk was – in Europees beleidsverband mee adviseerden.
een jaar waarin we nieuwe publicaties een leven gaven, zoals Op weg naar betere dementiezorg en Samen verbindt, over intergenerationeel samenwerken, helemaal onder druk in coronatijd.
een jaar waarin meer dan 35 gemeentebesturen en zorgorganisaties onder de titel Dementie, als je ermee te maken krijgt gloednieuwe informatie in magazinevorm en in eigen huisstijl publiceerden.
een jaar waarin we graag zouden terugblikken met de mensen met jongdementie en hun partners die met het Brain Adventure Team optrokken en hierover een reisgids publiceerden. Een idee voor zomer 2021?
een jaar waarin we de zes laureaten die met het referentiekader aan de slag gingen samen met Cera een podium gaven.
een jaar waarin we o.m. samen met Cera een tentoonstelling en webinars organiseerden, ook met het Vlaams Apothekers Netwerk en elektronische leerplatforms construeerden samen met betrouwbare partners.
een jaar waarin we een coronarubriek maakten op onze portaalsite dementie.be en een rapport schreven als advies aan de coronacommissie in het Vlaams parlement (die vijf voorstellen overnam in zijn advies).
een jaar waarin de eerste Vlaamse werkgroep van mensen met dementie een sportmanifest opstelde.
een jaar waarin we samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen beklijvende filmpjes maakten van (jonge) kinderen van mensen met jongdementie in de plaats van het zomerkamp.

Een jaar waarin we dichtbij of vanop afstand met jou konden samenwerken.

We kijken nu al hoopvol vooruit naar een even bijzonder maar vooral menselijk 2021.

Een jaar waarin we ook jou graag op onze weg zien.

Onze wens voor 2021 is dat we steun en sterkte kunnen bieden aan wie met dementie te maken krijgt in welke situatie ook. En dat Vlaanderen blijft investeren in goede dementiezorg voor iedereen. Op ons kan je alvast rekenen, ook in 2021. Een gelukkig en gezond (!) Nieuwjaar gewenst!

 

Cera en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen slaan de handen in elkaar

Cera ondersteunt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen al geruime tijd via regionale en nationale projecten, waaronder de pilootprojecten bij het referentiekader dementie. Vanaf januari 2021 krijgt de samenwerking echter een extra dimensie: we worden een officiële (en trotse) partner van Cera. Dat betekent dat Cera steeds op de expertise van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen beroep doet en dat het expertisecentrum hierdoor zijn dienstverlening verder kan uitbreiden naar nieuwe doelgroepen. Als coöperatie heeft Cera er immers voor gekozen om voor haar maatschappelijke projecten een aantal accenten te leggen en zet ze in op een aantal specifieke maatschappelijke thema’s. Cera wil haar sociale impact zo groot mogelijk maken. Ook dementie is daarbij een belangrijk thema.

Samen kiezen we voor een positieve insteek en realiseren we verschillende projecten en activiteiten voor en met mensen met (jong)dementie. We focussen op de sterktes, talenten en mogelijkheden van mensen, vanuit een sterke visie op vlak van persoonsgerichte zorg, en streven zo naar een genuanceerde beeldvorming. Meer info over het partnerschap vind je op onze website.

 

Start coronavaccinaties in woonzorgcentra

Deze maand start de vaccinatie tegen corona in onze woonzorgcentra. In 2020 zijn helaas veel bewoners besmet geraakt en ziek geworden. Een groot deel van de corona-overlijdens waren bewoners van woonzorgcentra. De start van vaccinatie doet hopen op een betere situatie in 2021.

Maar hoe ga je om met bewoners of personeel dat het vaccin weigert? Omdat ze twijfels hebben over de effectiviteit of bijwerkingen, of gewoon omdat ze bang zijn voor een spuitje. Dat gaat de volgende weken en maanden regelmatig discussies geven. We blikten daar vorige maand al op vooruit en publiceerden er een artikel over. De tekst is ook in het Engels gepubliceerd.

 

De ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ blikt terug op 2020 en kijkt hoopvol vooruit naar 2021

2020 was ook voor de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ geen makkelijk jaar. Toch slaagden ze er met de nodige creativiteit in om weer stappen vooruit te zetten. Ze schakelden grotendeels over op onlinevergaderingen, ze brachten in de rubriek ‘Dementie, mijn verhaal’ persoonlijke ervaringen van de werkgroepleden en ze realiseerden een gloednieuw sportmanifest en bijhorende video. Hiermee wil de werkgroep een duidelijke oproep doen: laat mensen met dementie en hun naasten zolang mogelijk sociaal actief blijven en genieten van wat ze graag doen. Je kan het sportmanifest ook gratis (excl. verzendkosten) bestellen via onze e-shop.

De werkgroep timmert vol goede moed verder aan de weg om in 2021 meer dan ooit de noden en wensen van mensen met dementie en hun naasten op de kaart te zetten. Geen enkel virus krijgt hen klein!

De ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Mantelzorg en dementie: het belang van triadisch werken – nieuwe onlinevorming

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ontwikkelde een nieuwe onlinevorming. Deze keer staan de mantelzorgers centraal. Aandacht voor mantelzorg is één van de fundamenten van het Vlaamse referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Zij zijn belangrijke partners in de zorg. De vorming geeft een initiatie in de rollen die mantelzorgers kunnen hebben volgens het SOFA-model. Concrete tips en handvaten worden meegegeven over hoe je als zorgprofessional en organisatie triadisch kan werken en mantelzorgers in deze vier rollen kan erkennen.

De vorming is bedoeld voor alle zorg- en hulpverleners in de thuiszorg, residentiële zorg en ziekenhuis. Ze duurt ongeveer 80 minuten en bestaat uit vier delen die je op een voor jou gepast moment kan starten en hervatten. Na afloop kan je een deelnameattest en een samenvatting met kerninzichten downloaden. De deelnameprijs bedraagt 25 euro, maar wie de vorming in de maand januari 2021 volledig doorloopt en de bijhorende enquête invult, ontvangt een voucher ter waarde van de volledige deelnameprijs. Deze voucher kan gebruikt worden in onze webshop of voor een vorming georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (exclusief opleiding tot referentiepersoon).

Meer informatie raadplegen en inschrijven kan via deze link. Voor bijkomende vragen kan je ook contact opnemen via opleiding@dementie.be.

 

 

 

Help mee met onderzoek en draag bij aan een website over voorafgaande zorgplanning

Wil je mee nadenken over een website rond voorafgaande zorgplanning voor mensen met dementie en hun families? Dan zijn de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent op zoek naar jou! Ze willen via onlinegroepsgesprekken de voorkeuren, noden en wensen verkennen van personen met dementie en hun mantelzorgers over de mogelijke inhoud en vormgeving van de website. Dit doen ze met zowel mensen met dementie, mantelzorgers als dementie-experten. De eerste gesprekken met mensen met dementie en mantelzorgers zijn reeds gepland.

De onderzoekers zoeken nog ‘dementie-experten’ (d.w.z. personen die omwille van hun professionele activiteit regelmatig contact hebben met mensen met dementie en hun mantelzorgers) voor hun onderzoek. Heb je interesse om deel te nemen of wens je meer informatie? Neem contact op met Charlèss Dupont via charless.dupont@vub.be.

 

Europese groep van beleidsexperten: “Ernstige impact Covid-19 vergt aangepaste maatregelen”

De Europese koepelorganisatie Alzheimer Europe bracht op 8 december de Europese beleidsexperten rond dementie op virtuele wijze samen – waaronder ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – om het vooral te hebben over de impact van de coronacrisis op mensen met dementie en de gezondheidssystemen. Eén van de vaststellingen van de bijeenkomst was dat er slechts beperkte data ter beschikking zijn over het aantal mensen met dementie dat overleed ten gevolge van covid-19. Tegelijk werd benadrukt dat mensen met dementie een groter risico hebben om aan de gevolgen van covid-19 te overlijden: de fysische afstand is onmogelijk te handhaven en tijdens de eerste golf was er onvoldoende beschermend materiaal voor zorgprofessionals waardoor de besmettingskans groter was.

Inzake de vaccinatieprogramma’s die reeds bekend waren zag men de ouderen wel als prioritaire doelgroep, maar vrijwilligers werden niet overal meegenomen. Er blijven ook structurele uitdagingen voor de toekomst: de lage beleidsprioriteit van residentiële zorg in vergelijking met acute zorg, het bestaan van gefragmenteerde gezondheidssystemen, het negeren van de mensenrechten voor wie in een woonzorgcentrum woont en de maatschappelijke onderwaardering van zorgprofessionals. Op onze website kan je terecht voor een uitgebreide terugblik op deze boeiende onlinemeeting.

 

‘When Art meets Music’, een hartverwarmend project voor de geestelijke gezondheidszorg

Het afgelopen jaar was verbondenheid belangrijker dan ooit. Daarom bundelden het Belgian National Orchestra en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België hun krachten. Samen werkten ze het project ‘When Art meets Music’ uit. Het doel van dit initiatief? Zowel hun publiek als mensen die het wat moeilijker hebben laten genieten van de troostende kracht van muziek en beeldende kunsten.

Via hun warme videoboodschap en podcast kan je wegdromen in de prachtige zalen van het Koninklijk Museum. Mozarts Strijkkwintet nr. 4 in g en Dvořáks zogenaamde Strijkkwartet Cipressen gespeeld door de muzikanten van het Belgian National Orchestra zorgen voor de juiste sfeer. Via deze weg bundelden de initiatiefnemers het beste van klassieke muziek en beeldende kunsten tot een zinnenstrelende totaalervaring die schoonheid, hoop en warmte uitstraalt. Ideaal om het nieuwe jaar mee in te zetten! Je kan de integrale video hier bekijken.

Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals: nieuwe publicatie

In Nederland publiceerde de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen recent een praktische handreiking voor een adequate communicatie met mensen met dementie. De praktische handreiking is verrijkt met veel schriftelijke praktijkvoorbeelden en animaties, waarin de tips geïllustreerd worden. De praktijkvoorbeelden gaan over de thema’s die in de knelpuntenanalyse als lastig werden benoemd: onbegrepen gedrag, zorgmijding en uiting van zinloosheid. In de schriftelijke praktijkvoorbeelden is voor elk thema een voorbeeld in een intramurale en extramurale setting gemaakt, zodat verpleegkundigen en verzorgenden in verschillende settings zich erin kunnen herkennen.

In de knelpuntenanalyse bleek dat er zowel knelpunten worden ervaren in de communicatie met de persoon met dementie, als in de communicatie met de mantelzorger(s) van de persoon met dementie en communicatie met andere hulpverleners rondom de persoon met dementie. Daarom zijn voor de communicatie met alle drie deze groepen tips geformuleerd. Je kan de digitale handleiding hier downloaden.

Nieuwe uitgave boek ‘Dementie op jonge leeftijd’

Dementie op jonge leeftijd treft naar schatting 9.000 tot 11.000 Belgen. Dit heeft niet enkel een grote impact op deze personen zelf, de partner en zijn gezin, maar ook collega’s en werkgevers, de nog levende ouders, klasgenoten en vrienden van de kinderen, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg, psychologische zorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, …

De nieuwe editie van ‘Dementie op jonge leeftijd’ (Annemie Janssens & Marjolein de Vugt, 2020) is een volledige, up-to-date gids voor jonge mensen met dementie, hun familie en hulpverleners die op zoek zijn naar een omvattend beeld bij dementie op jonge leeftijd. Zowel voor mensen die nog maar pas geconfronteerd worden met dementie als voor zij die er al langere tijd mee te maken hebben, biedt het de meest recente inzichten.

Dit boek behandelt elk aspect van het leven met dementie, van symptomen en diagnose over medicatie en behandeling, tot de gevolgen voor het gezin en de bestaande vormen van ondersteuning voor alle betrokkenen. Met persoonlijke getuigenissen, concrete tips en een rijkdom aan informatie die helpt bij het herwinnen van de controle over het leven. Interesse? Je kan het boek bestellen via deze link.

Op zoek naar meer informatie over jongdementie? Surf naar www.jongdementie.info.

e-shopVoor je bestelling van onze publicaties heten wij je van harte welkom in onze e-shop. Kom binnen en neem vrijblijvend een kijkje!

< boven > < venster sluiten >