Europese groep van beleidsexperten: “Ernstige impact Covid-19 vergt aangepaste maatregelen”

Europese groep van beleidsexperten: “Ernstige impact Covid-19 vergt aangepaste maatregelen”

De Europese koepelorganisatie Alzheimer Europe bracht op 8 december de Europese beleidsexperten rond dementie op virtuele wijze samen – waaronder ook het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen – om het vooral te hebben over de impact van de coronacrisis op mensen met dementie en de gezondheidssystemen. Eén van de vaststellingen van de bijeenkomst was dat er slechts beperkte data ter beschikking zijn over het aantal mensen met dementie dat overleed ten gevolge van covid-19. Tegelijk werd benadrukt dat mensen met dementie een groter risico hebben om aan de gevolgen van covid-19 te overlijden: de fysische afstand is onmogelijk te handhaven en tijdens de eerste golf was er onvoldoende beschermend materiaal voor zorgprofessionals waardoor de besmettingskans groter was.

Volgens Adelina Comas-Herrera van de London School of Economics (LSE) zou België op de tweede plaats staan, na Spanje, inzake mortaliteit in de woonzorgcentra met bijna 7% van alle residenten/bedden. Een andere vaststelling is dat het bezoekverbod niet geleid heeft tot het voorkomen van uitbraken en besmettingen. De LSE wees er ook op dat er groeiende evidentie is dat bezoeksrestrictie en cohorteringsmaatregelen een impact hebben (gehad) op de mentale en mogelijk ook fysieke toestand van mensen met dementie. Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk lijken ook te wijzen op een verhoogd gebruik van antipsychotica.

Inzake de vaccinatieprogramma’s die reeds bekend zijn ziet men de ouderen wel als prioritaire doelgroep, maar vrijwilligers worden niet overal meegenomen. De LSE vermeldde ook nog dat er structurele uitdagingen zijn voor de toekomst: de lage beleidsprioriteit van residentiële zorg in vergelijking met acute zorg, het bestaan van gefragmenteerde gezondheidssystemen, het negeren van de mensenrechten voor wie in een woonzorgcentrum woont en de maatschappelijke onderwaardering van zorgprofessionals. Meer info kan je vinden op deze website. Tenslotte bracht de vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie een overzicht over het aantal dementieplannen en ging de nodige aandacht naar de opbouw van het Global Dementia Observatory waar goede praktijken wereldwijd worden gedeeld met beleidsmakers maar ook met andere geïnteresseerden en het brede publiek.