Aanbod voor professionelen

Expertisecentrum dementie Foton is één van de 9 regionale expertisecentra dementie in Vlaanderen. Vanuit onze Vlaamse opdracht bieden wij naast ondersteuning en advies voor mantelzorgers ook onderstaande dienstverlening aan voor professionele hulpverleners.

Advies, coaching, ondersteuning

In complexe zorgsituaties komt het soms voor dat een team vast komt te zitten. De medewerker van Foton kan, al dan niet samen met de referentiepersoon dementie, mee nadenken over de mogelijkheden binnen de zorg en begeleiding voor de persoon met dementie en zijn familie. Dit kan telefonisch of dit kan ook door aanwezigheid van een Fotonmedewerker op een teamoverleg.  Door het samenbrengen van ieders deskundigheid en kijk op de situatie worden vaak opnieuw kansen of mogelijkheden gezien in de zorg voor of  communicatie en contact met de persoon met dementie, zijn naasten of het zorgteam. Ook op een MDO overleg kan een advies van een Fotonconsulent gevraagd worden.

Een advies aanvragen kan je doen door een mail te sturen naar: foton@dementie.be of je kan ook telefonisch contact opnemen op: 050 44 67 93


Vorming

Wij bieden je een ruim en gevarieerd vormingsaanbod. Je kan daarbij een vorming aanvragen uit ons algemeen vormingsaanbod of wij kunnen ook samen met jou bekijken wat de noden zijn van het team of de organisatie en een vorming op maat voorstellen. Hierbij proberen we steeds een antwoord te geven dat zo goed mogelijk bij de behoeften en wensen van de aanvrager aansluit.


Navorming voor referentiepersonen dementie

Als referentiepersoon dementie duurt het soms even voor je je weg kan vinden in deze nieuwe functie. Foton wil referentiepersonen daarom samenbrengen en ondersteunen met zowel inhoudelijke inbreng als supervisiemomenten. Via de terugkomdagen willen we een platform creëren waarbij referentiepersonen vanuit verschillende organisaties elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Wil je meer weten over deze en andere navormingen voor referentiepersonen dementie? Ga dan snel naar ons vormingsaanbod.


Documentatiecentrum

ECD Foton beschikt over een ruim documentatiecentrum. Daarin vind je boeken, films, spelmaterialen, vormingsmaterialen enz…Je kan alle materialen opzoeken via het BIDOC systeem en vervolgens ontlenen.

Heb je interesse in het ontlenen van boeken of materiaal? Klik dan gerust door en kom alles te weten over ons documentatiecentrum.


Open samenwerking met alle zorgactoren

Foton heeft een open samenwerking met alle actoren in de zorg voor personen met dementie en verwijst op een passende manier door. Foton is ook actief betrokken in de overlegplatforms dementie. Heeft u een vraag rond samenwerking? Aarzel niet om ons te contacteren.


pagina laatst gewijzigd 30/01/2020