Vormingsaanbod

Expertisecentrum dementie Foton biedt heel wat vormingen aan voor verschillende doelgroepen. In onderstaand overzicht kan u alle informatie vinden over ons vormingsaanbod van 2022 – 2023.

 • Wil je zelf een vorming organiseren?
  Je kan bij Foton een vorming aanvragen uit onderstaand overzicht (vorming op aanvraag). Wil je graag een vorming rond een specifiek thema of volledig op maat van jouw organisatie? Wij denken graag samen met jou na over de invulling van je specifieke vraag en werken in nauwe samenspraak een voorstel uit dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de noden van jouw organisatie of vereniging (vorming op maat).
 • Wil je een vorming bij Foton volgen?
  Je bent een professionele zorgverlener en wil graag één van onze vormingsdagen of langdurende opleidingen volgen? Dat kan! Schrijf je snel in want de plaatsen zijn steeds beperkt. We kijken er naar uit je te mogen verwelkomen.
 • Navorming voor referentiepersonen dementie (RPD) 
  Je bent net afgestudeerd als referentiepersoon dementie of misschien ben je al een tijdje aan de slag in deze functie. Bekijk dan zeker onze navormingen voor referentiepersonen dementie. We bieden zowel inhoudelijke input als supervisie aan waarbij je steeds met andere referentiepersonen dementie uit verschillende organisaties  in contact komt.

Zelf een vorming organiseren – vorming op aanvraag

Onderwerp Korte inhoud Doelpubliek Prijzen en meer info
Basisinfo dementie
 • Wat is dementie?
 • Verschillende vormen van dementie
 • Verschillende fasen van dementie
 • Communicatie- en omgangstips
 • Beleving van de persoon met dementie
 • Belasting van de familie (mantelzorger)
Zorgverleners, geïnteresseerden, vrijwilligers, mantelzorgers Contact 
3,5 daagse training in het omgaan met personen met dementie (Febi training)
 • Deze training volgt op de onderdomeling hierboven beschreven
 • 3 dagen intensief vaardigheden oefenen in het omgaan met personen met dementie
  • Inleving in de leefwereld
  • Communicatie verbaal en non-verbaal
  • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
  • Relationeel werken met familie.
 • Halve dag toetsing aan de praktijk en ruimte voor casusbespreking.
Zorgverleners Contact 
Omgaan met veranderend gedrag bij personen met dementie
 • Belevingsgerichte zorg bij moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Beïnvloedende factoren van gedrag en wat betekent dit bij dementie?
 • Voorkomen van en reageren op moeilijk hanteerbaar gedrag.
 • casuïstiek
Zorgverleners Contact 
Specifieke vormen van veranderend gedrag bij personen met dementie
 • Afhankelijk van de noden van het team ,staan we stil bij een aantal van de volgende gedragingen. We bekijken daarbij de beleving van de persoon met dementie, de mogelijke oorzaken en manieren om met het gedrag om te gaan.
  • Achterdochtig gedrag
  • Agressief gedrag
  • Apathisch gedrag
  • Claimend gedrag
  • Slaapproblemen
  • Verzet bij wassen en kleden
Zorgverleners Contact 
Het syndroom van Wernicke – Korsakov
 • Het syndroom van Wernicke: oorzaken en gevolgen.
 • Het syndroom van Korsakov: oorzaken en gevolgen.
 • Kenmerken en omgang
Zorgverleners Contact
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Prevalentie van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Wat is de link tussen het syndroom van Down en Alzheimer dementie
 • Hoe beleeft de persoon met een verstandelijke beperking zijn dementieproces?
 • Hoe omgaan met de persoon met een verstandelijke beperking en dementie.
Zorgverleners Contact
Atypische vormen van dementie: Frontotemporale (FTD) en Lewy Body dementie (LBD)
 • Prevalentie van FTD en LBD in vergelijking met de ziekte van Alzheimer
 • Kenmerkende gedragingen bij beide ziektebeelden.
 • De behoeften van mensen met een diagnose FTD of LBD.
 • De verschillen in omgang bij beide ziektebeelden.
 • Eventueel casuïstiek afhankelijk van het aantal uren vorming.
Zorgverleners Contact 
Jongdementie
 • Wat is dementie op jonge leeftijd?
 • Prevalentie van het aantal personen met jongdementie in Vlaanderen.
 • Diagnosestelling
 • Verschillende vormen van dementie op jonge leeftijd.
 • Beleving van jonge personen
 • Omgaan met mensen met jongdementie.
 • Diensten en voorzieningen
Zorgverleners, geïnteresseerden, vrijwilligers, mantelzorgers Contact 
Ondersteuning van familie en mantelzorgers van personen met dementie
 • Beleving van familie en mantelzorgers bij een diagnose dementie.
 • Rouw en veranderende relaties
 • Contextuele kijk op familierelaties
 • Hoe omgaan met kritische families? Van begrijpen naar begeleiden

Afhankelijk van de noden van het team en het aantal vormingsuren kunnen er andere accenten gelegd worden.

Zorgverleners, vrijwilligers Contact 
Film met nabespreking Wilt u als organisatie graag een film vertonen maar deze ook op een passende manier omkaderen door middel van een nabespreking of panelgesprek? Daarvoor kan u bij ons terecht.

Zorgverleners, geïnteresseerden, vrijwilligers, mantelzorgers

 

Contact 
Een dementievriendelijke gemeente/buurt/organisatie Wil je graag inzetten op dementievriendelijkheid binnen jouw gemeente, buurt of organisatie? Je kan bij ons terecht voor vorming rond dit thema. Daarnaast staan we jou ook bij met advies en begeleiding met de opstart van een dementievriendelijk initiatief. Contact 

Een vorming volgen in West-Vlaanderen
open aanbod 2022 – 2023

Onderwerp Spreker Doel publiek Data Inschrijving
Maakt dementie onbekwaam? Over de juridische aspecten van dementie. Erik Langerock, advocaat en auteur Zorgverleners 06/10/2022 Inschrijven
Basale contactmogelijkheden voor mensen met een (ver)gevorderde dementie. Nadia Hainaut, ECD Orion Zorgverleners 22/11/2022 Inschrijven
Intervisie jongdementie ECD’s Oost- en West-Vlaanderen Zorgverleners die werken bij jonge personen met dementie 02/12/2022 Inschrijven
De vergeten dementie: een begrijpelijk zicht op Lewy Body dementie. Karolien Verschueren, ECD Tandem Zorgverleners 14/02/2023 Inschrijven 
Tweedaagse methodisch (leren) begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie. Brigitte Voortmans
Dennis Renckens
Expertisecentrum Kantel
Zorgverleners 07/3/2023
28/03/2023
Inschrijven
Demetra: versterk je emotionele vaardigheden en veerkracht in de zorg voor personen met dementie. Sabine Boerjan, ECD Paradox Zorgverleners 25/04/2023 Inschrijven 
Ethische dilemma’s in de zorg voor personen met dementie Herman Wouters, ECD Orion i.s.m. PGN
Leentje De Wachter, ECD Vlaanderen
Zorgverleners 11/05/2023 Inschrijven 

Navormingen voor referentiepersonen dementie

Onderwerp Korte inhoud Doel publiek Data Inschrijving
Terugkomdagen
BASISREEKS
In 2022 gaat de basisreeks door in Kortrijk
(je kan enkel de volledige reeks volgen)
Referentiepersonen dementie 10/03/22
09/06/22
29/09/22
24/11/22
Info en inschrijven
Terugkomdagen
VERDIEPENDE REEKS

Nachtzorg bij mensen met dementie
Het syndroom van Wernicke – Korsakov
(losse dagen zijn mogelijk)

Referentiepersonen dementie 13/05/22
18/11/22
Info en inschrijven

Vanaf 2023 werken we niet meer met een basis-en verdiepende reeks maar bieden we 5 navormingsdagen aan die los van elkaar kunnen gevolgd worden. Dag 1, 3 en 5 zijn jaarlijks terugkerend en raden we aan voor pas afgestudeerde referentiepersonen.

Dag 1: Samen met familie op de SOFA
locatie: Kortrijk

Introductie in het betrekken van families a.d.h.v. het SOFA model.

Referentiepersonen dementie  07/02/2023 Info en inschrijven
Dag 2: Op zoek naar mijn talent
locatie: Torhout

Wat zijn mijn talenten en hoe kan ik ze inzetten in mijn rol als referentiepersoon dementie

Referentiepersonen dementie 18/04/2023
Dag 3: Mijn opdracht als referentiepersoon dementie
locatie: Torhout

Omgaan met kansen en (on)mogelijkheden binnen jouw organisatie

Referentiepersonen dementie 15/06/2023
Dag 4: Fixatie-arm of fixatieloos beleid
locatie: Kortrijk

Kansen en beperkingen in het fixatie-arm of fixatieloos werken bij personen met dementie.

Referentiepersonen dementie 19/10/2023
Dag 5: Vroegtijdige zorgplanning
locatie: Torhout

Aandachtspunten in het bespreekbaar stellen van VZP bij personen met dementie.

Referentiepersonen dementie 05/12/2023