Vormingsaanbod

Expertisecentrum dementie Foton biedt heel wat vormingen aan voor verschillende doelgroepen. In onderstaand overzicht kan je alle informatie vinden over ons vormingsaanbod van 2023 – 2024.

 • Wil je zelf een vorming organiseren?
  Je kan bij Foton een vorming aanvragen uit onderstaand overzicht (vorming op aanvraag). Wil je graag een vorming rond een specifiek thema of volledig op maat van jouw organisatie? Wij denken graag samen met jou na over de invulling van je specifieke vraag en werken in nauwe samenspraak een voorstel uit dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de noden van jouw organisatie of vereniging (vorming op maat).
 • Wil je een vorming bij Foton volgen?
  Je bent een professionele zorgverlener en wil graag één van onze vormingsdagen of langdurende opleidingen volgen? Dat kan! Schrijf je snel in want de plaatsen zijn steeds beperkt. We kijken er naar uit je te mogen verwelkomen.
 • Navorming voor referentiepersonen dementie (RPD) 
  Je bent net afgestudeerd als referentiepersoon dementie of misschien ben je al een tijdje aan de slag in deze functie. Bekijk dan zeker onze navormingen voor referentiepersonen dementie. We bieden zowel inhoudelijke input als supervisie aan waarbij je steeds met andere referentiepersonen dementie uit verschillende organisaties  in contact komt.

Zelf een vorming organiseren – vorming op aanvraag

Onderwerp Korte inhoud Doelpubliek Prijzen en meer info
Basisinfo dementie
 • Wat is dementie?
 • Verschillende vormen van dementie
 • Verschillende fasen van dementie
 • Communicatie- en omgangstips
 • Beleving van de persoon met dementie
 • Belasting van de familie (mantelzorger)
Zorgverleners, geïnteresseerden, vrijwilligers, mantelzorgers Contact 
3,5 daagse training in het omgaan met personen met dementie (Febi training)
 • Deze training volgt op de onderdompeling hierboven beschreven
 • 3 dagen intensief vaardigheden oefenen in het omgaan met personen met dementie
  • Inleving in de leefwereld
  • Communicatie verbaal en non-verbaal
  • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
  • Relationeel werken met familie.
 • Halve dag toetsing aan de praktijk en ruimte voor casusbespreking.
Zorgverleners Contact 
Omgaan met veranderend gedrag bij personen met dementie
 • Belevingsgerichte zorg bij moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Beïnvloedende factoren van gedrag en wat betekent dit bij dementie?
 • Voorkomen van en reageren op moeilijk hanteerbaar gedrag.
 • casuïstiek
Zorgverleners Contact 
Specifieke vormen van veranderend gedrag bij personen met dementie
 • Afhankelijk van de noden van het team ,staan we stil bij een aantal van de volgende gedragingen. We bekijken daarbij de beleving van de persoon met dementie, de mogelijke oorzaken en manieren om met het gedrag om te gaan.
  • Achterdochtig gedrag
  • Agressief gedrag
  • Apathisch gedrag
  • Claimend gedrag
  • Slaapproblemen
  • Verzet bij wassen en kleden
Zorgverleners Contact 
Het syndroom van Wernicke – Korsakov
 • Het syndroom van Wernicke: oorzaken en gevolgen.
 • Het syndroom van Korsakov: oorzaken en gevolgen.
 • Kenmerken en omgang
Zorgverleners Contact
Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Prevalentie van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Wat is de link tussen het syndroom van Down en Alzheimer dementie
 • Hoe beleeft de persoon met een verstandelijke beperking zijn dementieproces?
 • Hoe omgaan met de persoon met een verstandelijke beperking en dementie.
Zorgverleners Contact
Atypische vormen van dementie: Frontotemporale (FTD) en Lewy Body dementie (LBD)
 • Prevalentie van FTD en LBD in vergelijking met de ziekte van Alzheimer
 • Kenmerkende gedragingen bij beide ziektebeelden.
 • De behoeften van mensen met een diagnose FTD of LBD.
 • De verschillen in omgang bij beide ziektebeelden.
 • Eventueel casuïstiek afhankelijk van het aantal uren vorming.
Zorgverleners Contact 
Jongdementie
 • Wat is dementie op jonge leeftijd?
 • Prevalentie van het aantal personen met jongdementie in Vlaanderen.
 • Diagnosestelling
 • Verschillende vormen van dementie op jonge leeftijd.
 • Beleving van jonge personen
 • Omgaan met mensen met jongdementie.
 • Diensten en voorzieningen
Zorgverleners, geïnteresseerden, vrijwilligers, mantelzorgers Contact 
Ondersteuning van familie en mantelzorgers van personen met dementie
 • Beleving van familie en mantelzorgers bij een diagnose dementie.
 • Rouw en veranderende relaties
 • Contextuele kijk op familierelaties
 • Hoe omgaan met kritische families? Van begrijpen naar begeleiden

Afhankelijk van de noden van het team en het aantal vormingsuren kunnen er andere accenten gelegd worden.

Zorgverleners, vrijwilligers Contact 
Film met nabespreking Wilt u als organisatie graag een film vertonen maar deze ook op een passende manier omkaderen door middel van een nabespreking of panelgesprek? Daarvoor kan u bij ons terecht.

Zorgverleners, geïnteresseerden, vrijwilligers, mantelzorgers

 

Contact 
Een dementievriendelijke gemeente/buurt/organisatie Wil je graag inzetten op dementievriendelijkheid binnen jouw gemeente, buurt of organisatie? Je kan bij ons terecht voor vorming rond dit thema. Daarnaast staan we jou ook bij met advies en begeleiding met de opstart van een dementievriendelijk initiatief. Contact 

Een vorming volgen in West-Vlaanderen
open aanbod 2023 – 2024

Onderwerp Spreker Doel publiek Data Inschrijving
Dementie en psychiatrische aandoeningen Jan Debaene, hoofdvpk acute ouderenpsychiatrie AZ Sint-Jan Zorgverleners 30/11/2023 Inschrijven
Vorming geven over dementie Katja Van Goethem, freelance vormingswerker, was consulente bij RECD Orion-PGN, Contact, Memo en was verantwoordelijk voor het Ontmoetingshuis Jongdementie Zorgverleners 04/12/2023 Inschrijven
Intervisie jongdementie ECD’s Oost- en West-Vlaanderen Zorgverleners die werken bij jonge personen met dementie 14/12/2023 Informatie
Inschrijven
Dementie en auditieve beperking Inge Baeck, vpk en ref pers dementie, WZC Huize Vincent Temse Zorgverleners 28/03/2024 Inschrijven 
Thuis wonen met dementie Hilde Delameillieure (coördinator), Clarice De Cloedt (consulent, vormingsmedewerker), ECD Foton Zorgverleners 16/04/2024 Inschrijven

Navormingen voor referentiepersonen dementie

Onderwerp Korte inhoud Doel publiek Data Inschrijving

We bieden 5 navormingen aan die los van elkaar kunnen gevolgd worden. Dag 1, 3 en 5 keren jaarlijks terug.  We raden deze sterk aan voor pas afgestudeerde referentiepersonen.

Dag 4: Fixatie-arm of fixatieloos beleid
locatie: Kortrijk

Kansen en beperkingen in het fixatie-arm of fixatieloos werken bij personen met dementie.

Referentiepersonen dementie 19/10/2023 Info en inschrijven
Dag 5: Vroegtijdige zorgplanning
locatie: Torhout

Aandachtspunten in het bespreekbaar stellen van VZP bij personen met dementie.

Referentiepersonen dementie 05/12/2023
Dag 1: Samen met familie op de SOFA
locatie:
Kortrijk

Referentiepersonen dementie 06/02/2024 Info en inschrijven
Dag 2:  Minne en meer
locatie:  Torhout

Intimiteit en seksualiteit bij personen met dementie

Referentiepersonen dementie 30/04/2024
Dag 3:  Psychofarmaca
locatie:  Kortrijk

Psychofarmaca. Stellen we die voldoende in vraag?

Referentiepersonen dementie 18/06/2024
Dag 4: Verlies en rouw
locatie: Kortrijk

Krijgen mensen ruimte voor verdriet?

Referentiepersonen dementie 08/10/2024
Dag 5: Vroegtijdige zorgplanning
locatie: Torhout

Aandachtspunten in het bespreekbaar stellen van VZP bij personen met dementie.

Referentiepersonen dementie 03/12/2024

Intervisiemomenten voor referentiepersonen dementie 2023

Brugge, ECD Foton

Referentiepersonen dementie 26/09/2023 Info en inschrijven
Kortrijk, ECD Sophia

Referentiepersonen dementie 21/11/2023

Intervisiemomenten voor referentiepersonen dementie 2024

Brugge, D’Abdij

Referentiepersonen dementie 12/03/2024 Info en inschrijven
Kortrijk, ECD Sophia

Referentiepersonen dementie 14/05/2024
Brugge, D’Abdij

Referentiepersonen dementie 24/09/2024
Kortrijk, ECD Sophia

Referentiepersonen dementie 19/11/2024