Team

Hilde Delameillieure
Coördinator Fotonteam en cliëntgerichte werking
Gegradueerde verpleegkundige, Gegradueerde gezinswetenschappen
hilde.delameillieure@dementie.be

 

 

Emma Delanoeye 
Consulent – opdrachten expertisecentrum, vorming, projecten dementievriendelijke gemeente
Maatschappelijk werker
emma.delanoeye@dementie.be

 

 

Clarice De Cloedt
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken), vorming
Klinisch psycholoog
clarice.de.cloedt@dementie.be

 

 

Elke Poppe
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken)
Sociaal verpleegkundige
elke.poppe@dementie.be

 

 

Sophie Tack
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken)
Sociaal verpleegkundige, lic. medisch-sociaal beleid
sophie.tack@dementie.be

 

 

Hilde Michels
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken)
Psychiatrisch verpleegkundige
hilde.michels@dementie.be

 

 

Lieve Vermeulen
Verantwoordelijke documentatiecentrum, onthaal en administratie
Kandid. Pedagogische Wetenschappen, volgde een graduaat bibiotheekwetenschappen
fotondoc@dementie.be

 

 

ondersteund door de directie van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

in het bijzonder:

Bart Deltour
Directie methodiekontwikkeling en doelgroepen

Matthias Lampaert
Directie financiën en ondersteunende diensten

Laura Picard
Directie zorgbeleid