Team


Hilde Delameillieure
Coördinator Fotonteam en cliëntgerichte werking
Ziekenhuisverpleegkundige, bachelor in de gezinswetenschappen
hilde.delameillieure@dementie.be

 

 

Clarice De Cloedt
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken), vorming
Klinisch psycholoog
clarice.de.cloedt@dementie.be

 

 

Elke Poppe
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken)
Sociaal verpleegkundige
elke.poppe@dementie.be

 

 

Sophie Tack
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken)
Sociaal verpleegkundige, lic. medisch-sociaal beleid
sophie.tack@dementie.be

 

 

Hilde Michels
Consulent – opdrachten thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken)
Psychiatrisch verpleegkundige
hilde.michels@dementie.be

 

 

Marlies Van Hooreweghe
Consulent – opdrachten expertisecentrum, vorming, internationale contacten , thuisbegeleiding (consulten en huisbezoeken)
Klinisch psycholoog
marliesvanhooreweghe@dementie.be

 

 

Lieve Vermeulen
Verantwoordelijke documentatiecentrum, onthaal en administratie
Kandid. Pedagogische Wetenschappen, volgde een graduaat bibiotheekwetenschappen
fotondoc@dementie.be

 

 

Kathleen Butaye 
Consulent- opdrachten thuisbegeleiding (consulenten en huisbezoeken)
Maatschappelijk werker
kathleen.butaye@dementie.be

Leentje Vanderniepen
Consulent- opdrachten expertisecentrum- projecten, vorming, thuisbegeleiding ( consulten en huisbezoeken)
Ergotherapeut, Gerontoloog
leentje.vanderniepen@dementie.be

ondersteund door de directie van Familiezorg West-Vlaanderen vzw

in het bijzonder:

Bart Deltour
Directie Zorg

Matthias Lampaert
Directie financiën en ondersteunende diensten

Laura Picard
Algemene directie