Zorgcirkels Jongdementie

Ontstaan Zorgcirkels Jongdementie

Het expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant Memo kiest al jaren bewust voor deze kwetsbare doelgroep. Memo-consulente Annemie Janssens was initiatiefnemer en mede-auteur van de eerste twee Nederlandstalige boeken over dementie op jonge leeftijd (‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ en ‘Dementie op jonge leeftijd’), richtte het eerste praatcafé jongdementie in Vlaanderen en de Vlaamse ontmoetingsdag jongdementie op en was stichtend lid van de Vlaamse Werkgroep Jongdementie. Daarnaast begeleidt Memo ruim 10 jaar gezinnen met jongdementie in hun zoektocht naar passende omgangs- en begeleidingsvormen en werd dus danig geconfronteerd met de noodkreten van deze personen met jongdementie, hun omgeving en professionele hulpverleners. Uit deze begeleidingen bleven de noden aan extra omkadering naar voor komen. Memo nam in het voorjaar 2015 het initiatief om met partners te kunnen voorzien in deze extra zorg. Zo ontstonden de Zorgcirkels Jongdementie.

De Zorgcirkels Jongdementie wil ondersteuning bieden aan jonge personen met dementie en hun omgeving doorheen heel het ziekteproces. Binnen de werking zijn er 8 pijlers: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleiding, hét ontmoetingshuis, dagcentrum, groepswonen, buddywerking, vorming en ontmoeting.

Klik hier voor meer informatie over Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven.

Uitbouw Zorgcirkels Jongdementie regio Halle-Vilvoorde

Op 14 maart 2019 ging de startvergadering jongdementie Halle-Vilvoorde door. Een 40-tal professionele hulpverleners en familieleden kregen informatie over de thematiek jongdementie en leerden het concept Zorgcirkels jongdementie kennen. Klik hier voor het verslag.

Op het einde van de startvergadering kregen alle aanwezigen een document waarop zij hun engagement kunnen aanduiden en verduidelijken. Verschillende organisaties hebben dit reeds gedaan. Daar zijn we uiteraard enorm blij mee! Bekijk hier een exemplaar van dit document. Dit mag nog steeds bezorgd worden aan jasmijn.driegelinck@dementie.be

Graag nodigen we alle geïnteresseerden opnieuw uit voor een tweede bijeenkomst van Zorgcirkels jongdementie Halle – Vilvoorde. Doelstelling is een netwerk uit te rollen waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij de ondersteuning van personen met jongdementie zich kan aansluiten en om samen concrete voorstellen van acties uit te werken.

Datum: donderdag 23 mei 2019 van 19u tot 21u

Locatie: Thuiszorgwinkel CM, Wilgenlaan 1, 1861 Meise

Graag bevestiging van inschrijving via jasmijn.driegelinck@dementie.be of 02/3980018.