Psycho-educatie “Dementie en nu”

Bijeenkomsten ‘Dementie en nu’

In Vlaanderen woont bijna 65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste.
Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.
Praktische vragen, zoals ‘Dementie … en nu?’
Maar ook vragen op emotioneel vlak.
Zorgen voor een persoon met dementie en tóch ook zorgen voor jezelf: een hele opdracht.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om …

meer te weten over dementie, de impact ervan en over mogelijke ondersteuning;
• beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting;
mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

In de 10 bijeenkomsten van ‘Dementie en nu’ doe je kennis en vaardigheden op en krijg je ruimte om te praten met lotgenoten.
De bijeenkomsten gebeuren in een vaste groep van 8 à 12 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie.

Meer info over geplande bijeenkomsten: www.dementieennu.info