Vorming op vraag

Vorming op vraag

Wil je graag een vorming rond het thema dementie organiseren? Hieronder kan je een overzicht vinden van ons standaard aanbod. Deze vormingen kunnen allemaal binnen jouw eigen organisatie gegeven worden. Ons standaard tarief bedraagt 300 euro per dagdeel (incl. BTW) + verplaatsingkosten. Een dagdeel komt overeen met maximum 3 uur.

Onderstaande vormingen richten zich op professionele zorgverstrekkers. Maar ook mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, kortom het brede publiek geïnteresseerd in vorming over dementie, kan bij ons terecht.

Wil je graag een vorming aanvragen of liever eerst nog wat meer informatie inwinnen? Neem dan gerust contact met ons op.

Titel Inhoud Duur Tarief
Basisvorming dementie
 • Wat is dementie?
 • Verschillende vormen van dementie
 • Fasen van dementie
 • Omgangstips
3 uur 300 euro (incl. BTW) + verplaatsingsonkosten
Onderdompeling in de wereld van dementie
 • Wat is dementie
 • Verschillende vormen van dementie
 • Fasen van dementie
 • Beleving van de persoon met dementie
 • communicatie en omgangstips
6 uur 600 euro (incl. BTW)+ verplaatsingsonkosten
Persoonsgerichte benadering bij dementie
 • Ik, jij, samen MENS
 • Afgestemde zorg
 • De professionele zorgverlener
 • Zorgen voor en loslaten
 • De bloem van Tom Kitwood
 • In gesprek met elkaar….
3/6 uur 300/600 euro (incl.BTW) + verplaatsingsonkosten
Omgaan met veranderend gedrag bij dementie
 • Hoe kijken we naar gedrag
 • Symptomen van veranderend gedrag bij dementie
 • Beïnvloedende en uitlokkende factoren
 • Omgaan met veranderend gedrag: 7-stappenplan
 • Reageren, compenseren en anticiperen op
3/6 uur 300/600 euro (incl.BTW) + verplaatsingsonkosten
Omgaan met agitatie en agressie
 • Wat is agressie?
 • Wat is dementie?
 • Falend informatieverwerkingssysteem
 • Beïnvloedende en uitlokkende factoren
 • Aandachtspunten
 • Kleurenobservatieschaal
 • Het crisisontwikkelingsmodel
6 uur 600 euro (incl.BTW) + verplaatsingsonkosten
Rouw en verlies als deel van het leven
 • Dementie en verlies
 • Naar een nieuwe visie over rouw
 • Coping bij de persoon met dementie en bij de mantelzorger
 • Ondersteuning aan de persoon met dementie en aan de mantelzorger
3 uur 300 euro (incl.BTW) + verplaatsingsonkosten
Atypische vormen van dementie
 • Wat verstaan we onder atypisch
 • Frontotemporale dementie
 • Lewy body dementie
 • Dementie bij de ziekte van Parkinson
 • Syndroom van Korsakov
6 uur 600 euro (incl. BTW) + verplaatsingsonkosten
Familie in de kijker. Samen op weg naar een familievriendelijke aanpak
 • Familiewaarden en –normen
 • Kantelmoment
 • Soorten families
 • 3 wetten
 • Soorten bezoekers
 • Drempels
 • Familievriendelijke aanpak
3/6 uur 300/600 euro (incl. BTW) + verplaatsingsonkosten
Intimiteit en seksualiteit bij dementie
 • Verschil intimiteit/seksualiteit
 • Beleving bij ouderen
 • Beleving bij personen met dementie
 • Beleving van de partner
 • Grensoverschrijdend gedrag
3 uur 300 euro (incl. BTW) + verplaatsingsonkosten
Jongdementie
 • Definitie, prevalentie en oorzaken
 • Diagnose
 • Beleving van de persoon met jongdementie
 • Beleving voor de omgeving van de persoon met jongdementie
 • Zorgnoden en zorgaanbod
 • Omgaan met persoon met jongdementie
3 uur 300 euro (incl. BTW) + verplaatsingsonkosten

Vormingen op maat

Wil je graag een vorming of vormingstraject organiseren rond het thema dementie binnen jouw organisatie, maar vind je niet meteen wat je zoekt in ons vormingsaanbod? Neem dan zeker even contact met ons op en wij bekijken graag hoe we aan jouw vraag tegemoet kunnen komen.